17.avgusta 2017. godine u Bajinoj Bašti je održana završna konferencija projekta “Ja imam san…”, koji je realizovan uz finansijsku podršku Evropske unije.

Projekat vredan 206.323 evra je tokom prethodnih 20 meseci sprovodila Opština Bajina Bašta u saradnji sa Centrom za socijalni rad Bajina Bašta i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja iz Bajine Bašte.

Konferencija je imala za cilj da upozna prisutne sa postignutim rezultatima projekta “Ja imam san…”, čija je osnovna svrha bila podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta, kroz uspostavljanje lokalnih socijalnih usluga i podizanje svesti građana o značaju pružanja kvalitetne socijalne usluge za osobe sa smetnjama u razvoju.

Prisutnima su se obratili: Petar Petrović, zamenik predsednika Opštine Bajina Bašta, Milica Gavrilović, menadžer projekta, Olivera Đurović, stručni saradnik Udruženja dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja i Marica Vuković, direktor Centra za socijalni rad. Menadžer projekta je prezentovala najbitnija dostignuća projekta u vidu uspostavljanja dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, koji predstavlja značajan korak ka unapređenju sistema primarne zdravstvene zaštite osoba sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Bajina Bašta. Olivera Đurović iz Udruženja dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja, govorila je na temu razvoja svesti građana i stvaranju inkluzivnog društva, kao i poboljšanja položaja osoba sa smetnjama u razvoju. Direktor Centra za socijalni rad, Marica Vuković, predstavila je sam proces socijalne inkluzije i najavila realizaciju daljih aktivnosti ka proširenju broja korisnika i uspostavljanju holističkog pristupa pružanju inovativnih usluga socijalne zaštite za decu i mlade sa smetnjama u razvoju.

Konferencija je poslužila kao prilika da Opština Bajina Bašta, zajedno sa članovima projektnog tima, uruči zahvalnice svim institucijama i pojedincima koji su svojim angažovanjem doprineli realizaciji projekta.

Tokom trajanja projekta izgrađen je objekat Dream centra namenjen dnevnom boravku dece sa smetnjama u razvoju, organizovana je sistematska registracija 80 potencijalnih korisnika usluga s teritorije Bajine Bašte, zaposlena su 4 specijalna edukatora, uspostavljene su podsticajne metode edukacije za 12 postojećih i 2 nova korisnika Dream centra i istovremeno formiran integrativan sistem podrške za više od 50 članova porodica dece sa smetnjama u razvoju

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

 

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

 

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Podelite ovu vest:

There are no comments yet.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Veličina slova