Opština Bajina Bašta je jedna od 45 lokalnih samouprava u Srbiji koja je podržana od strane „International Menagement Group (IMG)“ i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva finansija, Stalne konferencije gradova i opština i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) za realizaciju Programa reforme poreza na imovinu – podrška unapređenju poreza na imovinu i dobre uprave koja će biti sproveden tokom 2018. godine.

Cilj projekta u okviru programa „European Union Support to Inclusive Society” je da se unapredi rad poreskih organa na lokalnom nivou i podigne nivo naplate lokalnih prihoda u opštini Bajina Bašta. Takođe, kroz ovaj projekat se želi podići i svest građana o važnosti plaćanja poreza na imovinu fizičkih lica.

Porez na imovinu je lokalni prihod koji puni lokalni budžet. Iz ovih sredstava se finansiraju troškovi lokalne infrastrukture i razni rashodi lokalnog karaktera (igrališta, škole, vrtići i putevi). Ovaj poreski prihod će u budućnosti imati sve veću ulogu u našoj zemlji. Jake opštine će se razlikovati od slabijih upravo po iznosu i kapacitetu prikupljenog poreskog prihoda na imovinu.

Kako saznajemo iz opštinske Uprave Bajina Bašta na teritiriji naše opštine se predpostavlja da oko 10% stanovništva nije obuhvaćeno porezom na imovinu a da kod više od 30% stanovnika nije prikazano realno stanje imovine koja spada u osnovicu za porez na imovinu. U pitanju su brojni stambeni i drugi prostori koje koriste naši sugrađani a u međuvremenu su dograđeni, dozidani, adaptirani ili prilagođeni raznim namenama.

Opština Bajina Bašta kroz ovaj projekat je dobila finansijska sredstva za 6 popisivača koji će naredna 4 meseca nakon završene obuke obilaziti naša domaćinstva i u saradnji sa (LPA) Lokalnom poreskom administracijom i Poreskom inspekcijom utvrđivati realno stanje imovine i pomoći građanima sa uputstvima da popune, dopune i izmene poreske prijave.

Popisivači će početi sa radom  u maju mesecu i krenuće od Mesnih zajednica Lug 1 i Lug 2 kao i Višesava.

„Cilj ovog projekta je da se ažuriraju baze podataka o nekretninama, i da se sve ono što nije,uvede u poresku evidenciju i na to plati porez na imovinu. Za kraj projekta, švajcarska vlada obezbedila je i nagradu od milion franaka, koje će podeliti pet najboljih opština, odnosno onih koje budu najviše povećale obuhvat poreza na imovinu. Dobijeni novac opštine će morati da potroše na infrastrukturne projekte, ali će i biti obavezni da građane uključe u proces odlučivanja. Odnosno, moraće da pitaju građane šta oni misle, šta je njihovim opštinama najpotrebnije, od infrastrukturnih projekata, rekao je Aleksander Grunauer, šef projekta „Reforma poreza na imovinu“.

Podelite ovu vest:

There are no comments yet.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Veličina slova