*приликом претраге унесите текст на ћирилици

Опис

Преузимање

Одлука о сахрањивању и гробљима

Одлука о постављању башта угоститељских објеката и других покретних привремених објеката на јавним површинама

Одлука о погребним делатностима

Одлука о пијацама

Одлуку о одржавању јавних зелених површина

Одлука о обављању делатности обезбеђивања јавног осветљења на територији општине Бајина Башта

Oдлука о комуналном реду

Одлукa о држању и заштити домаћих животиња на територији општине Бајина Башта

Величина слова