Закључак штаба за ванредне ситуације 01.09.2020

Председник општине Бајина Башта, на основу члана 39, став 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама ( „Сл.гласник РС“ број 87/2018), а на предлог општинског штаба за ванредне ситуације, на ванредној седници одржаној дана 01.09.2020. године у 09.00 чсова, доноси:

ОДЛУКУ

УКИДА се ванредна ситуација за територију дела општине Бајина Башта, која је проглашена Одлуком 06 бр.8-2/2020-26 од 29.06.2020. године и то у следећим месним заједницама:

 1. Бачевци
 2. Оклетац
 3. Гвоздац
 4. Овчиња
 5. Пашина Раван
 6. Зарожје

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                   Радомир Филиповић

Обавештење о увиду у бирачки списак за подручје општине Бајина Башта за изборе за народне посланике Народне скупштине Републике Србије

На основу члана 14. став 1. Закона о јединственом бирачком списку ( „Сл.гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011), тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку ( „Сл.гласник РС“ број15/2012 и 88/2018), Општинска управа општине Бајина Башта даје

ОБАВЕШТЕЊЕ

            Општинска управа општине Бајина Башта излаже на јавни увид део бирачког списка за подручје општине Бајина Башта за изборе за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, расписане за 21. јун 2020.године.

            Део бирачког списка се излаже на тај начин што се путем рачунарске опреме уношењем јединсвеног матичног броја грађанина омогућава провера да ли је уписан у бирачки списк и да ли су уписани подаци тачни.

Грађани општине Бајина Башта могу извршити увид у јединствени бирачки списак и тражити упис, брисање, исправку, измену или допуну јединственог бирачког списка сваког радног дана од 7:00-16:00 часова и суботом и недељом у времену од 10:00-13:00 часова у матичној служби Општинске управе Бајина Башта, улаз 2, соба број 1. Увид у бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичном сајту Министарства за државну управу и локлану самоуправу www.mduls.gov.rs, на званичном сајту опшптине Бајина Башта,www.bajinabasta.rs, на званичном сајту Републичке изборне комисије www.rik.parlament.gov.rs.

Уз захтев за промене у јединственом бирачком списку прилажу се потребни докази.

Обавештавају се и малолетна лица која постају пунолетна и стичу бирачко право најкасније на дан избора 21. јуна 2020.године да могу извршити проверу личних података уписаних у бирачки списак.

Проверу личних података уписаних у бирачки списак имају и интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Бајина Башта.

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Грађанин може најкасније до 30. маја у 24:00 часова поднети Општинској управи према месту боравишта захтев да се у бирачки списак упише податак о томе да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.

Бирачи који имају боравиште у иностранству обавештавају се преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије да до 30. маја у 24:00 часова могу Oпштинској управи по месту пребивалишта у земљи поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству.

Након закључења бирачког списка 05. јуна 2020. године у 24:00 часа најкaсније до 17. јуна 2020.године у 24:00 часа, захтев за промену подноси се Општинској управи или непосредно Министарству за државну и локалну самоуправу у Београду, које одлучује по захтеву за грађане са пребивалиштем, односно за интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Бајина Башта.

У Бајиној Башти                                                                                                                                                     Начелник Општинске управе

11.05.2020.године                                                                                                                                                         Јелена Филиповић

Обавештење о увиду у бирачки списак за подручје општине Бајина Башта за изборе за чланове савета месних заједница

На основу члана 14. став 1. Закона о јединственом бирачком списку ( „Сл.гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011), тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку ( „Сл.гласник РС“ број15/2012 и 8/2018), Општинска управа општине Бајина Башта даје

ОБАВЕШТЕЊЕ

            Општинска управа општине Бајина Башта излаже на јавни увид део бирачког списка за подручје општине Бајина Башта за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Бајина Башта, расписане за 21. јун 2020.године.

            Део бирачког списка се излаже на тај начин што се путем рачунарске опреме уношењем јединсвеног матичног броја грађанина омогућава провера да ли је уписан у бирачки списк и да ли су уписани подаци тачни.

