Јавно надметање ради отуђења моторних возила у јавној својини

     На основу Одлуке Скупштине општине Бајина Башта о отпису и отуђењу основних средстава  01 број 06-11/2018 од 27.марта 2018.године и Решења Председника општине Бајина Башта 01 број 404-31/2018 од 17.априла 2018.године

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

БАЈИНА БАШТА

Ул. Душана Вишића бр. 28.

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ради отуђења моторних возила у јавној својини

Текст Јавног огласа погледајте овде…

Састанак прекограничних партнера у Вишеграду

Општина Вишеград је 11. маја била домаћин другог састанка пројектних тимова из Србије и Босне и Херцеговине у оквиру пројекта „Flood defense system“. Састанак је послужио сумирању до сада спроведених активности и разматрању заједничких пројектних активности чија се реализација ускоро планира. Превасходно је било речи о сагледавању плана набавки и разматрању плана и динамике спровођења обука припадника јединица цивилне заштите и повереника цивилне заштите. Прва на реду је заједничка обука за 24 повереника цивилне заштите у 3 општине, тј. месне заједнице које су предмет пројектних активности, која ће се одржати на територији града Ужица, током јула месеца. Одмах након ње ће се приступити спровођењу прве обуке за 33 припадника 3 јединице цивилне заштите из три општине. Све обуке се организују по принципу заједничког присуства и ротирајућег домаћинства, тако да ће све три општине бити домаћини по два пута. На крају овог едукативног циклуса од 6 обука, организоваће се завршна показна вежба за све полазнике у Мокрој Гори.

Чланови пројектних тимова су се осврнули и на процес набавки, који је негде спроведен, а негде се тек очекује. Извођачи радова на уређењу корита реке Рзав, у општини Вишеград, су већ изабрани, док тај посао тек треба завршити у Србији, за радове на рекама Камишина и Рача.

Посебна пажња, током састанка, посвећена је разматрању организационих целина у системима заштите и спасавања, затим субјеката који се укључују у одбрану од поплава и бујица, потом одговорних лица и планске документације, ако и правне регулативе која дефинише ову област.

Општи закључак присутних јесте неопходност адекватног приступа у информисању јавности и ангажовању грађана, како би све пројектом предвиђене активности и након његовог завршетка имале пуну примену и доприносиле ефикаснијој одбрани од ове врсте елементарне непогоде.

Пројекат „Успостављање система одбране од поплава у прекограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине“ финансиран је средствима Европске уније у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина.

Јавна набавка услуга МВ 01/18

Јавна набавка услуга (јавна набавка мале вредности)

УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Реформа пореза на имовину

Општина Бајина Башта је једна од 45 локалних самоуправа у Србији која је подржана од стране „International Menagement Group (IMG)“ и Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства финансија, Сталне конференције градова и општина и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ) за реализацију Програма реформе пореза на имовину – подршка унапређењу пореза на имовину и добре управе која ће бити спроведен током 2018. године.

Циљ пројекта у оквиру програма „European Union Support to Inclusive Society” је да се унапреди рад пореских органа на локалном нивоу и подигне ниво наплате локалних прихода у општини Бајина Башта. Такође, кроз овај пројекат се жели подићи и свест грађана о важности плаћања пореза на имовину физичких лица.

Порез на имовину је локални приход који пуни локални буџет. Из ових средстава се финансирају трошкови локалне инфраструктуре и разни расходи локалног карактера (игралишта, школе, вртићи и путеви). Овај порески приход ће у будућности имати све већу улогу у нашој земљи. Јаке општине ће се разликовати од слабијих управо по износу и капацитету прикупљеног пореског прихода на имовину.

Како сазнајемо из општинске Управе Бајина Башта на теритирији наше општине се предпоставља да око 10% становништва није обухваћено порезом на имовину а да код више од 30% становника није приказано реално стање имовине која спада у основицу за порез на имовину. У питању су бројни стамбени и други простори које користе наши суграђани а у међувремену су дограђени, дозидани, адаптирани или прилагођени разним наменама.

Општина Бајина Башта кроз овај пројекат је добила финансијска средства за 6 пописивача који ће наредна 4 месеца након завршене обуке обилазити наша домаћинства и у сарадњи са (ЛПА) Локалном пореском администрацијом и Пореском инспекцијом утврђивати реално стање имовине и помоћи грађанима са упутствима да попуне, допуне и измене пореске пријаве.

Пописивачи ће почети са радом  у мају месецу и кренуће од Месних заједница Луг 1 и Луг 2 као и Вишесава.

„Циљ овог пројекта је да се ажурирају базе података о некретнинама, и да се све оно што није,уведе у пореску евиденцију и на то плати порез на имовину. За крај пројекта, швајцарска влада обезбедила је и награду од милион франака, које ће поделити пет најбољих општина, односно оних које буду највише повећале обухват пореза на имовину. Добијени новац општине ће морати да потроше на инфраструктурне пројекте, али ће и бити обавезни да грађане укључе у процес одлучивања. Односно, мораће да питају грађане шта они мисле, шта је њиховим општинама најпотребније, од инфраструктурних пројеката, рекао је Александер Грунауер, шеф пројекта „Реформа пореза на имовину“.

Јавна набавка добара МВ 03/18

Јавна набавка добара (јавна набавка мале вредности)

НАБАВКА КЕСА ЗА ПРИМАРНУ СЕЛЕКЦИЈУ ОТПАДА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 09/18

Јавна набавка добара (јавна набавка мале вредности)

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ПРОСТОРИЈАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 08/18

Јавна набавка добара (јавна набавка мале вредности)

ПИЋЕ ЗА  ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара ОП 12/18

Јавна набавка добара (у отвореном поступку)

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 03/18

Јавна набавка услуга (јавна набавка мале вредности)

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова