Javna nabavka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj U PP 07/20

Javna nabavka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj U PP 07/20

Usluge održavanja informacionog sistema LPA

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Javna nabavka dobara OP 15/20

Javna nabavka dobara OP 15/20

PROJEKTOVANjE, NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆE KOTLARNICE NA UGALj ZA RAD NA DRVNU SEČKU I IZGRADNjA NOVOG TOPLOVODA I TOPLOTNIH PODSTANICA ZA POTREBE GREJANjA GIMNAZIJE „JOSIF PANČIĆ“ U BAJINOJ BAŠTI PO SISTEMU „KLjUČ U RUKE“

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Javna nabavka radova MV 01/20

Javna nabavka radova MV 01/20

IZVOĐENjE HITNIH INTERVENCIJA NA SANACIJI OŠTEĆENjA NASTALIH ELEMENTARNIM NEPOGODAMA I INTERVENCIJE PO NALOZIMA NADLEŽNIH ORGANA

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Veličina slova