Skupština opštine Bajina Bašta, na sednici održanoj dana 27. marta 2018. godine, donela je odluku o osnivanju Budžetskog fonda za lečenje dece obolele od teških bolesti i za finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju.Ovom odlukom osniva se Budžetski fond za lečenje dece do 18 godina starosti sa prebivalištem na teritoriji opštine Bajina Bašta, obolele od teških bolesti, definisanih propisima o zdravstvenoj zaštiti i za finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju.

Zaintresovana pravna i fizička lica mogu donirati sredstva na račun tekućih dobrovoljnih transfera od pravnih i fizičkih lica u korist nivoa opština:

Br. računa 840-744151843-84
po modelu 97
kontrolni broj 77
šifra opštine Bajina Bašta 007

Veličina slova