Општинска управа општине Бајина Башта

оглашава

Јавни конкурс

за попуњавање извршилачких радних места

Место рада: Бајина Башта, улица Душана Вишића број 28.

Трајање рада:Радни однос се заснива на неодређено време.

Рок за подношење пријаве на конкурс и садржина пријаве:

Рок за подношење пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним  новинама „Данас“.

Поделите ову вест:
Величина слова