Јавна набавка добара МВ 12/20

Јавна набавка добара МВ 12/20

НАБАВКА ЈЕДНОГ ТЕРЕНСКОГ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 02/20

Јавна набавка услуга МВ 02/20

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 01/20

Јавна набавка услуга МВ 01/20

УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 01/20

Јавна набавка добара МВ 01/20

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број У ПП 07/20

Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број У ПП 07/20

Услуге одржавања информационог система ЛПА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара ОП 15/20

Јавна набавка добара ОП 15/20

ПРОЈЕКТОВАЊЕ, НАБАВКА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕ КОТЛАРНИЦЕ НА УГАЉ ЗА РАД НА ДРВНУ СЕЧКУ И ИЗГРАДЊА НОВОГ ТОПЛОВОДА И ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА ЗА ПОТРЕБЕ ГРЕЈАЊА ГИМНАЗИЈЕ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“ У БАЈИНОЈ БАШТИ ПО СИСТЕМУ „КЉУЧ У РУКЕ“

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 09/20

Јавна набавка услуга МВ 09/20

Услуге помоћи у кући за старе

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 08/20

Јавна набавка услуга МВ 08/20

Услуге дневног боравка за децу са инвалидитетом

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 01/20

Јавна набавка услуга МВ 01/20

УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка радова МВ 01/20

Јавна набавка радова МВ 01/20

ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА САНАЦИЈИ ОШТЕЋЕЊА НАСТАЛИХ ЕЛЕМЕНТАРНИМ НЕПОГОДАМА И ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ПО НАЛОЗИМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова