Основа привреде Бајине Баште је Хидроелектрана Бајина Башта, снаге око 1000 мегавата. Град је у периоду транзиције, као и многи други градови, осиромашио и изгубио посебно у делу привредних активности .

По статистичким подацима општина Бајина Башта је сврстана у недовољно развијене општине у Србији. Просечна нето зарада по запосленом у општини исплаћена у  2009. години износила је 28.388,00  динара, што је представљало пад у односу на 2008. годину да би 2011.године достигла ниво од 34.014 динара.(подаци Републичког завода за статистику).

По последњим подацима у Бајиној Башти је 1084 привредних субјеката (од тога је 901 предузетничка радња) са претежно приватним и акционарским капиталом, који су концентрисани у сектору услуга (ресторани, продавнице, кафићи и делатност превоза).

Предузећа су сврстана у категорију малих. Укупан број регистрованих предузећа је 183. Основни проблем у овој области је структурална незапосленост, проузрокована пропадањем текстилне индустрије, дуванске индустрије, индустрије кугличних лежајева, индустрије за прераду дрвета, Земљорадничке задруге, трговинског ланца продавница „Звезда“ и грађевинског сектора.

Према делатности данас имамо следећи број предузетничких радњи:

215 ТРГОВИНСКИХ РАДЊИ

90 РЕСТОРАНА И КАФИЋА

150 ГРАЂЕВИНСКИХ ФИРМИ

70 АУТОПРЕВОЗНИКА

52 ДРВОПРЕРАЂИВАЧА

319 ОСТАЛИХ ФИРМИ

У последње три године, приватизована је хладњача некадашње Земљорадничке задруге, која сезонски запошљава раднике, чији број варира од обима и потребе посла. Такође, некадашњи „Ламинат“, садашњи „МК Кетеринг“, који запошљава око 50 радника. Новооснована дрвно-прерађивачка фирма „Гота-пелет“ у овом временском периоду, запослила је око 60 лица. Међутим, све ово је недовољно да би се решио проблем велике незапослености на територији Општине Бајина Башта. Предузеће која успешно упошљава већи број радника је и „Електроизградња“.

Једна од најважнијих и водећих привредних грана у општини Бајина Башта по оствареном друштвеном производу је  пољопривреда. У овој привредној области, без обзира на утицај климатских услова, остварују се задовољавајући производни резултати посебно у примарној и воћарској производњи.

Пољопривреда као привредна грана заузима посебно место у привредно-економском развоју општине, а који се огледа кроз учешће у друштвеном производу, остварене производне резултате посматране кроз физички обим пољопривредне производње.

Бајинобаштански крај је познат по традиционалним  производима, од којих су најпознатији: ракија „Клековача“, пршута, као и домаћи сир и кајмак.

Бајина Башта свој будући напредак очекује од развоја туризма, занатске производње, производње здраве хране и  прекограничне сарадње са суседима са којима се поново успостављају прекинуте административне везе кроз формирање Еврорегион „Дрина“.

Чланице Удружења су општине које излазе на Дрину из Србије и Б и Х, као и једна општина из Црне Горе и из Хрватске као и велики број представника међународних и туристичких организација.

Циљ оваквог удруживања је заштита реке Дрине од загађења од извора до ушћа и подизање еколошке свести и подстицај развоја туризма поред Дрине и ефикасније коришћење њених потенцијала у туристичке сврхе.
Ово је начин да као јединствено тело аплицирамо за средства из предприступних фондова ЕУ и код невладиних организација.

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ

ДРИНСКО ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ

Трг Душана Вишића 1
031/863-488
Веб страница: www.dlhe.rs

ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА“

Миленка Топаловића 3
031/863-644
Веб страница: www.nptara.rs

ВОЈНА УСТАНОВА „ТАРА“

Калуђерске баре бб
031/893-503
Веб страница: www.hotelitara.com

АД „ЕЛЕКТРОИЗГРАДЊА“ Б.БАШТА

Миленка Топаловића 92
031/862-144
Веб страница: www.ebb.rs

ХОТЕЛ „ДРИНА“ БАЈИНА БАШТА

Војводе Мишића 5
031/862-452
Веб страница: www.hoteli-tarabb.com

„РОЛОМАТИК“ Д.О.О.

Бушинско поље 252, пф 14
031/869-007
Веб страница: www.rolomatik.com

МЛЕКАРА „СПАСОЈЕВИЋ“

Црвица 22
031/869-028
Веб страница: www.zapistare.com

„ББ КЛЕКОВАЧА“ Д.О.О.

Хајдук Вељка 1
031/862-265
Веб страница: www.bbklekovaca.com

Величина слова