Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela

JAVNI POZIV

za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja na teritoriji opštine Bajina Bašta

Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada – ZA GRAĐANE

JAVNI POZIV

Za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji opštine Bajina Bašta za 2022. godinu

Počinje najveća manifestacija na vodi u regionu 28. Drinska Regata®

Najveća manifestacija na vodi u regionu, Drinska regata, održaće se po 28. put u Bajinoj Bašti od 20. do 24. jula. Drinska regata je najstarija i najmasovnija manifestacija na reci Drini koja se više od četvrt veka održava u drugoj polovini jula. Nastala je u uspomenu na drevne drinske splavare i predstavlja spoj tradicije sa savremenim turističkim trendovima, a Bajina Bašta u vreme Drinske regate je jedino mesto gde se još uvek mogu videti veliki splavovi kao oni koji su prethodnih vekova jezdili Drinom.  Ovaj jedinstveni karneval na vodi uz veliki broj drugih raznovrsnih sadržaja predstavlja jednu od najvećih turističkih manifestacija u Srbiji i najveći događaj na vodi u ovom delu Evrope. Na samom spustu Drinom očekuje se preko 20 000 učesnika na nekoliko hiljada plovila.

Od srede 20. jula veliki broj učesnika Sajma suvenira, meda, rakije i domaćih proizvoda – „Najbolje iz Bašte“ izložiće svoje proizvode u glavnoj ulici na potezu od Parka ćirilice do grdskog trga.

U četvrtak 21.jula nas očekuje tradicionalno takmičenje u pripremanju riblje čorbe i druženje pored reke vrelo u Perućcu kao i zanimljiv program za najmlađe koji se održava na gradskom trgu sve dane trajanja manifestacije. U programu za najmlađe koji donosi karnevalsku atmosferu u centar Bajine Bašte učestvuju kvartet „Mozaik“, bend za decu „Lilihip Lilihop“, animatori, mađioničari i klovnovi.

U petak 22.jula program se nastavlja Osmim skupom „Buba kluba Srbije“ u kome je predviđen kamp, radionice kao i defile na glavnoj ulici, dok nas u večernjim časovima na izletištu Rača na obali Drine očekuju veliki koncerti Ace Lukasa i Željka Vasića.

Subota je kao i svih ranijih godina predviđena je za veliki spust rekom Drinom od Perućca do Rogačice. Najveći karneval na vodi startuje u 11 časova ispod brane HE „Bajina Bašta“ u Perućcu ali je zbog velikih gužvi neophodno znatno ranije doći na start. Subota uveče i izletište Rača rezervisana je za Most Fest i velike koncerte Riblje Čorbe i Partibrejkersa.

Očekuje se da će na manifestaciji učešće uzeti preko 130 000 posetilaca, a u pet dana 28. Drinske regate očekuju vas i drugi zabavni sadržaji koji u gradić koji nosi epitet srca Podrinja pored brojnih domaćih gostiju privuku i veliki broj stranaca.                                              

 1.  DRINSKA REGATA BAJINA BAŠTA

20.07 – 24.07.2022. 

sreda, 20. jul

18.00 – Sajam suvenira, domaće radinosti, meda i rakije.

četvrtak, 21. jul

16:00 – Takmičenje u pripremanju riblje čorbe pored reke Vrelo u Perućcu.

18:00 – Dečiji program – Animator i bend za decu „Lilihip Lilihop“ – Gradski trg

petak, 22. jul

22-24.07 – Osmi skup „Buba kluba Srbije“ – Kamp, defile, radionice, ekskurzija

18:00 – Dečiji program –  Kvartet „Mozaik“ i Klovnovi Pucko i Rene – Gradski trg

Koncert na izletištu Rača:

21:00 – koncert Željka Vasića

23:00 – koncert Ace Lukasa

subota 23. jul

Do 10.30 Evidentiranje plovila i učesnika i spuštanje plovila

11.00 – 28. Drinska regata, zabavno rekreativni spust od Perućca do Rogačice

18:00 – Dečiji program – Mađioničar Igor i Animatori – Gradski trg

Muzički festival MOST Fest:

21:00 – Riblja Čorba

23:00 –  Partibrejkersi

Od 20. do 24. jula na glavnoj ulici održava se Sajam suvenira, domaće radinosti, meda i rakije.

Preliminarna lista kandidata za instruktore koji se pozivaju na obuku

Kandidat koji se ne nalazi na Preliminarnoj listi ima pravo da podnese prigovor. Rok za ulaganje prigovora na preliminarnu listu izabranih kandidata je 18. jul 2022. godine do 16 časova. Prigovor se može podneti Zavodu isključivo putem imejla na adresu: mladen.velickovic@stat.gov.rs.

 

Prigovori će biti razmotreni najkasnije do 20. jula 2022. godine do 12 časova. Kanditati koji ulože prigovor odgovor će dobiti putem elektronske pošte, na adresu sa koje su uložili prigovor.

