Registracija i obnova registracije poljoprivrednog gazdinstva je osnovni korak u korišćenju podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Jedini uslov koji treba ispuniti za registraciju je da poljoprivredno gazdinstvo poseduje najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja poljoprivredna proizvodnja.

Poljoprivredno gazdinstvo može biti upisano u registar i kada raspolaže i sa manje od 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, ali pod posebnim uslovima u pogledu obavljanja proizvodnje. Poljoprivrednim zemljištem se smatraju: njive, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, pašnjaci, livade, ribnjaci, trstici, močvare, kao i drugo zemljište koje po svojim prirodnim i ekonomskim uslovima može da se koristi za poljoprivrednu proizvodnju.

Poljoprivredno gazdinstvo se registruje u jedinici Uprave za trezor, Gazdinstvo se registruje tako što se organizacionoj jedinici Uprave za trezor predaju popunjeni propisani obrasci i određeni prilozi.

Potrebna dokumentacija:

Prilikom upisa u registar podnose se:

 • popunjeni obrasci iz Informatora o registraciji gazdinstva, koji se mogu preuzeti ili u Upravi za trezor;
 • fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva ili akt o registraciji pravnog lica i preduzetnika i broj računa;
 • fotokopije ličnih karata članova poljoprivrednog gazdinstva;
 • fotokopija izvoda iz katastra nepokretnosti ili fotokopija ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta ili fotokopija ugovora o davanju zemljišta na korišćenje bez naknade;
 • fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog u poslovnoj banci po sopstvenom izboru.

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva:

Kao registrovana poljoprivredna gazdinstva mogu pojaviti poljoprivrednici, preduzeća, preduzetnici, zemljoradničke zadruge i naučno istraživačke organizacije. Sedište poljoprivrednog gazdinstva je u mestu prebivališta nosioca poljoprivrednog gazdinstva, bez obzira na mesto obavljanja poljoprivredne proizvodnje.

Što se tiče poljoprivrednika koji mogu biti nosioci poljoprivrednog gazdinstva, u većini slučajeva su to sami vlasnici poljoprivrednog zemljišta. Međutim, pored ovog slučaja nosilac poljoprivrednog gazdinstva može biti lice koje nije vlasnik poljoprivrednog zemljišta, već poseduje najmanje 0.5 hektara poljoprivrednog zemljišta po osnovu zakupa ili besplatnog korišćenja. Takođe, kao nosilac poljoprivrednog gazdinstva može se upisati i bilo ko od članova nekog gazdinstva (deca, bračni drug), pri čemu se lice na kome se vodi poljoprivredno zemljište obavezno upisuje kao član poljoprivrednog gazdinstva.

Pored nosioca poljoprivrednog gazdinstva u Registar se mogu upisati i punoletni članovi poljoprivrednog gazdinstva koji žive na tom gazdinstvu, na osnovu Izjave koju popunjavaju i koja se nalazi u Informatoru o registraciji.

Legitimacija poljoprivrednog gazdinstva:

Prilikom upisa u registar dobija se broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) i izdaje se potvrda o upisu u registar ili obnovi registracije, kojom se dokazuje aktivan status registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

Obnova registracije:

Poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u registar moraju svake godine, u periodu od 1.februara do 31.marta da izvrše obnovu registracije. Obnova registracije se takođe vrši u Upravi za trezor, tako što se dostavljaju podaci o:

 • poljoprivrednim kulturama za tekuću godinu;
 • stanju stočnog fonda u tekućoj godini;
 • članovima poljoprivrednog gazdinstva (ukoliko ima promena);
 • promenama u zemljišnom posedu (promena površine, vlasništva, zakupa …).

Pored ovih promena, poljoprivrednici su dužni da o nekim promenama obaveste Upravu za trezor u roku od 30 dana od nastanka promene. To se odnosi na:

 • promenu nosioca poljoprivrednog gazdinstva,
 • promenu sedišta poljoprivrednog gazdinstva,
 • promenu namenskog tekućeg računa.

Obrasce za obnovu registracije sva poljoprivredna gazdinstva dobijaju poštom, tako da to značajno olakšava proces obnove registracije. Ukoliko se u propisanom periodu ne izvrši obnova registracije, to gazdinstvo dobija pasivan status za tekuću godinu. Međutim, ukoliko se registracija ne obavi tri uzastopna puta to gazdinstvo se briše iz registra.

Pogodnosti registracije:

Upis u registar poljoprivrednih gazdinstava je dobrovoljan, ali samo registrovana poljoprivredna gazdinstva mogu koristiti sredstva koja obezbeđuje Ministarstvo poljoprivrede za podsticaje koji se isplaćuju iz budžeta Republike ili sredstva koja obezbeđuju lokalne samouprave u okviru svojih budžeta.

Veličina slova