Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број У ПП 07/20

Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број У ПП 07/20

Услуге одржавања информационог система ЛПА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара ОП 15/20

Јавна набавка добара ОП 15/20

ПРОЈЕКТОВАЊЕ, НАБАВКА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕ КОТЛАРНИЦЕ НА УГАЉ ЗА РАД НА ДРВНУ СЕЧКУ И ИЗГРАДЊА НОВОГ ТОПЛОВОДА И ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА ЗА ПОТРЕБЕ ГРЕЈАЊА ГИМНАЗИЈЕ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“ У БАЈИНОЈ БАШТИ ПО СИСТЕМУ „КЉУЧ У РУКЕ“

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 09/20

Јавна набавка услуга МВ 09/20

Услуге помоћи у кући за старе

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 08/20

Јавна набавка услуга МВ 08/20

Услуге дневног боравка за децу са инвалидитетом

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 01/20

Јавна набавка услуга МВ 01/20

УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка радова МВ 01/20

Јавна набавка радова МВ 01/20

ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА САНАЦИЈИ ОШТЕЋЕЊА НАСТАЛИХ ЕЛЕМЕНТАРНИМ НЕПОГОДАМА И ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ПО НАЛОЗИМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка радова ОП 02/20

Јавна набавка радова ОП 02/20

Извођење радова на летњем одржавању путева и
улица на територији општине Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара ОП 02/20

Јавна набавка добара ОП 02/20

НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗИЛА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара ОП 03/20

Јавна набавка добара ОП 03/20

НАБАВКА ДИЗЕЛ ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА (ГОРИВО ЗА РАД ТРАКТОРА СА ГРТАЛИЦАМА ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА НА ПУТЕВИМА)

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 13/20

Јавна набавка добара МВ 13/20

НАБАВКА ДВА ТЕРЕНСКА АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова