Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 27. марта 2018. године, донела је одлуку о оснивању Буџетског фонда за лечење деце оболеле од тешких болести и за финансијску помоћ за вантелесну оплодњу.Овом одлуком оснива се Буџетски фонд за лечење деце до 18 година старости са пребивалиштем на територији општине Бајина Башта, оболеле од тешких болести, дефинисаних прописима о здравственој заштити и за финансијску помоћ за вантелесну оплодњу.

Заинтресована правна и физичка лица могу донирати средства на рачун текућих добровољних трансфера од правних и физичких лица у корист нивоа општина:

Бр. рачуна 840-744151843-84
по моделу 97
контролни број 77
шифра општине Бајина Башта 007

Величина слова