Организована студијска посета Немачкој у оквиру пројекта Биоенергетска села

У оквиру пројекта “Биоенергетска села“-одрживи биоенергетски тржишни модел- BioVill, за претставнике таргетираних села у региону југоисточне Европе, огранизовано је студијско путовање у Немачкој.

Село Костојевићи препознато је као биоенергетског село у Србији. Поред српских представника на студијском путовању учествовали су представници Словеније, Хрватске, Македоније и Румуније. Учесници су имали прилику да се упознају са мешовитим техникама у биоенергетским селима у југозападном делу Немачке, у близини града Singena. Менаџери пројекта (GIZ) представили су трогодишњи пројекат који се реализује уз подршку Програма Европске уније Хоризон 2020.

Примери добре праксе односили су се на употребу обновљивих извора енергије. Добар избор примера заједничког коришћења различитих енергената био је веома користан за представнике таргетираних села.

Представљени су модели приватне праксе, али и јавно комуналног предузећа које се бави производњом и испоруком топлотне и електричне енергије на бази енергије сунца и дрвне биомасе (Moggingen).

Виђен је пример производње биогаса (метан) у анаеробним дигесторима, који се одводи у постројење за производњу топлоте и електричне енегије (Radolfzell).

У Singenu је смештен соларни комплекс, са управном зградом обложеном соларним плочама у центру града, и соларним постројењем са панелима соларних цеви и комбиноване производње топлотне и електричне енергије, коришћењем дрвног чипса.

Такође, представљен је и пример биенергетског села (St. Peter), где се као енергенти и сировине користе дрвни чипс и биоуље.

У Busingenu и Bonndorfu, посетиоци су имали прилику да виде комбиноване системе коришћења сунца, ветра, дрвног чипса, биогаса и биоуља.

Сва постројења су потпуно аутоматизована, са минималним бројем упослених радника.

Топловодна мрежа у сеоским срединама инсталира се по утврђеним правилима везано за изградњу, а поступак прикључка у домаћинство траје две недеље од дана подношења захтева. У процесу преласка са фосилних на обновљиве изворе енегије, велики значај је имала самосвест грађана о заштити животне средине (показатељи емисије штетних и загађујућих материја у појединим тренуцима били су пресудни за опредељење) као и изражен покретачки дух и самоиницијатива мештана посећених села. Воде рачуна о енергетској ефикасности, а све куће су углавном добро топлотно изоловане.  Одличан је и пример једног места, где је градоначелник донео одлуку о коришћењу обновљивих извора енергије.

Важно је истаћи да је овакав напредак у Немачкој постигнут за кратко време, од 2010. године и да тај тренд расте.

Реализован тренинг Сензорна соба у Бајиној Башти

У оквиру пројекта „Ја имам сан“ Бајина Башта, у просторијама Црвеног крста Бајина Башта 16. октобра 2016. године одржан је тренинг на тему „Сензорна соба“, намењен стручном особљу будућег дневног боравка за особе са сметњама у развоју у Бајиној Башти.

Обуку су организовали дефектолози и педагози Друштва за церебралну и дечију парализу Ивањица: Мр. Светлана Главинић, Дубравка Ивковић и Ана Драгојевић. На овај начин, учесницима тренинга је представљена помоћна терапијска метода у виду специјализоване интерактивне собе за стимулацију свих чула и успостављање емоционалне равнотеже особа са тешкоћама у развоју. Циљ овакве методе јесте креирање индивидуалних планова и програма рехабилитације прилагођених специфичним потребама пацијената, што се постиже кроз стимулацију свих чула, подизање пажње, побољшање функционалног статуса и остварење боље сарадње с пацијенатима током третмана.

Сензорну собу ће од 2017. године у терапијске сврхе моћи да користе деца и млади са сметњама у развоју – корисници дневног боравка Dream центра у Бајиној Башти, док је у плану проширење услуге на остале суграђане којима је помоћ потребна.

Тренинг је реализован у оквиру пројекта „Ја имам сан…“, чији циљ је подршка социјалној инклузији рањивих група на територији општине Бајина Башта. Пројекат финансира Европска унија, а реализује општина Бајина Башта у сарадњи са Центром за социјални рад и Удружењем деце са сметњама у развоју и њихових родитеља.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

 

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

 

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

Реализована едукација Мапирање најискљученије деце са сметњама у развоју у Бајиној Башти

У оквиру пројекта „Ја имам сан“ Бајина Башта, који се спроводи уз финансијску подршку Европске уније, 8. октобра 2016. године у просторијама Црвеног крста Бајина Башта реализован је први од четири модула тренинга за стручно особље које ће бити ангажовано у дневном боравку за рад са децом са сметњама у развоју и остала заинтересована стручна лица из Златиборског округа.

