Клима у Бајиној Башти је умерено-континентална, али је повећана влажност ваздуха после изградње вештачких језера у Перућцу и у Заовинама. Просечна годишња количина падавина је 700-800 м.

Биљни и животињски свет је карактеристичан за просторе умерене климатске зоне. У националном парку Тара који је један од најзначајнијих природних богатстава Србије, на површини од 19175 хектара станиште је многих заштићених биљних и животињских врста.

Поред Панчићеве оморике балканског ендемита који је преживео велико ледено доба на веома ограниченим стаништима у средњем току реке Дрине, и Панчићевог скакавца – локалног ендемита, коме је ово подручје једино станиште, ова планина је станиште за 53 врсте сисара, 153 врсте птица и 40-так врста риба (Орловић, Остојић, 2001). Од врста под посебном заштитом, истичу се: медвед, срна и дивокоза.

По стандардима IBA пројекта, планина Тара је номинована као међународно значајно орнитолошко подручје у оквиру кога се срећу ретке врсте птица: сиви соко, орао змијар, сури орао, велики тетреб, шумска шљука и др. У водама Дрине и језера Перућац има у изобиљу разних врста риба, међу којима је најпознатија младица, а присутни су још и шаран, пастрмка, сом.

Величина слова