Грађани општине Бајина Башта могу извршити увид у јединствени бирачки списак и тражити упис, брисање, исправку, измену или допуну јединственог бирачког списка сваког радног дана од 7:00-16:00 часова и суботом и недељом у времену од 10:00-13:00 часова у матичној служби Општинске управе Бајина Башта, улаз 2, соба број 1. Увид у бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичном сајту Министарства за државну управу и локлану самоуправу www.mduls.gov.rs, на званичном сајту опшптине Бајина Башта,www.bajinabasta.rs, на званичном сајту Републичке изборне комисије www.rik.parlament.gov.rs.

Уз захтев за промене у јединственом бирачком списку прилажу се потребни докази.

Обавештавају се и малолетна лица која постају пунолетна и стичу бирачко право најкасније на дан избора 21. јуна 2020.године да могу извршити проверу личних података уписаних у бирачки списак.

Проверу личних података уписаних у бирачки списак имају и интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Бајина Башта.

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Након закључења бирачког списка 05. јуна 2020. године у 24:00 часа најкaсније до 17. јуна 2020.године у 24:00 часа, захтев за промену подноси се Општинској управи или непосредно Министарству за државну и локалну самоуправу у Београду, које одлучује по захтеву за грађане са пребивалиштем на територији општине Бајина Башта.

У Бајиној Башти                                                                                                                                                     Начелник Општинске управе

11.05.2020.године                                                                                                                                                         Јелена Филиповић

Обавештење о увиду у бирачки списак за подручје општине Бајина Башта за изборе за одборнике скупштине општине Бајина Башта

На основу члана 14. став 1. Закона о јединственом бирачком списку ( „Сл.гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011), тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку ( „Сл.гласник РС“ број15/2012 и 88/2018), Општинска управа општине Бајина Башта даје

ОБАВЕШТЕЊЕ

            Општинска управа општине Бајина Башта излаже на јавни увид део бирачког списка за подручје општине Бајина Башта за изборе за одборнике скупштине општине Бајина Башта, расписане за 21. јун 2020.године.

            Део бирачког списка се излаже на тај начин што се путем рачунарске опреме уношењем јединсвеног матичног броја грађанина омогућава провера да ли је уписан у бирачки списк и да ли су уписани подаци тачни.

Грађани општине Бајина Башта могу извршити увид у јединствени бирачки списак и тражити упис, брисање, исправку, измену или допуну јединственог бирачког списка сваког радног дана од 7:00-16:00 часова и суботом и недељом у времену од 10:00-13:00 часова у матичној служби Општинске управе Бајина Башта, улаз 2, соба број 1. Увид у бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичном сајту Министарства за државну управу и локлану самоуправу www.mduls.gov.rs, на званичном сајту опшптине Бајина Башта,www.bajinabasta.rs, на званичном сајту Републичке изборне комисије www.rik.parlament.gov.rs.

Уз захтев за промене у јединственом бирачком списку прилажу се потребни докази.

Обавештавају се и малолетна лица која постају пунолетна и стичу бирачко право најкасније на дан избора 21. јуна 2020.године да могу извршити проверу личних података уписаних у бирачки списак.

Проверу личних података уписаних у бирачки списак имају и интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Бајина Башта.

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Након закључења бирачког списка 05. јуна 2020. године у 24:00 часа најкaсније до 17. јуна 2020.године у 24:00 часа, захтев за промену подноси се Општинској управи или непосредно Министарству за државну и локалну самоуправу у Београду, које одлучује по захтеву за грађане са пребивалиштем на територији општине Бајина Башта.

У Бајиној Башти                                                                                                                                                     Начелник Општинске управе

11.05.2020.године                                                                                                                                                         Јелена Филиповић

Обавештење о увиду у бирачки списак за подручје општине Бајина Башта за изборе за чланове савета месних заједница

На основу члана 14. став 1. Закона о јединственом бирачком списку ( „Сл.гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011), тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку ( „Сл.гласник РС“ број15/2012 и 8/2018), Општинска управа општине Бајина Башта даје

ОБАВЕШТЕЊЕ

            Општинска управа општине Бајина Башта излаже на јавни увид део бирачког списка за подручје општине Бајина Башта за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Бајина Башта, расписане за 26. април 2020.године.

