IZABRANA NOVA OPŠTINSKA VLAST 2012. GODINE

Poštovani sugrađani, obaveštavamo Vas da je na jučerašnjoj sednici SO Bajina Bašta konstituisana nova opštinska vlast koju čine SRS-DSS-DS, a gospodin Zlatan Jovanović ponovo je izabran za predsednika opštine, dok je gospodin Dejan Mlađenović ponovo izabran za zamenika predsednika opštine. Dužnost predsednika Skupštine opštine Bajina Bašta vršiće gospodin Adam Stefanović.

POPIS POLjOPRIVREDE 2012. GODINE

SPISAK KANDIDATA ZA OBUKU ZA OPŠTINSKE INSTRUKTORE U OPŠTINI BAJINA BAŠTA KOJI SU UŠLI U UŽI IZBOR I SA KOJIMA ĆE SE OBAVITI INTERVJU

Intervju sa kandidatima održaće se u sali Opštinske uprave Bajina Bašta u Bajinoj Bašti, dana 10.07.2012. godine, sa početkom u 10 časova.

Kandidati koji su se prijavili da obavljaju poslove u drugim službama, u vezi sa poljoprivredom, u obavezi su, da na intervju donesu potvrdu od svog poslodavca kojom taj podatak potvrđuju. Ukoliko kandidat, čije se ime i prezime nalazi na spisku, ne dođe na intervju, smatraće se da je odustao od rada u Popisu poljoprivrede.

Javni poziv za prijavljivanje kandidata za OPŠTINSKE INSTRUKTORE

Republički zavod za statistiku, na osnovu Zakona o popisu poljoprivrede 2011. godine („Službeni glasnik RS“, br. 104/09 i 24/11), objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA ZA OPŠTINSKE INSTRUKTORE

Republički zavod za statistiku u periodu od 1. oktobra do 15. decembra 2012. godine sprovešće Popis poljoprivrede na teritoriji Republike Srbije.

Pozivaju se građani koji žele da učestvuju u svojstvu opštinskog instruktora u Popisu poljoprivrede da se u periodu od 1. do 30. juna 2012. godine prijave Republičkom zavodu za statistiku putem popunjavanja elektronske prijave na veb-adresi: www.stat.gov.rs.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 • državljanstvo Republike Srbije
 • najmanje 18 godina starosti
 • stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju
 • dobro poznavanje terena (da kandidat stanuje ili radi na teritoriji opštine za koju se prijavljuje za rad u Popisu poljoprivrede)
 • protiv kandidata nije pokrenuta istraga i nije podignuta optužnica.

Kriterijumi za izbor su:

 • stručna sprema
 • oblast obrazovanja
 • radni status
 • učestvovanje u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine i drugim statističkim istraživanjima u poslednje tri godine
 • intervju

Prednost pri izboru imaće kandidati sa stečenim obrazovanjem u poljoprivrednoj struci.

Od izabranih kandidata očekuje se poznavanje rada na računaru.

Na intervju će biti pozvani kandidati koji uđu u uži izbor prema navedenim kriterijumima. O mestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavešteni.

Petodnevna obuka i testiranje kandidata koji su ušli u uži izbor biće obavljeni u periodu od 10. do 14. septembra 2012. godine na punktovima koje odredi opštinska popisna komisija, nakon čega će se izvršiti finalni izbor opštinskih instruktora.

Detaljne informacije o načinu izbora kandidata i njihovim obavezama u Popisu poljoprivrede mogu se videti na veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku: www.stat.gov.rs.

POTENCIJALNI INVESTITORI U POSETI OPŠTINI BAJINA BAŠTA

19. Aprila 2012.godine grupa potencijalnih investitora iz Italije posetila je opštinu Bajina Bašta. Zajedno sa predsednikom opštine Zlatanom Jovanovićem obilazili su hale na teritoriji naše opštine. Njihova firma u Italiji bavi se proizvodnjom montažnih kuća. Ova kompanija dobila je posao od Ujedinjenih nacija da izradi 15000 drvenih kuća. Prilikom obilaska naše opštine, izrazili su veliku zainteresovanost za ulaganje u drvnu industriju.

Takođe pre nekoliko dana u Bajinoj Bašti je osnovana firma drugih investitora iz Italije koji se bave proizvodnjom obuće. Pogon za proizvodnju će biti u  zgradi bivše Slobode. Predstavnici ove firme su otvorili račun i registrovali preduzeće u Bajinoj Bašti.
U pitanju je kompanija Group Logistik Komercijal DOO iz Treviza a u Bašti je bio vlasnik firme Galizo Daniele.

PROMOCIJA OPŠTINE BAJINA BAŠTA

Promocija opštine održana je u petak, 06.04.2012. godine u Ruskom Domu u Beogradu. Ova manifestacije okupila je poznate ljude naše privrede, diplomatski kor, kao i naše Bajinobaštane koji žive u Beogradu. Uz svečani prijem, predsednik opštine Zlatan Jovanović otvorio je svojim govorom zvanično predstavljanje naše opštine koja raspolaže velikim turističkim, ali i privrednim potencijalom. Pored predsednika opštine, govorili su i direktor Ruskog Doma Denisov Mihail Genadjevič.

