Otvaranje rekonstruisane sportske hale

17. januara u 17. časova zakazano je svečano otvaranje rekonstruisanog objekta sportske hale u Bajinoj Bašti. U okviru otvaranja biće odigrana revijalna fudbalska utakmica između tima domaćina i ekipe glumaca iz poznatog filma „Montevideo“.

Otvaranju će prisustvovati predstavnici ambasade Kraljevine Norveške a očekuje se i prisustvo predstavnika Ministarstva omladine i sporta i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija kao i mnogobrojnih drugih zvanica.

Nagrada za najbolje realizovan projekat okviru programa EU Exchange 4

Najveće godišnje okupljanje gradonačelnika i predsednika opština – 43. skupština Stalne konferencije gradova i opština održana je 9. decembra 2015. godine u Beogradu. Ovom skupu koji je istovremeno bio i završna konferencija programa , prisustvovalo je više od 500 učesnika, visokih predstavnika gradova i opština, državnih institucija, međunarodnih organizacija, diplomatskog kora i dr.Opština Bajina Bašta je na ovom skupu dobila nagradu za najbolje realizovan projekat u Srbiji u okviru programa EU Exchange 4. Tom prilikom predstavljen je projekat i ukazana zahvalnost JKP ”12 Septembar” i građanima Bajine Bašte koji su prepoznali koristi i istinski se angažovali da ovaj projekat uspe.

Autor i koordinator projekta, Ivan Marković je primio nagradu u ime Opštine Bajina Bašta u vidu zahvalnice i jednog lap-top računara koji je dodelila Evropska unija za projekat “Bez divljih deponija” a koji je realizovan u Bajinoj Bašti i Sjenici.

Program zamene energenta gradske toplane sa mazuta na biomasu

Opština Bajina Bašta zajedno sa nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju „ GIZ „ i Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, u okviru projekta Razvoja održivog tržišta biomase u Srbiji, sprovodi program zamene energenta gradske toplane – sa mazuta na biomasu.

Video priloge povodom zajedničkih napora koji se ulažu u realizaciju projekta možete pogledati ovde:

Promo - info video prilog

Prilog za emisiju Futura

Prilog sa Radio Televizije Srbije

Prilog sa Radio Televizije Vojvodina

Javna nabavka 13/2015

Javna nabavka male vrednosti broj JN br. 13/2015

Nabavka usluge istraživanja i razvoja u cilju realizacije studijsko-istraživačkog projekta „Efikasnije korišćenje i zaštita poljoprivrednog zemljišta kroz povećano gajenje leguminoznih krmnih vrsta na oranicama i travnjacima u unapređenja proizvodnje mesa i mleka na teritoriji opštine Bajina Bašta“

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica na teritoriji opštine Bajina Bašta

Na osnovu Sporazuma o donaciji zaključenog između Razvojne banke Saveta Evrope i Republike Srbije u okviru Regionalnog stambenog programa – Potprojekat br.2, Komisija za izbor korisnika donosi ODLUKU o rešavanju stambenih potreba izbeglica na teritoriji opštine Bajina Bašta sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja bodova.

Sondažna arheološka iskopavanja lokaliteta Mramorje u selu Svojdrug

U okviru projekta „Podrinje u poznom srednjem veku“ (rukovodilac dr Emina Zečević), ekipa Narodnog muzeja u Beogradu obavila je sondažna arheološka iskopavanja lokaliteta Mramorje u selu Svojdrug u periodu avgust-septembar 2015. godine. Ovogodišnja kampanja predstavlja nastavak realizacije projekta započetog iskopavanjima na lokalitetu Mramorje u Perućcu (2010) i Pod mramorjem u Dobrotinu (2014), na području opštine Bajina Bašta.

Na lokalitetu Mramorje u Svojdrugu se takođe nalaze ostaci srpskog poznosrednjovekovnog groblja (14-15. vek) sa masivnim monolitnim kamenim nadgrobnim spomenicima – mramorima, u stručnoj literaturi poznatim pod nazivom stećak. Groblje se nalazi na parcelama familije Kovačević i Pavlović, na 3,5 km od centra Rogačice.

Na lokalitetu do sada nije vršeno arheološko iskopavanje, ali je po priči tadašnjeg vlasnika imanja Velizara Kovačevića, sredinom prošlog veka, iskopan jedan grob sa nalazom naušnica pod pločom sa reljefnom predstavom ruke koja drži mač. U prvim pomenima groblja tokom 19. veka (F. Kanic) navodi se 34 spomenika, da bi gotovo vek kasnije bilo popisano 24 mramora, kada je zabeležena i priča vlasnika da se tu nalazila i neka građevina, sa čije ruševine je odnošena sedra za gradnju crkve u Rogačici. Ovogodišnjim istraživanjima utvrđeno je postojanje crkve sa masivnim nadgrobnim spomenicima uz njene zidove, kao i površina groblja koju zauzimaju dve odvojene skupine mramora od kojih se veća nalazi jugozapadno od crkve, gde je nekoliko spomenika dislocirano. Veći broj polomljenih nadgrobnika u tom delu groblja, koji obuhvata površinu grebena uz savremene porodične grobnice vlasnika imanja, svedoči da je groblje bilo znatno veće nego što se do sada mislilo.

Otkriveno je ukupno 45 mramora (19 u prostoru oko crkve). Zastupljeni su oblici slemenjaka, sanduka i ploča, među kojima ima i ukrašenih motivima stilizovanog dvostrukog krsta na postolju, rozeta i potkovica. Brojni nalazi ulomaka fresaka u šutu građevine svedoče da je crkva bila oslikana, a dograđeni zidovi bočnih konhi unutar naosa i da je imala fazu obnove. Istraženo je nekoliko grobova u sondi otvorenoj u prostoru sa zapadne strane crkve. Osim što postojanje crkve i velikog broja spomenika ukazuje i na postojanje naselja negde u neposrednoj blizini groblja, poseban značaj ovih istraživanja predstavlja činjenica da je ovo prvo poznosrednjovekovno groblje sa mramorima, ne samo na području srednjeg Podrinja, već i šire, duž desne obale Drine, uz koju je otkrivena crkvena građevina.

Arheološka istraživanja u Svojdrugu se finansiraju sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Podršku ovom projektu pružili su predstavnici lokalne samouprave. Veliku zahvalnost dugujemo vlasnicima parcela na kojima se radovi izvode, pre svega Dragiši Kovačeviću.

dr E. Zečević

Veličina slova