Зелени савет општине Бајина Башта је основан у циљу унапређења информисања грађана о стању животне средине, подстицању учешћа јавности у процесу доношења одлука, унапређења спровођења стратегија, програма и планова у области заштите и унапређења животне средине и одрживог развоја, обезбеђивања услова, предлагања и предузимања мера у областима:

  • заштите и унапређења животне средине и одрживог развоја;
  • заштите природних вредности;
  • унапређења учешћа јавности у креирању политике животне средине покретањем иницијатива;
  • учешћа у припреми одлука и аката које припрема и предлаже Општинско веће, а која се односе на животну средину, употребу природних ресурса, израду планова и програма за управљање енергијом у циљу одрживе локалне енергетске политике;
  • учешћа у изради планова, програма и других правних аката који се баве унапређењем и заштитом животне средине и одрживим развојем

zelenisavet@bajinabasta.rs

Величина слова