Prezentaciju je pratio i kulturno-umetnički program, a vođenjem programa, bila je zadužena Olivera Jovićević.

DONETA ODLUKA O RASPISIVANjU IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA

Odlukom 01 Broj:013-2/012 od 13. marta 2012. godine, koja je objavljena u *Sl.listu opštine Bajina Bašta* br. 2/012 od 13. marta 2012. godine, Predsednik opštine Bajina Bašta raspisao je izbore za članove saveta mesnih zajednica na području opštine Bajina Bašta za 06. maj 2012. godine. Tekst te odluke objavljuje se u prilogu ovog obaveštenja koji možete preuzeti ispod.

Konkurs za raspodelu i korišćenje sredstava budžeta Opštine Bajina Bašta

Shodno Zaključku 01 Broj: 06-5/012 od 02. marta 2012. godine, Opštinsko veće opštine Bajina Bašta raspisuje

Konkurs za raspodelu i korišćenje sredstava budžeta opštine Bajina Bašta za 2012. godinu, namenjenih
dotacijama nevladinim organizacijama i udruženjima

I. Predmet  raspodele su sredstva u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara, koja su Odlukom o budžetu opštine Bajina Bašta za 2012. godinu opredeljena za dotacije nevladinim organizacijama i udruženjima.

II. Sredstva se odobravaju nevladinim organizacijama i udruženjima sa sedištem na teritoriji opštine Bajina Bašta, a mogu se odobriti i nevladinim organizacijama i udruženjima sa sedištem van područja opštine Bajina Bašta, ali samo za aktivnosti koje se sprovode  na teritoriji opštine Bajina Bašta.

III. Uslovi konkursa- smernice i kriterijumi za donošenje odluke o raspodeli i korišćenju  sredstava:

 1. Strateške smenice: širi društveni značaj, zadovoljavanje interesa lokalnog stanovništva kroz delovanje nevladinog sektora i udruženja, podizanje nivoa svesti građana  o značaju delovanja nevladinih organizacija i udruženja, unapređenje kvaliteta života građana,
 2. Prednost pri odlučivanju će imati: nevladine organizacije i udruženja koje se bave aktivnostima od šireg  društvenog  značaja, prvenstveno po interese  ranjivih  i marginalnih grupa,  nevladine organizacije i udruženja sa značajnim  broj članova i pozitivnom  opštom ocenom ranije sprovedenih aktivnosti, jasna i razvijena ideja delovanja, nevladine organizacije i udruženja registrovani najmanje 1 godinu pre podnošenja projekta, sopstveno investiranje u projekat,
 3. Opštinsko veće neće odobravati projekte  kroz dobra ili usluge, već isključivo novčana sredstva, uplatom na tekući račun  podnosilaca prihvaćenih projekata, a prema dostavljenoj tehničkoj specifikaciji-predračunima,
 4. Opštinsko veće neće nadoknađivati troškove koje je podnosilac projekta  platio trećem licu za uslugu sastavljanja podnetog projekta ili za popunjavanje aplikacije  za podnošenje predloga projekta,
 5. Opštinsko veće zadržava pravo na izbor  projekata koji će biti podržani-podnošenje predloga projekta ne garantuje  njegovo finansiranje,
 6. Korisniku sredstava-nevladinoj organizaciji ili udruženju, koji su u 2011. godini koristili sredstva po ovom osnovu, a koji Opštinskom veću nisu podneli izveštaj i finansijski opravdali korišćena sredstva, na šta su se obavezali Ugovorom o korišćenju sredstava u 2011. godini, neće se odobriti sredstva za 2012. godinu.
 7. Odobrene projektne aktivnosti moraju biti sprovedene do kraja 2012. godine,
 8. Sa korisnikom odobrenih sredstava opština će zaključiti ugovor o korišćenju sredstava, kojim će regulisati međusobna prava i obaveze, a naročito način finansijskog pravdanja namenskog utroška odobrenih sredstava.

IV. Prijave na konkurs-projekti podnose se na obrascu-aplikaciji, usvojenom od strane Opštinskog veća, a koji obrazac se može preuzeti na sajtu opštine Bajina Bašta: www.bajinabasta.rs u sekciji Najnovije vesti ili neposredno kod sekretara Opštinskog veća.

V. Uz prijavu na konkurs potrebno je  dostaviti kopiju rešenja o registraciji nevladine organizacije ili udruženja.

VI.  Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a prijave na konkurs podnose se Opštinskom veću,  poštom na adresu:Opštinsko veće opštine Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića br. 28, 31250 Bajina Bašta, ili neposredno na pisarnici Opštinske uprave.

Veličina slova