Na osnovu člana 13. stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju («Sl. glasnik RS»,br.10/013,142/014, 103/015 i 101/16), člana 68. Statuta opštine Bajina Bašta («Sl.list opštine Bajina Bašta», br.2/2019), člana 35. stav 1. Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta za 2019. godinu («Sl.list opštine Bajina Bašta», br.11/2018), Odluke o raspodeli sredstava u okviru Programa 5- poljoprivreda i ruralni razvoj 01 broj 320-1/2019   i tačke 2.2. šifra mere 101. Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja  opštine Bajina Bašta za 2019. godinu 01 broj 320-1/2019 («Sl.list opštine Bajina Bašta», br.4/019), a po prethodno pribavljenoj Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj: 320-00-01512/2019-09 od 2. aprila 2019. godine, Predsednik opštine Bajina Bašta, dana 17. juna  2019. godine,  raspisuje

Javni poziv

za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na

podsticaje u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu i primarne proizvodnje biljnih kultura  u 2019. godini

Podelite ovu vest:
Veličina slova