            Део бирачког списка се излаже на тај начин што се путем рачунарске опреме уношењем јединсвеног матичног броја грађанина омогућава провера да ли је уписан у бирачки списк и да ли су уписани подаци тачни.

Грађани општине Бајина Башта могу извршити увид у јединствени бирачки списак и тражити упис, брисање, исправку, измену или допуну јединственог бирачког списка сваког радног дана од 7:00-16:00 часова и суботом и недељом у времену од 10:00-13:00 часова у матичној служби Општинске управе Бајина Башта, улаз 2, соба број 1. Увид у бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичном сајту Министарства за државну управу и локлану самоуправу www.mduls.gov.rs, на званичном сајту опшптине Бајина Башта,www.bajinabasta.rs, на званичном сајту Републичке изборне комисије www.rik.parlament.gov.rs.

Уз захтев за промене у јединственом бирачком списку прилажу се потребни докази.

Обавештавају се и малолетна лица која постају пунолетна и стичу бирачко право најкасније на дан избора 26. априла 2020.године да могу извршити проверу личних података уписаних у бирачки списак.

Проверу личних података уписаних у бирачки списак имају и интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Бајина Башта.

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Након закључења бирачког списка 10. априла 2020. године у 24:00 часа најкaсније до 22. априла 2020.године у 24:00 часа, захтев за промену подноси се Општинској управи или непосредно Министарству за државну и локалну самоуправу у Београду, које одлучује по захтеву за грађане са пребивалиштем на територији општине Бајина Башта.

У Бајиној Башти                                                                                                                                                     Начелник Општинске управе

12.03.2020.године                                                                                                                                                         Јелена Филиповић

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу пословно стамбеног објекта

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-ис, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и чл. 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19)

ОПШТИНСКА УПРАВА  БАЈИНА БАШТА

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

урбанистичког пројекта за изградњу

пословно стамбеног објекта на кат. парцели бр. 833 КО Бајина Башта општина Бајина Башта

 1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, канцеларија бр. 14, од 13. до 20. марта 2020. године, сваког радног дана од 7 до 15 часова.
 2. Наручиоци предметног Урбанистичког пројекта су Мира Бајић и Миодраг Бајић из Бајине Баште, ул. Доситеја Обрадовића 16.
 3. Урбанистички пројекат урађен је од стране  Агенције за инжењерске делатности „ВУК“, Бајина Башта, одговорни урбаниста Ивана Љ. Митровић, лиценца бр. 200 1450 14.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, најкасније до 20. марта 2020. године.

Обавештење о увиду у бирачки списак за подручје општине Бајина Башта за изборе за одборнике скупштине општине Бајина Башта

На основу члана 14. став 1. Закона о јединственом бирачком списку ( „Сл.гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011), тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку ( „Сл.гласник РС“ број15/2012 и 8/2018), Општинска управа општине Бајина Башта даје

ОБАВЕШТЕЊЕ

            Општинска управа општине Бајина Башта излаже на јавни увид део бирачког списка за подручје општине Бајина Башта за изборе за одборнике скупштине општине Бајина Башта, расписане за 26. април 2020.године.

            Део бирачког списка се излаже на тај начин што се путем рачунарске опреме уношењем јединсвеног матичног броја грађанина омогућава провера да ли је уписан у бирачки списк и да ли су уписани подаци тачни.

Грађани општине Бајина Башта могу извршити увид у јединствени бирачки списак и тражити упис, брисање, исправку, измену или допуну јединственог бирачког списка сваког радног дана од 7:00-16:00 часова и суботом и недељом у времену од 10:00-13:00 часова у матичној служби Општинске управе Бајина Башта, улаз 2, соба број 1. Увид у бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичном сајту Министарства за државну управу и локлану самоуправу www.mduls.gov.rs, на званичном сајту опшптине Бајина Башта,www.bajinabasta.rs, на званичном сајту Републичке изборне комисије www.rik.parlament.gov.rs.

