Општинска управа општине Бајина Башта, на основу чл. 51б. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09…132/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/2020) и чл. 73. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/19),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД ПО СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПЕРУЋАЦ

Јавни увид трајаће 15 дана, од 25.03.2021.год. закључно са 09.04.2021.године. Материјал ће бити изложен у сали Скупштине општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Бајина Башта (www.bajinabasta.rs).

Јавна презентација Прве измене и допуне Плана одржаће се дана 02.04.2021. године у сали СО Бајина Башта, Ул. Душана Вишића бр. 28 у 13,00 часова.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе општине Бајина Башта, лично на писарници или поштом, закључно са 09.04.2021.год.

Јавна седница Комисије за планове општине Бајина Башта одржаће се дана 15.04.2021. године у сали СО Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, са почетком у 13,00 часова.

Општинска управа Бајина Башта

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства

и имовинско-правне послове

Поделите ову вест:

There are no comments yet.

Оставите одговор

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Величина слова