Захтеве за издавање докумената путем виртуелног матичара можете поднети искључиво ако сте сагласни да вам документа буду достављена на кућну адресу као вредносна пошиљка.

Што значи да приликом пријема тражених докумената платите таксе и птт услугу.

Напомена: ПТТ услуга се плаћа за сваки докуменат посебно.

Молимо Вас да податке пажљиво унесете због бржег достављања уверења.

Уверење ће Вам бити достављено поштом на кућну адресу у року од 7 радних дана.

Уверење се доставља као вредносна пошиљка са откупнином, искључиво на подручју територије Републике Србије.

Трошкови за уверење о држављанству су: 740,00 дининара (Р.А.Т.) + 100,00 динара (накнада трошкова поступка) + 152,00 динара (ПТТ трошкови) + 60,00 динара износ поштарине за уплату налога..

 

  Име*

  Презиме*

  Девојачко презиме

  Име оца*

  Име мајке*

  Девојачко презиме мајке

  Месец рођења*

  Дан рођења*

  Година рођења*

  Општина рођења

  Место рођења*

  ЈМБГ*

  Број личне карте

  Адреса

  Сврха издавања*

  ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

  Име наручиоца*

  Презиме наручиоца*

  ЈМБГ наручиоца*

  Адреса испоруке*

  Место наручиоца*

  Поштански број*

  Телефон наручиоца*

  Електронска пошта *

  Докажите да нисте бот

  Величина слова