Уз захтев за промене у јединственом бирачком списку прилажу се потребни докази.

Обавештавају се и малолетна лица која постају пунолетна и стичу бирачко право најкасније на дан избора 26. априла 2020.године да могу извршити проверу личних података уписаних у бирачки списак.

Проверу личних података уписаних у бирачки списак имају и интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Бајина Башта.

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Након закључења бирачког списка 10. априла 2020. године у 24:00 часа најкaсније до 22. априла 2020.године у 24:00 часа, захтев за промену подноси се Општинској управи или непосредно Министарству за државну и локалну самоуправу у Београду, које одлучује по захтеву за грађане са пребивалиштем на територији општине Бајина Башта.

У Бајиној Башти                                                                                                                                                     Начелник Општинске управе

05.03.2020.године                                                                                                                                                         Јелена Филиповић

Обавештење о увиду у бирачки списак за подручје општине Бајина Башта за изборе за народне посланике Народне скупштине Републике Србије

На основу члана 14. став 1. Закона о јединственом бирачком списку ( „Сл.гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011), тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку ( „Сл.гласник РС“ број15/2012 и 8/2018), Општинска управа општине Бајина Башта даје

ОБАВЕШТЕЊЕ

            Општинска управа општине Бајина Башта излаже на јавни увид део бирачког списка за подручје општине Бајина Башта за изборе за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, расписане за 26. април 2020.године.

            Део бирачког списка се излаже на тај начин што се путем рачунарске опреме уношењем јединсвеног матичног броја грађанина омогућава провера да ли је уписан у бирачки списк и да ли су уписани подаци тачни.

Грађани општине Бајина Башта могу извршити увид у јединствени бирачки списак и тражити упис, брисање, исправку, измену или допуну јединственог бирачког списка сваког радног дана од 7:00-16:00 часова и суботом и недељом у времену од 10:00-13:00 часова у матичној служби Општинске управе Бајина Башта, улаз 2, соба број 1. Увид у бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичном сајту Министарства за државну управу и локлану самоуправу www.mduls.gov.rs, на званичном сајту опшптине Бајина Башта,www.bajinabasta.rs, на званичном сајту Републичке изборне комисије www.rik.parlament.gov.rs.

Уз захтев за промене у јединственом бирачком списку прилажу се потребни докази.

Обавештавају се и малолетна лица која постају пунолетна и стичу бирачко право најкасније на дан избора 26. априла 2020.године да могу извршити проверу личних података уписаних у бирачки списак.

Проверу личних података уписаних у бирачки списак имају и интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Бајина Башта.

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Грађанин може најкасније до 04. априла у 24:00 часова поднети Општинској управи према месту боравишта захтев да се у бирачки списак упише податак о томе да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.

Бирачи који имају боравиште у иностранству обавештавају се преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије да до 04. април у 24:00 часова могу Oпштинској управи по месту пребивалишта у земљи поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству.

Након закључења бирачког списка 10. априла 2020. године у 24:00 часа најкaсније до 22. априла 2020.године у 24:00 часа, захтев за промену подноси се Општинској управи или непосредно Министарству за државну и локалну самоуправу у Београду, које одлучује по захтеву за грађане са пребивалиштем, односно за интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Бајина Башта.

У Бајиној Башти                                                                                                                                                     Начелник Општинске управе

05.03.2020.године                                                                                                                                                         Јелена Филиповић

Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинанасирање пројеката производње медијских садржаја

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима (”Сл. гласник РС“ број 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 19. и 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (”Сл. гласник РС“ број 16/16 и 8/2017), дела VI Конкурса за суфинансирање пројеката производњe медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бајина Башта у 2020. години, објављеног 16.01.2020. године на сајту општине Бајина Башта, председник општине Бајина Башта доноси

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ НА КОНКУРС ЗА СУФИНАНАСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА У 2020. ГОДИНИ

I

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бајина Башта у 2020. години ( у даљем тексту: комисија)

 1. Жарко Мандић, испред удружења Нова мрежа Србије,
 2. Борис Павлов, самостална пријава,
 3. Ивица Шмит, испред удружења електронских медија „ComNet“.