 

Javni poziv zainteresovanim stranama za podnošenje kandidature za članstvo u tematskim radnim grupama za izradu plana razvoja opštine Bajina Bašta za period 2022-2029

 1. Plan razvoja opštine Bajina Bašta za period 2022- 2029. godine.

Skupština opštine Bajina Bašta na sednici održanoj 26.11.2021 godine, donela je Odluku o pristupanju izradi Plana razvoja opštine Bajina Bašta za period 2022-2029. Godine (broj: 06-43/21 od 26.11.2021. godine, Sl.list opštine Bajina Bašta broj 14-29).

U skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, jedinice lokalne samouprave (JLS) planiraju, uređuju i upravljaju javnim poslovima koji su u njihovoj nadležnosti. Zakon o planskom sistemu Republike Srbije detaljno uređuje obavezu organa lokalne vlasti da planiraju javne poslove u svojoj nadležnosti.

Proces izrade plana razvoja sastoji se od sledećih faza:

 • Priprema i organizacija procesa;
 • Pregled i analiza postojećeg stanja;
 • Definisanje vizije odnosno željenog stanja;
 • Definisanje prioritetnih ciljeva;
 • Definisanje mera;
 • Definisanje okvira za sprovođenje, praćenje sprovođenja, izveštavanje i vrednovanje Plana razvoja;
 • Usvajanje i objavljivanje Plana razvoja.

Plan razvoja JLS je dokument razvojnog planiranja, i kao takav predstavlja planski dokument najšireg obuhvata i najvišeg značaja, ključni je dokument grada koji treba da podstakne budući rast i razvoj celokupne lokalne zajednice. Usvaja ga Skupština opštine na predlog Opštinskog veća. Plan razvoja obuhvata društvenu i ekonomsku sferu kao i aspekte zaštite i poboljšanja životne sredine, prostornog uređenja, izgradnje i rekonstrukcije infrastrukture i unapređenja rada javnog sektora i društvenih delatnosti, uspostavljajući ravnotežu između ekonomske, socijalne i ekološke dimenzije održivog razvoja.

Naša namera je da prilikom izrade Plana razvoja okupimo na jednom mestu sve aktere: organizacije civilnog društva, predstavnike korporativnog i privatnog sektora, obrazovne i istraživačke zajednice, profesionalna udruženja, medije, nudeći im prostor i mogućnost da istaknu i diskutuju svoje prioritete i daju doprinos jasnijem definisanju problema, boljem sagledavanju mogućih opcija za njihovo rešavanje, postavljanje jasnih, stvarnih i dostižnih ciljeva, čije će sprovođenje biti moguće meriti i vrednovati.

Za upravljanje procesom i koordinaciju svih aktivnosti na izradi Plana razvoja, rešenjem predsednice opštine 06 broj 400-204/2022. godine, imenovan je Koordinacioni tim za izradu Plana razvoja opštine Bajina Bašta zaperiod 2022-2029. godine, kao osnovni formalni organizacioni format koji usmerava i prati proces izrade dokumenta.

 1. Cilj, oblasti i pravo učešća na javnom pozivu

Kako bi opština Bajina Bašta na pravi način uključila sve zainteresovane strane u proces izrade Plana razvoja, neophodno je identifikovati i klasifikovati zainteresovane strane, odnosno sprovesti analizu zainteresovanih strana. S tim u vezi u cilju kreiranja što relevantnijeg i realnijeg dokumenta baziranog na participativnom pristupu i kontinuiranim konsultacijama, Opština Bajina Bašta poziva sve zainteresovane strane da se u pripremnoj fazi izrade Plana razvoja uključe u proces i uzmu učešće kao članovi tematskih radnih grupa u određenim oblastima, za čije formiranje će biti zadužen Koordinacioni tim na predlog rukovodilaca radnih grupa.

Cilj javnog poziva je da se kroz javan i transparentan proces izvrši izbor predstavnika organizacija civilnog društva koji će svojim aktivnim učešćem doprineti radu tematskih radnih grupa sa ciljem izrade Plana razvoja opštine Bajina Bašta za period 2022 – 2029. godine.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju udruženja i druge organizacije civilnog društva sa sedištem na teritoriji opštine Bajina Bašta, osnovane i registrovane u skladu sa propisima Republike Srbije.