Едукацију на тему Излазак ка кориснику и мапирање ресурса у локалној заједници и најискљученије деце организовало је Удружење „Снага пријатељства“ – Amity, у складу са акредитованим Програмом основне обуке за израду плана мапирања и изласка на терен у циљу идентификације најискљученије деце са сметњама у развоју. Тренинг за 13 стручних лица из области социјалне/здравствене заштите и образовања реализовале су мр Надежда Сатарић, социјална радница и Невенка Богдановић, психолошкиња. Осим анализе правног оквира и тренутног бројног стања особа са сметњама у развоју, обука је обухватила и основне механизме идентификације деце са сметњама у развоју која нису укључена у систем заштите, вештине комуникације с децом ометеном у развоју и члановима њихових породица, технике умрежавања кључних стејкхолдера битних за поменуту област, као и примере добре праксе из земље и иностранства.

Активним учешћем у теоријском и практичном делу обуке, учесници тренинга су показали спремност и мотивацију да унапреде постојећа знања из поменуте области и стекну нове вештине у циљу побољшања квалитета живота деце ометене у развоју.

Поменуте активности се спроводе у оквиру пројекта „Ја имам сан…“, чија је сврха подршка социјалној инклузији рањивих група на територији општине Бајина Башта. Пројекат финансира Европска унија, а реализује општина Бајина Башта у сарадњи са Центром за социјални рад и Удружењем деце са сметњама у развоју и њихових родитеља.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

 

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

 

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

Јавна набавка 13/2016

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 13/2016

Агромелиоризација земљишта као мера уређења земљишта на подручју општине Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Едукација деце предшколског и школског узраста из области животне средине

Општински пројекат “Едукација деце предшколског и школског узраста из области заштите животне средине” успешно је реализован, а завршницу је представљао боравак награђене деце у еко-кампу Одреда извиђача у Заовинама.

Укупно 22 деце, победници еко-квиза у својим школама, као и најбољи у ликовним и литератним радовима, били су учесници својеврсног еко-кампа. Три дана, ученици од тећег до осмог разреда основних школа “Свети Сава” и “Рајак Павићевић”, имали су прилику да се упознају са лепотама Заовина, уз заједничко дружење и упознавање под надзором учитељица. Са њима су биле и две представнице Одреда извиђача Бајина Башта. За учеснике еко-кампа представници Националног парка “Тара” уприличили су шетњу и упознавање са природним одликама, а деца су имала прилику и да посматрају птице које живе на овом простору. Представници Општинске управе организовали су креативну радионицу, где су деца кроз цртеже и текст осмишљавала еко поруке, док су представници комуналног предузећа илустративно и интерактивно представили модел примарне селекције отпада и њен значај за животну средину. Са извиђачима су деца стекла корисна и занимљива сазнања о животу у природи.

Пројекат су поред општине , подржали ЈКП “12. Септембар” и „РАКЕТА АБ“ д.о.о.

Програм едукацији деце трајао је од фебруара до октобра 2016. године. У оквиру тога реализовано је више активности. Најпре је извршена едукација деце о заштити животне средине и примарној селекцији отпада, путем презентација које су представљене у вртићу и у свим школама у граду, тако да је свако дете добило основна сазнања о екологији. Обележен Светски дан шума, 21. март, садњом садница у дворишту вртића, средњих школа и спортско- рекреативном центру Луг.

Акција обележавања Дана планете Земље, 22. априла, реализована је у оквиру општинског пројекта али и у оквиру Пројекта “Управљање чврстим отпадом у прекограничним руралним и обалним подручјима југоисточне Европе”, а који се инплементира од стране Сталне радне групе за рурални развој (SWG) и NALAS-а, уз подршку GIZ Отвореног регионалног фонда за југоисточну Европу-Модернизацију комуналних услуга (ORF MMS) и Владе Швајцарске. Општинска управа општине Бајина Башта, том приликом, анимирала је школе и невладин сектор, тако да су у акцији учествовали предшколци Дечијег вртића Невен, ђаци основних школа “Свети Сава” и “Рајак Павићевић”, Техничка школа и Гимназија “Јосиф Панчић”, Канцеларија за младе, Одред извиђача Бајина Башта, представници Зеленог савета и едукатори Општинске управе, укупно око 100 волонтера. За њих је SWG обезбедио мајице, рукавице и кесе, а освежење ЈП Национални парк  “Тара”. У оквиру акције, активисти су прикупили око 10 м³ или око 2 тоне сувог отпада, углавном папира, картона, пластике и пластичне фолије. Чишћене су углавном мање дивље депоније у ужем градском језгру (запуштени плацеви у близини школа, градског парка и реке Раче). Прикупљени отпад транспортовали су радници ЈКП “12. Септембар”.

