OBAVEŠTENjE o biračkom spisku za Izbore 2016 – izbor narodnih poslanika

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ( „Sl.glasnik RS“ broj 104/2009 i 99/2011), tačke 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ( „Sl.glasnik RS“ broj 15/2012), Opštinska uprava opštine Bajina Bašta daje

OBAVEŠTENjE

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta izlaže na javni uvid deo biračkog spiska za područje opštine Bajina Bašta za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, raspisane za 24. april 2016.godine.

Deo biračkog spiska se izlaže na taj način što se putem računarske opreme unošenjem jedinsvenog matičnog broja građanina omogućava provera da li je upisan u birački spisk i da li su upisani podaci tačni.

Građani opštine Bajina Bašta mogu izvršiti uvid u jedinstveni birački spisak i tražiti upis, brisanje, ispravku, izmenu ili dopunu jedinstvenog biračkog spiska svakog radnog dana od 7:00-16:00 časova i subotom i nedeljom u vremenu od 9:00-13:00 časova u matičnoj službi Opštinske uprave Bajina Bašta, ulaz 2, soba broj 1. Uvid u birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnom sajtu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu www.mduls.gov.rs, na zvaničnom sajtu opšptine Bajina Bašta, www.bajinabasta.rs, na zvaničnom sajtu Republičke izborne komisije www.rik.parlament.gov.rs.

Uz zahtev za promene u jedinstvenom biračkom spisku prilažu se potrebni dokazi.

Obaveštavaju se i maloletna lica koja postaju punoletna i stiču biračko pravo najkasnije na dan izbora 24. aprila 2016.godine da mogu izvršiti proveru ličnih podataka upisanih u birački spisak.

Proveru ličnih podataka upisanih u birački spisak imaju i interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Bajina Bašta.
Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Građanin može najkasnije do 02. aprila u 24:00 časova podneti Opštinskoj upravi prema mestu boravišta zahtev da se u birački spisak upiše podatak o tome da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Birači koji imaju boravište u inostranstvu obaveštavaju se preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije da do 02. april u 24:00 časova mogu opštinskoj upravi po mestu prebivališta u zemlji podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.

Nakon zaključenja biračkog spiska 08. aprila 2016. godine u 24:00 časa najkasnije do 20. aprila 2016.godine u 24:00 časa, zahtev za promenu podnosi se Opštinskoj upravi ili neposredno Ministarstvu za državnu i lokalnu samoupravu u Beogradu, koje odlučuje po zahtevu za građane sa prebivalištem, odnosno za interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Bajina Bašta.

Saopštenje za javnost – merenje i obračun utroška toplotne energije

Dana 11. februara 2016. godine održan je sastanak predstavnika odborničkih grupa Skupštine opštine Bajina Bašta, na inicijativu predsednika Skupštine opštine Bajina Bašta Miloja Savića, na kojem je razmatrana problematika načina merenja i obračuna utroška toplotne energije za potrošače, korisnike usluga grejanja na području opštine, a povodom učestalih pisanih i usmenih primedbi građana na visinu fakturisanih naknada za usluge grejanja.

Na tom sastanku doneti su sledeći zaključci o kojima možete pročitati ispod.

PROČITAJTE KOMPLETNO SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Javna nabavka 3/2016

Javna nabavka male vrednosti broj JN br. 3/2016

Nabavka usluge – održavanje fotokopir aparata, štampača i nabavka računarske opreme za potrebe Opštinske uprave opštine Bajina Bašta

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

JAVNI OGLAS radi davanja građevinskog zemljišta u zakup

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja raspisuje Oglas radi davanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini u zakup na određeno vreme.

Lokacije se daju u zakup na određeno vreme, na period do pet godina, računajući od dana zaključenja ugovora o zakupu.

Javno nadmetanje će se sprovesti 17.02.2015.godine sa početkom u 11 časova u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ulica Dušana Višića broj 28.

Otvaranje rekonstruisane sportske hale

17. januara u 17. časova zakazano je svečano otvaranje rekonstruisanog objekta sportske hale u Bajinoj Bašti. U okviru otvaranja biće odigrana revijalna fudbalska utakmica između tima domaćina i ekipe glumaca iz poznatog filma „Montevideo“.

Otvaranju će prisustvovati predstavnici ambasade Kraljevine Norveške a očekuje se i prisustvo predstavnika Ministarstva omladine i sporta i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija kao i mnogobrojnih drugih zvanica.

Nagrada za najbolje realizovan projekat okviru programa EU Exchange 4

Najveće godišnje okupljanje gradonačelnika i predsednika opština – 43. skupština Stalne konferencije gradova i opština održana je 9. decembra 2015. godine u Beogradu. Ovom skupu koji je istovremeno bio i završna konferencija programa , prisustvovalo je više od 500 učesnika, visokih predstavnika gradova i opština, državnih institucija, međunarodnih organizacija, diplomatskog kora i dr.Opština Bajina Bašta je na ovom skupu dobila nagradu za najbolje realizovan projekat u Srbiji u okviru programa EU Exchange 4. Tom prilikom predstavljen je projekat i ukazana zahvalnost JKP ”12 Septembar” i građanima Bajine Bašte koji su prepoznali koristi i istinski se angažovali da ovaj projekat uspe.

Autor i koordinator projekta, Ivan Marković je primio nagradu u ime Opštine Bajina Bašta u vidu zahvalnice i jednog lap-top računara koji je dodelila Evropska unija za projekat “Bez divljih deponija” a koji je realizovan u Bajinoj Bašti i Sjenici.

Veličina slova