Поштовани посетиоци,

На овој страници можете пронаћи информације о подстицајним средствима Републике Србије у пољопривреди и руралном развоју, као и обрасце захтева за коришћење подстицајних средстава.

Наведене информације су Вам обезбеђене у оквиру пројекта „RuralNET“, који се спроводи у оквиру Програма „Локалне иницијативе за повећање социјалне укључености и смањење сиромаштва“, на територијама општина: Ариље, Бајина Башта, Чајетина и Лучани.

Да би сте остварили право на подстицаје потребно је да надлежним институцијама доставите одговарајући захтев са прописаном пратећом документацијом.

  • Уколико Ваш захтев достављате Управи за аграрна плаћања, потребно је да захтев пошаљете на следећу адресу: Управа за аграрна плаћања, Булевар Краља Александра 84, 11050 Београд (такође, испод адресе је обавезно навести врсту подстицаја за коју се подноси Захтев).
  • Уколико Ваш захтев достављате Управи за пољопривредно земљиште, потребно је да захтев пошаљете на следећу адресу: Управа за пољопривредно земљиште, Немањина 22-26, 11000 Београд (такође, испод адресе је обавезно навести врсту подстицаја за коју се подноси Захтев).

За помоћ око нејасноћа у вези са подстицајима или било каквих додатних питања можете се обратити:

  • у Општини Ариље, Одсек за локални економски развој (зграда Општинског услужног центра – први спрат), тел. 031/891-918
  • у Општини Бајина Башта, Канцеларија за пољопривреду и водопривреду (зграда Општинске управе – канцеларија бр. 19), тел. 031/862-366, локал 115
  • у Општини Лучани, Одељење за локални економски развој и инвестиције (зграда Општинске управе – канцеларија бр. 18), тел. 032/515-0618
  • у Општини Чајетина, Златиборски еко аграр д.о.о.,(зграда Општинске управе, први спрат – канцеларија бр. 15, тел. 031/831-151
Величина слова