Javni poziv je namenjen organizacijama civilnog društva koja deluju u nekoj od sledećih oblasti:

 • Turizam
 • Poljoprivreda
 • Ruralni razvoj
 • Privreda
 • Stanovništvo i obrazovanje
 • Mladi i sport
 • Zdravstvo i socijalna zaštita
 • Kultura, mediji i informisanje
 • Zaštita životne sredine
 • Infrastruktura
 1. Uslovi za kandidovanje

Na javnom konkursu mogu da učestvuju organizacije civilnog društva koja ispunjava sledeće uslove:

 • Da je upisana u registar najmanje godinu dana pre objavljivanja ovog javnog poziva i da je sedište organizacije na teritoriji opštine Bajina Bašta;
 • Da u osnivačkom aktu ili statutu ima utvrđene ciljeve u oblasti za koju se kandiduje;
 • Poželjno je da poseduje iskustvo u koordinaciji, komunikaciji i saradnji sa drugim organizacijama civilnog društva, odnosno da je član mreže ili drugih asocijacija organizacija civilnogdruštva;
 • Poželjno je da poseduje iskustvo u radu radnih grupa i drugih radnih/savetodavnih tela formiranih od strane državne uprave ili lokalne samouprave.

 

 1. Potrebna dokumenta

Zainteresovana strana koja se kandiduje dostavlja sledeću dokumentaciju:

 1. Prijavni formular;
 2. Kopiju rešenja o upisu u registar u skladu sa Zakonom;
 3. Kopiju akta o osnivanju, odnosno Statuta (deo koji se odnosi na ciljeve organizacije);
 4. Dokaze o članstvu u mreži ili drugim asocijacijama organizacija civilnog društva (ako postoji)
 5. Dokaz o iskustvu u radu u radnim grupama/savetodavnim telima-rešenja/odluke o imenovanju u grupu/telo, zapisnici sa sastanaka, potvrde nadležnog organa i sl. (ako postoji)                                                                                                                                    5.Rok i način podnošenja prijave

Prijave se podnose putem elektronske pošte na adresu: ivan.markovicbb991@gmail.com ili poštom na adresu: Opština Bajina Bašta, Dušana Višića broj 28, 31250 Bajina Bašta sa naznakom „Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Tematskim radnim grupama u izradi Plana razvoja opštine Bajina Bašta -ne otvarati“.

Rok za podnošenje prijava traje 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, odnosno zaključno sa 29.07.2022. godine.

 1. Postupak izbora

Izbor predstavnika organizacija civilnog društva za rad u Tematskim radnim grupama, vrši Koordinacioni tim za izradu Plana razvoja opštine Bajina Bašta za period 2022- 2029. godine. Izbor će biti izvršen u roku od sedam dana od dana isteka roka za podnošenje prijava za kandidaturu. Odluka o izboru biće objavljena na zvaničnoj internet stranici opštine.

 1. Dodatne informacije

Članovima Tematskih radnih grupa za izradu Plana razvoja opštine Bajina Bašta za period 2022- 2029. godine, nije obezbeđena naknada za rad.

Učešćem na javnom pozivu podnosioci kandidature pristaju da se podaci koje dostavljaju u okviru prijava obrađuju isključivo za potrebe procesa izbora predviđenog ovim javnim pozivom.

Kontakt osoba: Ivan Marković, dipl.pravnik

Mob.Tel: 065/864-62-53

I-mejl: ivan.markovicbb991@gmail.com

Dnevni red Druge sednice Skupštine opštine Bajina Bašta 20.07.2022 godine

            Na osnovu člana 42. stav 1. Statuta opštine Bajina Bašta (*Sl.list opštine Bajina Bašta*, br. 2/2019) i člana 101. stav 1. Poslovnika Skupštine (*Sl.list opštine Bajina Bašta*, br. 4/2019), s a z i v a m

DRUGU SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BAJINA BAŠTA

          Sednica će se održati dana  20. jula 2022. godine (sreda), u sali opštine Bajina Bašta, sa početkom u 10,00 sati.

          Za ovu sednicu predlaže se sledeći

D N E V N I   R E D

 1.Predlog Odluke o potvrđivanju mandata odbornici Stojanki Đurić, sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ -Zajedno možemo sve,

2.Zapisnik sa prve sednice Skupštine opštine Bajina Bašta,

3.Predlog Odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta za 2022. godinu,

4.Predlog Izmene i dopune Kadrovskog plana za Opštinsku upravu i Opštinsko pravobranilaštvo opštine Bajina Bašta za 2022. godinu,

5.Predlog Odluke o glavnom urbanisti opštine Bajina Bašta,

6.Predlog Odluke o:

a.) sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP *12. septembar* Bajina Bašta,

b.) sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JP *BB TERM* Bajina Bašta,

7.Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Bajina Bašta,

8.Predlog Odluke o dodeli nagrada i drugih javnih priznanja opštine Bajina Bašta,

 1. Predlog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije obale jezera Perućac,
 2. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na:

a.)Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja JKP *12. septembar* Bajina Bašta za 2022. godinu,

b.)Prvu izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog  komunalnog preduzeća “Duboko“ Užice za 2022. godinu,

11.Odbornička pitanja i predlozi

Potrebno je da sednici obavezno prisustvujete, a u slučaju opravdane sprečenosti, izvestite sekretara Skupštine, na telefon: 069 8259 202.

                                                                    PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE

                                                                                         Mladen Lukić

Veličina slova