Нови обрасци за спровођење избора за месне заједнице у Бајиној Башти 2020. године

Овде можете преузети обрасце потребне за спровођење избора за месне заједнице 2020. године у Бајиној Башти

Нови обрасци за спровођење локалних избора у Бајиној Башти 2020. године

Овде можете преузети обрасце потребне за спровођење избора за локалне изборе 2020. године у Бајиној Башти

Обрасци за спровођење избора за месне заједнице у Бајиној Башти 2020. године

Овде можете преузети обрасце потребне за спровођење избора за месне заједнице 2020. године у Бајиној Башти

Обрасци за спровођење локалних избора у Бајиној Башти 2020. године

Овде можете преузети обрасце потребне за спровођење избора за локалне изборе 2020. године у Бајиној Башти

План спровођења обука лица за рад у сталном саставу бирачких одбора на територији општине Бајина Башта

На  основу тачке 8. став 2. Одлуке о организацији и спровођењу обука за рад у сталном саставу бирачких одбора, сачињен је План спровођења обука:

Место, датум и време одржавања обуке Посланичка група/Политичка странка
Скупштинска сала општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28,

30.01.2020. године у 16:00 часова

-Предложена лица испред ПГ ЈС(6 лица)

-Предложена лица испред ПГ СРС, од редног броја 1 до 22 (22 лица)

Скупштинска сала општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28,

31.01.2020. године у 16:00 часова

Предложена лица испред ПГ СРС, од редног броја 22 до 50

(28 лица)

Скупштинска сала општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28,

03.02.2020. године у 16:00 часова

Предложена лица испред ПГ СРС, од редног броја 50 до 54

(4 лица)

Предложена лица испред ПГ СНС, од редног броја 1 до 24

(28 лица)

Место, датум и време оржавања обуке Политичка група/Политичка странка
Скупштинска сала општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28,

04.02.2020. године у 16:00 часова

Предложена лица испред ПГ СНС, од редног броја 24 до 52

(28 лица)

Скупштинска сала општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28,

05.02.2020. године у 16:00 часова

Предложена лица испред ПГ СНС, од редног броја 52 до 80

(28 лица)

Скупштинска сала општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28,

06.02.2020. године у 16:00 часова

Предложена лица испред ПГ СНС, од редног броја 80 до 108

(28 лица)

Место, датум и време одржавања обуке Политичка група/политичка странка
Скупштинска сала општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28,

07.02.2020. године у 16:00 часова

Предложена лица испред ПГ СНС, од редног броја 108 до 136

(28 лица)

Скупштинска сала општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28,

10.02.2020. године у 16:00 часова

Предложена лица испред ПГ СПС, од редног броја 1 до 28

(28 лица)

Скупштинска сала општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28,

11.02.2020. године у 16:00 часова

Предложена лица испред ПГ СПС, од редног броја 29 до 56

(28 лица)

Скупштинска сала општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28,

12.02.2020. године у 16:00 часова

Предложена лица испред ПГ СНС, од редног броја 136 до 164

(28 лица)

Скупштинска сала општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28,

13.02.2020. године у 16:00 часова

Предложена лица испред ПГ ПУПС, од редног броја 1 до 15

(15 лица)

Величина слова