Javna nabavka usluga MV 05/19

Javna nabavka usluga MV 05/19

IZRADA PROJEKATA PARCELACIJE I PREPARCELACIJE SA PROJEKTOM GEODETSKOG OBELEŽAVANjA

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Veličina slova