JAVNI OGLAS za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Raspisuje se oglas za prikupljanje pisanih ponuda u prvom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bajina Bašta.

Grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup, može se izvršiti u zgradi Opštine Bajina Bašta, u kancelariji br.19 svakog radnog dana od 10 do 13 časova.

Kontakt osoba Ana Ilijašević, tel. 031/862-366 lok 115.

Javni poziv za izbor Projekt koordinatora i Asistenta za promociju projekta „Uspostavljanje sistema odbrane od poplava u prekograničnom regionu SRB-BiH

Na osnovu člana 72. Statuta opštine Bajina Bašta i na osnovu ugovora 2017/387-271 potpisanog sa Delegacijom EU u Srbiji, opština Bajina Bašta raspisuje

JAVNI POZIV

za izbor Projekt koordinatora i Asistenta za promociju projekta „Uspostavljanje sistema odbrane od poplava u prekograničnom regionu SRB-BiH

 

JAVNI POZIV za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta raspisuje javni poziv kojim obaveštava

  • obrazovne ustanove – škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove
  • visokoobrazovne ustanove – fakultete i naučne institute čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija
  • pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva

da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bajina Bašta  za 2018. godinu, do dana 31.oktobra 2017. godine.

Kontakt osoba Ana Ilijašević, tel. 031/862-366 lok 115.

JAVNI POZIV za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Bajina Bašta, raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Bajina Bašta za 2017. godinu, do dana 31. oktobra 2017. godine.

Kontakt osoba Ana Ilijašević, tel. 031/862-366 lok 115.

Javno saopštenje u vezi ozakonjenja objekata

Na osnovu člana 94. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“ broj 18/2016), Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, donosi

JAVNO SAOPŠTENjE

 Opštinska uprava opštine Bajina Bašta na osnovu člana 90. i 94. Zakona o opštem upravnom postupku(„Sl. glasnik RS“ broj 18/2016), pokrenula je postupke ozakonjenja bespravno sagrađenih objekata na teritoriji opštine Bajina Bašta popisanih na osnovu satelitskog snimka.

Članom 2. Zakona o ozakonjenju („Sl. glasnik RS“ broj 96/2015), ozakonjenje bespravno sagrađenih objekata predstavlja javni interes Republike Srbije, te se u skladu sa tim pozivaju svi građani opštine Bajina Bašta da uzmu aktivno učešće u ovim postupcima a radi ozakonjenja bespravno sagrađenih objekata.

Ovo rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštione Bajina Bašta , ul. Dušana Višića br.28 i na zvaničnoj veb prezentaciji www.bajinabasta.rs.

 

Načelnik opštinske uprave

Jelena Filipović

Održana završna konferencija projekta “Ja imam san…” u Bajinoj Bašti

17.avgusta 2017. godine u Bajinoj Bašti je održana završna konferencija projekta “Ja imam san…”, koji je realizovan uz finansijsku podršku Evropske unije.

Projekat vredan 206.323 evra je tokom prethodnih 20 meseci sprovodila Opština Bajina Bašta u saradnji sa Centrom za socijalni rad Bajina Bašta i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja iz Bajine Bašte.

Konferencija je imala za cilj da upozna prisutne sa postignutim rezultatima projekta “Ja imam san…”, čija je osnovna svrha bila podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta, kroz uspostavljanje lokalnih socijalnih usluga i podizanje svesti građana o značaju pružanja kvalitetne socijalne usluge za osobe sa smetnjama u razvoju.

Prisutnima su se obratili: Petar Petrović, zamenik predsednika Opštine Bajina Bašta, Milica Gavrilović, menadžer projekta, Olivera Đurović, stručni saradnik Udruženja dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja i Marica Vuković, direktor Centra za socijalni rad. Menadžer projekta je prezentovala najbitnija dostignuća projekta u vidu uspostavljanja dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, koji predstavlja značajan korak ka unapređenju sistema primarne zdravstvene zaštite osoba sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Bajina Bašta. Olivera Đurović iz Udruženja dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja, govorila je na temu razvoja svesti građana i stvaranju inkluzivnog društva, kao i poboljšanja položaja osoba sa smetnjama u razvoju. Direktor Centra za socijalni rad, Marica Vuković, predstavila je sam proces socijalne inkluzije i najavila realizaciju daljih aktivnosti ka proširenju broja korisnika i uspostavljanju holističkog pristupa pružanju inovativnih usluga socijalne zaštite za decu i mlade sa smetnjama u razvoju.

Konferencija je poslužila kao prilika da Opština Bajina Bašta, zajedno sa članovima projektnog tima, uruči zahvalnice svim institucijama i pojedincima koji su svojim angažovanjem doprineli realizaciji projekta.

Tokom trajanja projekta izgrađen je objekat Dream centra namenjen dnevnom boravku dece sa smetnjama u razvoju, organizovana je sistematska registracija 80 potencijalnih korisnika usluga s teritorije Bajine Bašte, zaposlena su 4 specijalna edukatora, uspostavljene su podsticajne metode edukacije za 12 postojećih i 2 nova korisnika Dream centra i istovremeno formiran integrativan sistem podrške za više od 50 članova porodica dece sa smetnjama u razvoju

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

 

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

 

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Završna konferencija projekta „Ja imam san…“ u Bajinoj Bašti

Završna konferencija projekta „Ja imam san…“, održaće se  u četvrtak, 17. avgusta 2017. godine sa početkom u 11 časova, u prostorijama Dream centra u Bajinoj Bašti.

Konferencija ima za cilj da predstavi rezultate Projekta – rad dnevnog boravka za decu ometenu u razvoju s teritorije Bajine Bašte i vrste usluga koje doprinose razvoju motoričkih sposobnosti i integracije dece i mladih sa smetnjama u razvoju, kao i da upozna širu javnost s budućim aktivnostima dnevnog boravka koje će obuhvatiti proširenje spektra usluga, unapređenje načina sprovođenja nastave za decu sa smetnjama u razvoju i jačanje saradnje između obrazovnih ustanova i lokalne zajednice.

Projekat „Ja imam san…“ realizovala je Opština Bajina Bašta u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja iz Bajine Bašte. Projekat ukupne vrednosti 206.323,52 evra je deo programa „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu“ koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Svrha projekta je podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta, kroz uspostavljanje lokalnih socijalnih usluga i podizanje svesti građana o značaju pružanja kvalitetne socijalne usluge za osobe sa smetnjama u razvoju.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

 

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

 

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Javna nabavka usluga 09/2017

Javna nabavka usluga  broj JN br. 09/2017

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA TUNEL ISPOD PREVOJA KADINjAČA NA DEONICI DRŽAVNOG PUTA DUB – DUBCI

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Veličina slova