Klima u Bajinoj Bašti je umereno-kontinentalna, ali je povećana vlažnost vazduha posle izgradnje veštačkih jezera u Perućcu i u Zaovinama. Prosečna godišnja količina padavina je 700-800 m.

Biljni i životinjski svet je karakterističan za prostore umerene klimatske zone. U nacionalnom parku Tara koji je jedan od najznačajnijih prirodnih bogatstava Srbije, na površini od 19175 hektara stanište je mnogih zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta.

Pored Pančićeve omorike balkanskog endemita koji je preživeo veliko ledeno doba na veoma ograničenim staništima u srednjem toku reke Drine, i Pančićevog skakavca – lokalnog endemita, kome je ovo područje jedino stanište, ova planina je stanište za 53 vrste sisara, 153 vrste ptica i 40-tak vrsta riba (Orlović, Ostojić, 2001). Od vrsta pod posebnom zaštitom, ističu se: medved, srna i divokoza.

Po standardima IBA projekta, planina Tara je nominovana kao međunarodno značajno ornitološko područje u okviru koga se sreću retke vrste ptica: sivi soko, orao zmijar, suri orao, veliki tetreb, šumska šljuka i dr. U vodama Drine i jezera Perućac ima u izobilju raznih vrsta riba, među kojima je najpoznatija mladica, a prisutni su još i šaran, pastrmka, som.

Veličina slova