       II

    Задатак Комисије је:

 • да сваки члан комисије ИЗВРШИ оцену свих пројеката поднетих на конкурс, независно, за сваки пројекат и по сваком критеријуму,
 • да за сваки пројекат који се разматра сачини образложење у коме наводи разлоге за прихватање или неприхватање пројекта,
 • да размотре мишљење националног савета националне мањине на пријављене проејкте
 • да изради предлог о расподели средстава са образложењем и исти достави Општинском већу Бајина Башта.

III

Чланови комисије су дужни да на првој седници изаберу председника комисије, који координира радом комисије и води седнице и да након увида у конкурсну документацију, дају писмену изјаву да нису у сукобу интереса и да необављају јавну функцију.

О раду комисије води се записник.

     IV

        Послове секретара Kомисије обављаће Слободанка Тадић, дипломирани правник.

V

Решење објавити на веб-сајту општине Бајина Башта,

    О б р а з л о ж е њ е

Чланом 24. став З. Закона о јавном информисању и медијима и чланом 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( у даљем тексту: Правилник) прописано је да руководилац органа Решењем именује стручну комисију за оцену пројеката поднетих на конкурс, а која има задатак да изврши оцену свих пројеката поднетих на конкурс и сачини предлог о расподели средстава са образложењем.

Чланом 24. став 4. Закона о јавном информисању и медијима и чланом 21. став 4. Правилника прописано је да се већина чланова комисије именује на предлог новинарских и медијских удружења, а сходно члану 22. наведеног Правилника комисија на првој седници бира председника комисије.

Послове секретара Комисије обављаће Слободанка Тадић, дипломирани правник.

Новинарска и медијска удружења, као и медијски стручњаци, су доставили своје предлоге за чланове стручне комисије у складу са делом VI Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији ОПШТИНЕ Бајина Башта у 2020. години, који је општина Бајина Башта објавила  на своме сајту 16.01.2020. године. У делу VI Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бајина Башта у 2020. години, позвана су новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, као и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду Комисије, да предложе општини Бајина Башта чланове стручне комисије.

У року за подношење пријава пристигли су следећи предлози за именовање члана Комисије: Жарко Мандић, испред удружења Нова мрежа Србије, Јован Буковал на предлог удружења менаџера у култури и медијима Србије, Борис Павлов самостална пријава, Ивица Шмит на предлог удружења електронских медија „ComNet“, Новка Илић на предлог удружења новинара Србије и Алем Ровчанин на предлог удружења медија и медијских радника.

Председник општине Бајина Башта је размотрио све пристигле благовремене и потпуне предлоге. Председник општине Бајина Башта је, узимајући у обзир биографије предложених чланова, одлучило да комисију чине: Жарко Мандић- испред удружења Нова мрежа Србије, Борис Павлов, самостална пријава и Ивица Шмит испред удружења електронских медија „ComNet“.

На основу напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                              Радомир Филиповић

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-ис, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и чл. 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19)

ОПШТИНСКА УПРАВА  БАЈИНА БАШТА

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

урбанистичког пројекта за изградњу

стамбеног објекта на кат. парцели бр. 1305/3 КО Бесеровина општина Бајина Башта

 1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, канцеларија бр. 14, од 21. до 28. фебруара 2020. године, сваког радног дана од 7 до 15 часова.
 2. Наручилац предметног Урбанистичког пројекта је Владан Спасојевић, ул. Друге Српске Армије бр. 25/13, Београд.
 3. Урбанистички пројекат урађен је од стране предузећа„ЕКО УРБО ПЛАН“ доо Ужице, Ул. Николе Пашића 38б, Ужице, одговорни урбаниста Петар Живковић, дипл. инж. арх., лиценца бр. 200 0743 04.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, најкасније до 28. фебруара 2020. године.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-ис, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и чл. 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19)

