Obaveštenje građanima opštine Bajina Bašta

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta započela je rad sa strankama. Sve stranke koje dolaze u prostirije Opštinske uprave moraju da se pridržavaju mera distanciranja i moraju nositi zaštite maske i rukavice! Molimo vas da prilikom ulaska u prostorije Opštinkse uprave poštujete mere zaštite od virusa “Kovid-19“

Načelnik

Opštinske uprave Bajina Bašta

Novi obrasci za sprovođenje lokalnih izbora u Bajinoj Bašti 2020. godine

Ovde možete preuzeti obrasce potrebne za sprovođenje izbora za lokalne izbore 2020. godine u Bajinoj Bašti

Od sada moguća prijava dece u Vrtić elektronski i u Bajinoj Bašti

Građani Bajine Bašte od sada na potpuno elektronski i besplatan način mogu da prijave decu za upis u predškolsku ustanovu/ predškolske ustanove.

Usluga eVrtić predstavlja elektronsku prijavu dece za upis u predškolske ustanove. Roditelj više ne mora da odlazi na razne šaltere prilikom prijave deteta u predškolsku ustanovu, već prijavu može da obavi elektronski na Portalu eUprava.

Od ove godine usluga će biti omogućena  u 140 gradova i opština kao lakši, brži, potpuno elektronski i besplatan način prijave dete u predškolsku ustanove.

Elektronsko podnošenje prijave se vrši jednostavnim popunjavanjem online obrasca, a prilaganje izvoda iz matične knjige rođenih, prebivališta i uverenja o zaposlenju nije potrebno, jer se automatski pribavljaju. U ovom trenutku je u toku implementacija ove usluge u svim gradovima i opštinama u Srbiji.

Obaveštenje o zabrani spaljivanja trave, smeća i drugih otpadaka

Obaveštavaju se građani Bajine Bašte, da je zabranjeno odlaganje i spaljivanje otpada koji se može ponovo koristiti, odnosno na površinama javne namene nije dozvoljeno paliti otpad.

Zabrana su u skladu sa odredbama Odluke o upravljanju otpadom na teritoriji opštine Bajina Bašta i Odluke o komunalnom redu.

 Inspekcijski nadzor nad izvršenjem odredbe ovih odluka vrši komunalna inspekcija.

Pojavu paljenja đubreta, smeća trave i drugih otpadaka na otvorenom prostoru prijaviti Opštinskoj upravi Bajina Bašta, Odeljenju za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti-komunalnom inspektoru.

Komunalni inspektor u toku redovnog i vanrednog pregleda, ukoliko konstatuje paljevinu na otvorenom prostoru, protiv lica koje je postupalo suprotno odredbama ovih Odluka podnosi prekršajnu prijavu.

Takođe, praksa nesavesnog spaljivanja strnjike na otvorenom prostoru, može prouzrokovati veliku opasnost i potenijalnu štetu, zato apelujemo na građane da se ovakve protivzakonite i po društvo i prirodu štetne akcije više ne dešavaju.

 Paljenje žetvenih ostataka na otvorenom davnašnja je primitivna agrotehnička mera kojoj poljoprivrednici protivzakonito pribegavaju kako bi izbegli neophodne troškove, ali umesto ušteda, stvaraju veliku opasnost za okolinu, zagađuju životnu sredinu, nanose štetu poljoprivrednom zemljištu i ugrožavaju sveukupan biodiverzitet. Vatra namerno potpaljena na usevima, lako se proširi i preraste u požar većih razmera.

Spaljivanje žetvenih ostataka na otvorenom je strogo zabranjeno po osnovu više zakona, ali za prestanak ovakve zabranjene i izuzetno štetne prakse potrebno je jačanje svesti javnosti, razumevanja da je savesno i odgovorno ponašanje pojedinca osnov naše bezbednosti i zaštite biodiverziteta.

 

Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti

Opštinske uprave Bajina Bašta

Počela sa radom E- pijaca

Jedna od mera preduzetih radi sprečavanja širenja zarazne bolesti Covid-19 je i zabrana rada zelenih pijaca. U ovakvoj situaciji, PKS-RPK Zlatiborskog upravnog okruga sprovela je aktivnosti na povezivanju primarnih poljoprivrednih proizvođača, koji su u prethodnom periodu svoje proizvode prodavali na zakupljenim tezgama na pijacama, i njihovih kupaca.

U saradnji sa lokalnim samoupravama i javnim komunalnim preduzećima koja gazduju pijacama, prikupljeni su podaci o onim proiizvođačima svežeg voća, povrća, mlečnih proizvoda, prerađevina od mesa, meda i drugih proizvoda, koji žele da kupcima isporučuju robu na kućnu adresu. Od prodavaca i kupaca se očekuje da poštuju zakonske odredbe kao i sve mere zaštite u cilju sprečavanja infekcije.

Za sada su počele sa radom elektronske pijace u Užicu, Požegi, Ivanjici i Kosjeriću, a uskoro se očekuje uključivanje ostalih opština.

Svi zainteresovani proizvođači koji na ovaj način žele da prodaju svoje proizvode, mogu se javiti PKS-RPK Zlatiborskog upravnog okruga na kontakt telefon 066 8750527.

Zainteresovani kupci kontakt telefone prodavaca mogu naći u dokumentu u prilogu.

Veličina slova