JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU CRKVE

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US i 50/13-odluka US) i Pravilnika o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta („Sl. glasnik RS“, br. 43/2010)

OPŠTINSKA UPRAVA BAJINA BAŠTA
Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko pravne poslove oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU PRAVOSLAVNOG VERSKOG OBJEKTA – CRKVE SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA NA KAT. PARCELI BR. 1588/1 KO BAJINA BAŠTA

JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 21. do 28. oktobra 2013. godine, svakog radnog dana od 10 do 15 časova.

Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA, Eparhija Žička, Crkvena opština Bajina Bašta.

Urbanistički projekat urađen je od strane SZR „BABIĆ“, Ul. Arsenija Čarnojevića 70, Užice.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko pravne poslove, najkasnije do 28. oktobra 2013. godine.

AKCIONI PLAN – Predložite projekat od javnog interesa

Opština Bajina Bašta u okviru procesa izrade Strategije održivog razvoja opštine Bajina Bašta za period 2013-2023. godina, sprovodi proceduru izrade Akcionog plana u kome će biti definisani prioritetni projekti koje lokalna samouprava namerava da realizuje u narednom četvorogodišnjem periodu.

U okviru izrade Akcionog plana, Opština Bajina Bašta poziva sve zainteresovane pojedince, preduzetnike, preduzeća, javne ustanove, udruženja građana i druge poslovne subjekte da kandiduju projektu ideju koja će ući u proces odabira za Akcioni plan.

Projekte ideje moraju u sebi sadržati javni interes, odnosno aktivnosti koje su u funkciji rešavanja problema od javnog interesa (podrška pojedincima se ne smatra javnim interesom). Projektne ideje se kandiduju iskuljučivo na Obrascu koji se može preuzeti u Opštinskoj upravi Opštine Bajina Bašta – kancelarija broj 19 ili na internet sajtu Opštine bajina Bašta – www.bajinabasta.rs , zajedno sa uputstvom za popunjavanje i kriterijuma na osnovu kojih će dostavljene projektne ideje biti bodovane i rangirane.

Projektne ideje možete slati na adresu Opštinskog veća opštine Bajina Bašta ili na mejl adresu strategijabb@gmail.com , sa naznakom „za akcioni plan“. Nacrt Strategije održivog razvoja opštine Bajina Bašta takođe se može preuzeti u Opštinskoj upravi opštine Bajina Bašta – kancelarija broj 19, ili na internet sajtu Opštine Bajina Bašta.

Rok za dostavu projektnih ideja je 30.10.2013 godine do 14 časova. Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Opštinskoj upravi opštine Bajina. Osoba za kontakt je Ivan Marković, telefon: 031/862-366 – lokal 115.

JAVNA RASPRAVA – Strategija održivog razvoja opštine Bajina Bašta

Opština Bajina Bašta u okviru procesa izrade Strategije održivog razvoja opštine Bajina Bašta za period 2013-2023. godina, sprovodi proceduru izrade Javne rasprave.

U okviru izrade Strategije održivog razvoja opštine Bajina Bašta za period 2013-2023., Opština Bajina Bašta poziva sve zainteresovane pojedince, preduzetnike, preduzeća, javne ustanove, udruženja građana i druge poslovne subjekte da daju svoje primedbe sugestije i komentare na ovaj dokument.

Ideje, primedbe, komentare i sugestije mogu se dostaviti na adresu Opštinskog veća opštine Bajina Bašta ili na mejl adresu strategijabb@gmail.com ,sa naznakom „za Strategiju BB“.

Nacrt Strategije održivog razvoja opštine Bajina Bašta takođe se može preuzeti u Opštinskoj upravi opštine Bajina Bašta – kancelarija broj 19, ili na internet sajtu Opštine Bajina Bašta.

Rok za dostavu komentara je 12.10.2013 godine do 14 časova.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Opštinskoj upravi opštine Bajina. Osoba za kontakt je Ivan Marković, telefon: 031/862-366 – lokal 115.

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA ZAVODA ZA ZAŠTITU KULTURNIH SPOMENIKA

Juče je u sali skupštine opštine Bajina Bašta održan sastanak sa predstavnicima Zavoda za zaštitu kulturnih spomenika koji vode projekat za stavljanje srednjovekovnih stećaka na Uneskovu listu svetske kulturne baštine.

Predstavnici zavoda su bili arheolozi Maja Đorđević i Katarina Živanović koje su neposredno zadužene za projekat a sa naše strane bili su prisutni predstavnici turističke organizacije, opštinskih struktura koje učestvuju u projektu, Nacionalnog parka Tara, mesnih zajednica Perućac i Rastište. Nastavlja se procedura da se stećci na lokalitetima u Perućcu i Rastištu uvrste na Uneskovu listu svetske kulturne baštine i do kraja godine u Unesko će biti upućen Plan upravljanja lokalitetima na kojima se nalaze stećci što je jedna od faza za izbor na listu.

Najveći deo sastanka posvećen tom planu sa osvrtom na sve mogućnosti koje će otvoriti stavljanje na Uneskovu listu ali se pričalo i o problemima i izazovima koje je neophodno rešavati. Zaključeno je takođe i da se nedovoljno zna o kulturnoj vrednosti koju predstavljaju stećcii da treba raditi na širenju svesti kod naših građana o kulturnoj vrednosti koju posedujemo kao i o izuzetnom značaju stavvljanja na Uneskovu listu. U pitanju je međunarodni projekat, između 4 zemlje, koga finasira UNESKO, i ima veliki značaj kako za Srbiju, tako i za samu Bajinu Baštu, s obzirom da se dva lokaliteta sa stećnacima nalaze upravo u našem gradu.

Stavljanjem lokaliteta na Uneskovu listu donelo bi mnogo značaja i publiciteta za naš grad i obogatilo kulturno – turističku ponudu Bajine Bašte . Takođe bi otvorilo put novim projektima koje bi finansirao Unesko.

BUSINESS EXIT 2012 NOVI SAD

Danas se na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu održava biznis egzit manifestacija koja ima cilj da bogatstvo kulture i tradicije Srbije, pretvori u snažnu medijsku sliku i privlačan ambijent za poslovno povezivanje Srbije i sveta. U Novom Sadu i naš grad ima svoj štand gde će prestaviti naš privredni i turistički potencijal.

Bajina Bašta je dobila poziv od organizatora da se pojavi na ovogodišnjem Business Exit programu kao njima veoma zanimljiva opština. Pored privredno – turističe prezentacije Bajine Bašte, na našem štandu biće izloženi proizvodi i suveniri našeg kraja.

Par reči o samoj manifestaciji : Privlačan ambijent je najbolji ram za početak novih i nastavak starih poslova. U atmosferi turističkih atrakcija, festivala, jela, vina i salaša uz dobru muziku, gosti i poslovni ljudi iz instranstva provešće prijatne trenutke sa Vama, upoznati se i čuti dobre predloge i zanimljive poslovne projekte. Širi cilj manifestacije je da na zanimljiv, multimedijalan način predstavi Srbiju i srpske brendove, investitorima, stranim novinarima, ambasadama, poslovnim ljudima… Najatraktivnije iz Srbije na jednom mestu. Slika za ponos nacije. Reprezentativno predstavljanje zemlje sa počasnim mestom za lokalne brendove i preduzetne profesionalce. Prilika za poslovna povezivanja, strateška poznanstva, tematske promocije i dobar marketing, edukacije.

Zvanična adresa manifestacije

Veličina slova