ОПШТИНСКА УПРАВА  БАЈИНА БАШТА

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

урбанистичког пројекта за изградњу

стамбено – пословног објекта на кат. парцели бр. 1006/3 КО Бајина Башта општина Бајина Башта

 1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, канцеларија бр. 14, од 14. до 21. фебруара 2020. године, сваког радног дана од 7 до 15 часова.
 2. Наручилац предметног Урбанистичког пројекта је Бошко Цветановић, ул. Војводе Мишића бр. 6, Бајина Башта.
 3. Урбанистички пројекат урађен је од стране предузећа „ПОЛИТБИРО“ доо Ужице, Ул. Београдска 31, Ужице, одговорни урбаниста Миленка Јанковић, дипл. инж. арх., лиценца бр. 200 246 03.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, најкасније до 21. фебруара 2020. године.

Саопштење за јавност препоруке за смањење загађење ваздуха

Поштовани суграђани,

 

Поводом проблема загађења ваздуха посебно израженог у периоду грејне сезоне подсећамо вас да је повећање суспенднованих честица у ваздуху директна последица процеса сагоревања фосилних горива у аутомибилима и енергената у индивидуалним ложиштима и топланама.

Порекло грубих суспендованих честица  (PМ10), у урбаним срединама је од моторних возила и пећи за сагоревање. PМ10 су међу најопаснијим полутантима у ваздуху, оне приликом удисања нападају људски респираторни систем, утичу на његову отпорност и депонују се у надубљим деловима плућа, стварајући здравствене проблеме.

Поред тога што оштећују здравље ове честице умањују и видљивост током дана јер стварају ефекте видљивости који су карактеристични за измаглицу која се често препознаје као смог.

Употреба моторних возила на фосилна горива доприноси повећању ефекта стаклене баште, што је директан утицај на климатске промене.

Позивамо вас да у циљу побољшања квалитета ваздуха, посебно у грејној сезони:

-смањите коришћење угља као енергетна,

-смањите употребу аутомобила.

Препоручујемо вам:

-да не користите отпадне материјале као енергенте (пластика, гума, текстил и сл.), зато што је опасно и кажњиво.

Овом приликом позивамо и све привредне субјекте да се придржавају датих препорука, а да коришћењем еколошких енергената дају свој допринос смањењу загађења.

Такође, истичемо да ће инспекција појачано пратити резултате мерења емисије штетних и загађујућих материја у ваздуху код оператера чија је обавеза у складу са одредбама члана 58. Закона за заштиту ваздуха да обезбеди прописана повремена мерења емисије.

 

Општинска управа

Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности

-инспектор за заштиту животне средине

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-ис, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и чл. 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19)

ОПШТИНСКА УПРАВА  БАЈИНА БАШТА

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

урбанистичког пројекта за изградњу

пословног објекта на кат. парцели бр. 1668/5 КО Црвица општина Бајина Башта

 1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, канцеларија бр. 14, од 24. до 31. децембра 2019. године, сваког радног дана од 7 до 15 часова.
 2. Наручилац предметног Урбанистичког пројекта је СПР „ВРАТА-РАДОВАНОВИЋ“, ул. Јернеја Копитара 5, Бајина Башта.
 3. Урбанистички пројекат урађен је од стране Бироа за пројектовање „АВЕНИЈА ПРО“, Момира Лазаревића Буца 1, Златибор, одговорни урбаниста Ивана Љ. Митровић, лиценца бр. 200 1450 14.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, најкасније до 31. децембра 2019. године.

Дневни ред 21.седнице Скупштине општине Бајина Башта

На основу члана 42. став 1. Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 2/019) и члана 101. став 1. Пословника Скупштине (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 4/2019), с а з и в а м

21. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

          Седница ће се одржати дана  20. децембра 2019. године (петак), у сали општине Бајина Башта, са почетком у 10,00 сати.

