ТЕЛЕФОНИ РАЗНИХ СЛУЖБИ У ОПШТИНИ БАЈИНА БАШТА

ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА
031/862-177
ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА
031/865-093
ХИТНА ПОМОЋ
031/865-994
ДОМ ЗДРАВЉА
031/865-966
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА - дежурни електричар
031/862-155
ПОШТА
031/865-252
СПОРТСКО ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР
031/865-900
НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА
031/863-644
ЈП ``ББ ТЕРМ``
031/869-134
ЈКП ``12 СЕПТЕМБАР``
031/864-544
Величина слова