U skladu sa Zaključkom 01 Broj:06-26/2020 od 28. septembra 2020. godine, kojim je utvrđen nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu  na teritoriji opštine Bajina Bašta, Opštinsko veće opštine Bajina Bašta, u p u ć u j e

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ODLUKE O IZMENAMA

I DOPUNAMA ODLUKE O RADNOM VREMENU NA TERITORIJI

 OPŠTINE BAJINA BAŠTA

           Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu  na teritoriji opštine Bajina Bašta, koja će trajati u periodu od 01. oktobra do 31. oktobra 2020. godine, dostavljanjem primedbi, predloga i sugestija u pisanoj formi na adresu: Opština Bajina Bašta-Opštinskom veću, Ul. Dušana Višića broj 28, 31250 Bajina Bašta, ili elektronskom poštom na adresu:sobb@mts.rs.

            Usmena javna rasprava o nacrtu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu  na teritoriji opštine Bajina Bašta održaće se na dan 22. oktobra 2020. godine, u sali opštine Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića broj 28, Bajina Bašta, sa početkom u 10,00 sati.Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju i uzmu učešće u usmenoj javnoj raspravi.

                                                                                    PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA

                                                                                               PREDSEDNICA OPŠTINE

                                                                                                      Vesna Đurić

Podelite ovu vest:

There are no comments yet.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Veličina slova