          За ову седницу предлаже се следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

         1.Разматрање записника са двадесете седнице Скупштине општине Бајина Башта,

          2.Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним  таксама на територији општине Бајина Башта,

          3.Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Бајина Башта,

          4.Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним административним таксама,

          5.Разматрање предлога Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2020. годину,

      6.Разматрање предлога Кадровског плана за Општинску управу и Општинско правобранилаштво општине Бајина Башта за 2020. годину,

          7.Разматрање предлога Одлуке о пијацама,

          8.Разматрање предлога Одлуке о постављању башта угоститељских објеката и других покретних привремених објеката на јавним површинама на територији општине Бајина Башта,

          9.Разматрање предлога Одлуке о држању и заштити домаћих животиња на територији општине Бајина Башта,

         10.Разматрање предлога Одлуке о комуналном реду,

         11.Разматање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о радном времену на територији општине Бајина Башта,

         12.Разматрање предлога Решења о давању сагласности  на годишње програма пословања јавних предузећа за 2020. годину:

                а.) ЈКП *12. септембар* Бајина Башта,

                б.) ЈП *ББ ТЕРМ* Бајина Башта и

         13.Разматрање предлога Решења о давању сагласности на Прве измене и допуне Уговора о оснивању Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом *Дубоко* Ужице,

         14.Разматрање предлога Решења о давању сагласности на Статут ЈКП *Дубоко* Ужице,

         15.Разматрање предлога Закључка о усвајању Плана и програма рада и финансијског плана Центра за социјални рад *Бајина Башта* Бајина Башта за 2020. годину,

     16.Разматрање предлога Закључка о усвајању Плана и програм рада  и финансијског плана за 2020. годину Туристичке организације *Тара-Дрина* Бајина Башта,

         17.Разматрање предлога Сагласности Основној школи *Рајак Павићевић* Бајина Башта за издавање у закуп фискултурне сале,

         18.Разматрање предлога Решења о именовању председника Управног одбора Центра за социјални рад *Бајина Башта* Бајина Башта,

         19.Одборничка питања и предлози.

           Потребно је да седници обавезно присуствујете, а у случају оправдане спречености, известите секретара Скупштине, на телефон: 865-070 или 069-8259-202.

 

                                                                                ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

                                                                                             Весна Ђурић

 

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу пословно-стамбеног објекта

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-ис, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и чл. 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19)

ОПШТИНСКА УПРАВА  БАЈИНА БАШТА

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

урбанистичког пројекта за изградњу пословно – стамбеног објекта на кат. парцели бр. 833 К.О. Бајина Башта,

општина Бајина Башта

 1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, канцеларија бр. 14, од 01. до 07. новембра 2019. године, сваког радног дана од 7 до 15 часова.
 2. Наручиоци предметног Урбанистичког пројекта су Мира Бајић и Миодраг Бајић из Бајине Баште, ул. Доситеја Обрадовића 16.
 3. Урбанистички пројекат урађен је од стране Агенције за инжењерске делатности „ВУК“, Бајина Башта, одговорни урбаниста Ивана Љ. Митровић, лиценца бр. 200 1450 14.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, најкасније до 07. новембра 2019. године.

Обавештење o одлуци о боравишној такси

Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној 10. октобра 2019. године, донела је Одлуку о боравишној такси, коју плаћа корисник услуге смештаја који изван свог места пребивалишта користи услугу смештаја у угоститељском објекту за смештај за коришћење комуналне, саобраћајне и туристичке инфрастуктуре и супраструктуре на територји општине Бајина Башта.

Одлуком је прописано да боравишну таксу корисник услуга плаћа за сваки дан боравка у угоститељском објекту за смештај у износу од 110,00 динара, као и:

-Наплату боравишне таксе од корисника услуге, наплаћује давалац смештаја,

-Богравишна такса се наплаћује истовремено са наплатом услуге смештаја,

-Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ боравишне таксе.

Ово су само неке од одредаба наведене одлуке, која је објављена у “Службеном листу општине Бајина Башта“, бр. 9/2019, од 11.октобра 2019. године.

 

Општинска управа

Бајина Башта

Величина слова