Osnova privrede Bajine Bašte je Hidroelektrana Bajina Bašta, snage oko 1000 megavata. Grad je u periodu tranzicije, kao i mnogi drugi gradovi, osiromašio i izgubio posebno u delu privrednih aktivnosti .

Po statističkim podacima opština Bajina Bašta je svrstana u nedovoljno razvijene opštine u Srbiji. Prosečna neto zarada po zaposlenom u opštini isplaćena u  2009. godini iznosila je 28.388,00  dinara, što je predstavljalo pad u odnosu na 2008. godinu da bi 2011.godine dostigla nivo od 34.014 dinara.(podaci Republičkog zavoda za statistiku).

Po poslednjim podacima u Bajinoj Bašti je 1084 privrednih subjekata (od toga je 901 preduzetnička radnja) sa pretežno privatnim i akcionarskim kapitalom, koji su koncentrisani u sektoru usluga (restorani, prodavnice, kafići i delatnost prevoza).

Preduzeća su svrstana u kategoriju malih. Ukupan broj registrovanih preduzeća je 183. Osnovni problem u ovoj oblasti je strukturalna nezaposlenost, prouzrokovana propadanjem tekstilne industrije, duvanske industrije, industrije kugličnih ležajeva, industrije za preradu drveta, Zemljoradničke zadruge, trgovinskog lanca prodavnica „Zvezda“ i građevinskog sektora.

Prema delatnosti danas imamo sledeći broj preduzetničkih radnji:

215 TRGOVINSKIH RADNjI

90 RESTORANA I KAFIĆA

150 GRAĐEVINSKIH FIRMI

70 AUTOPREVOZNIKA

52 DRVOPRERAĐIVAČA

319 OSTALIH FIRMI

U poslednje tri godine, privatizovana je hladnjača nekadašnje Zemljoradničke zadruge, koja sezonski zapošljava radnike, čiji broj varira od obima i potrebe posla. Takođe, nekadašnji „Laminat“, sadašnji „MK Ketering“, koji zapošljava oko 50 radnika. Novoosnovana drvno-prerađivačka firma „Gota-pelet“ u ovom vremenskom periodu, zaposlila je oko 60 lica. Međutim, sve ovo je nedovoljno da bi se rešio problem velike nezaposlenosti na teritoriji Opštine Bajina Bašta. Preduzeće koja uspešno upošljava veći broj radnika je i „Elektroizgradnja“.

Jedna od najvažnijih i vodećih privrednih grana u opštini Bajina Bašta po ostvarenom društvenom proizvodu je  poljoprivreda. U ovoj privrednoj oblasti, bez obzira na uticaj klimatskih uslova, ostvaruju se zadovoljavajući proizvodni rezultati posebno u primarnoj i voćarskoj proizvodnji.

Poljoprivreda kao privredna grana zauzima posebno mesto u privredno-ekonomskom razvoju opštine, a koji se ogleda kroz učešće u društvenom proizvodu, ostvarene proizvodne rezultate posmatrane kroz fizički obim poljoprivredne proizvodnje.

Bajinobaštanski kraj je poznat po tradicionalnim  proizvodima, od kojih su najpoznatiji: rakija „Klekovača“, pršuta, kao i domaći sir i kajmak.

Bajina Bašta svoj budući napredak očekuje od razvoja turizma, zanatske proizvodnje, proizvodnje zdrave hrane i  prekogranične saradnje sa susedima sa kojima se ponovo uspostavljaju prekinute administrativne veze kroz formiranje Evroregion „Drina“.

Članice Udruženja su opštine koje izlaze na Drinu iz Srbije i B i H, kao i jedna opština iz Crne Gore i iz Hrvatske kao i veliki broj predstavnika međunarodnih i turističkih organizacija.

Cilj ovakvog udruživanja je zaštita reke Drine od zagađenja od izvora do ušća i podizanje ekološke svesti i podsticaj razvoja turizma pored Drine i efikasnije korišćenje njenih potencijala u turističke svrhe.
Ovo je način da kao jedinstveno telo apliciramo za sredstva iz predpristupnih fondova EU i kod nevladinih organizacija.

PRIVREDNI SUBJEKTI

DRINSKO LIMSKE HIDROELEKTRANE

Trg Dušana Višića 1
031/863-488
Veb stranica: www.dlhe.rs

JP „NACIONALNI PARK TARA“

Milenka Topalovića 3
031/863-644
Veb stranica: www.nptara.rs

VOJNA USTANOVA „TARA“

Kaluđerske bare bb
031/893-503
Veb stranica: www.hotelitara.com

AD „ELEKTROIZGRADNjA“ B.BAŠTA

Milenka Topalovića 92
031/862-144
Veb stranica: www.ebb.rs

HOTEL „DRINA“ BAJINA BAŠTA

Vojvode Mišića 5
031/862-452
Veb stranica: www.hoteli-tarabb.com

„ROLOMATIK“ D.O.O.

Bušinsko polje 252, pf 14
031/869-007
Veb stranica: www.rolomatik.com

MLEKARA „SPASOJEVIĆ“

Crvica 22
031/869-028
Veb stranica: www.zapistare.com

„BB KLEKOVAČA“ D.O.O.

Hajduk Veljka 1
031/862-265
Veb stranica: www.bbklekovaca.com

Veličina slova