                Светски дан заштите животне средине, 5. јун обележен је свечаним уручењем награда најуспешнијим на расписаном конкурсу за ликовне и литерарне радове на тему заштите животне средине, а дружење је уприличено у Галерији установа културе.

                Еко-квиз је уследио у октобру месецу, након претходне поделе лифлета у свим предшколским и школским установама, из којих су се ученици и спремали за такмичење.

                Уз честитке свим ученицима на показаном знању и труду, велика захвалност припада и школама, њиховим руководиоцима и наставном особљу које је кроз индивидуално и преко радних група учествовало у свим горе наведеним акцијама.

                Поједини чланови Зеленог савета општине Бајина Башта веома активно су учествовали и подржали овај значајан пројекат на подизању и еколошком освешћивању шире заједнице, која је кренула најпре од дечјег узраста.

ЈАВНИ ОГЛАС о расписивању поновног јавног надметања у циљу давања грађевинског земљишта у закуп

Комисија за спровођење поступка јавног надметања расписује Оглас о расписивању поновног јавног надметања у циљу давања грађевинског земљишта у јавној својини у закуп на одређено време.

Локације се дају у закуп на одређено време, на период до пет година, рачунајући од дана закључења уговора о закупу.

Јавно надметање ће се спровести 15.11.2016.године са почетком у 11 часова у сали Скупштине општине Бајина Башта, улица Душана Вишића број 28.

План одржавања путева у зимским условима 2016/2017 на територији општине Бајина Башта

Одржавање путева на територији општине Бајина Башта у зимским условима почиње са првим зимским падавинама, а завршава се престанком зимских падавина. Званично, период почетка рада зимске службе почиње одмах након закључења уговора и траје до 15.04.2017. године.

          Приоритетни правци, као и предност одређених праваца се одређују одговарајућим Планом рада зимске службе коју можете преузети испод:

План рада зимске службе 2016/2017

Припремни радови за изградњу објекта дневног боравка за особе са сметњама у развоју у Бајиној Башти

Паралелно са едукацијом деце школског узраста о значају добре социјалне заштите за рањиве и угрожене групе са територије општине Бајина Башта, чланови тима пројекта „Ја имам сан“ Бајина Башта имплементирају активности у вези са изградњом дневног боравка за особе са сметњама у развоју. Реч је о радовима на реконструкцији и адаптацији објекта будућег Dream центра, уз финансијску подршку Европске уније, вредности од 50.000 евра, чији почетак је планиран за октобар. Очекује се да комплетно уређење и стављање објекта у функцију буде завршено у децембру 2016. године.

 

У току је и реализација припреме тренинга за стручно особље које ће бити ангажовано за рад са децом са сметњама у развоју, као и остала заинтересована стручна лица из релевантних институција у Златиборском округу. Тренинзи ће обухватити 4 различита модула: Приступи и методе рада у дневном боравку, Сензорна соба, Монтесори метод, Метод мапирања најискљученије деце са сметњама у развоју. Циљ тренинга је оспособљавање професионалаца и волонтера, како за инклузију идентификованих особа са сметњама у развоју и пружање савремених услуга дневног боравка, тако и за развој моторичких способности, постизање стимулативне средине, обезбеђење физичке и психичке релаксације и интеграције деце и младих са сметњама у развоју.

 

Поменуте активности се спроводе у оквиру пројекта „Ја имам сан…“, чија је сврха подршка социјалној инклузији рањивих група на територији општине Бајина Башта. Пројекат финансира Европска унија, а реализује општина Бајина Башта у сарадњи са Центром за социјални рад и Удружењем деце са сметњама у развоју и њихових родитеља.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

 

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

 

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

ЈАВНИ ОГЛАС за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бајина Башта.

Графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Бајина Башта, у канцеларији бр.19 сваког радног дана од 10 до 13 часова.

Контакт особа Ана Илијашевић, тел. 031/862-366 лок 115.

Јавна набавка 12/2016

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 12/2016

Kонтрола плодности и утврђивања садржаја опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту у Бајиној Башти

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова