U skladu sa Zaključkom 01 Broj:06-14/2023 od 02. juna 2023. godine, kojim je utvrđen nacrt Izmena i dopuna Plana javnih investicija opštine Bajina Bašta za 2023. godinu, Opštinsko veće opštine Bajina Bašta, u p u ć u j e

Poziv za javnu raspravu o nacrtu  izmena i dopuna plana javnih investicija opštine Bajina Bašta za 2023. godinu

           Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica u opštini Bajina Bašta da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu Izmena i dopuna Plana javnih  investicija opštine Bajina Bašta za 2023. godinu, koja će trajati u periodu od 02. juna do 17. juna 2023. godine, dostavljanjem primedbi, predloga i sugestija u pisanoj formi na adresu: Opština Bajina Bašta-Opštinskom veću, Ul. Dušana Višića broj 28, 31250 Bajina Bašta, ili elektronskom poštom na adresu: sobb@mts.rs.

Usmena javna rasprava o nacrtu Izmena i dopuna Plana javnih investicija opštine Bajina Bašta za 2023. godinu održaće se na dan 16. juna 2023. godine, u sali opštine Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića broj 28, Bajina Bašta, sa početkom u 10,00 sati.Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju i uzmu učešće u usmenoj javnoj raspravi.

                                                                                    PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA

                                                                                               PREDSEDNICA OPŠTINE

                                                                                                      Vesna Đurić

Podelite ovu vest:

There are no comments yet.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Veličina slova