Javni poziv za izbor Projekt koordinatora i Asistenta za promociju projekta „Uspostavljanje sistema odbrane od poplava u prekograničnom regionu SRB-BiH

Na osnovu člana 72. Statuta opštine Bajina Bašta i na osnovu ugovora 2017/387-271 potpisanog sa Delegacijom EU u Srbiji, opština Bajina Bašta raspisuje

JAVNI POZIV

za izbor Projekt koordinatora i Asistenta za promociju projekta „Uspostavljanje sistema odbrane od poplava u prekograničnom regionu SRB-BiH

 

Apel JKP „12 septembar“

Javno komunalno preduzeće “12 septembar” Bajina Bašta obaveštava sve građane, a posebno korisnike gradskog vodovoda da je poslednjih dana zbog visokih dnevnih temperatura evidentirana vanredno visoka dnevna i noćna potrošnja vode u svim delovima grada.

Osim toga, radom ekipa na terenu, evidentiran je isto tako neodgovorno i neprimereno visok stepen neracionalne potrošnje i rasipanja vode za piće.

Dnevni protokoli koji se vode na crpnom postrojenju ukazuju na izrazito smanjen dotok vode u zonu vodoizvorišta, što direktno utiče na količinu vode koja se može pumpati i prepumpavati u postojeće rezervoarske kapacitete, bez obzira na punu pogonsku spremu pumpnih agregata i prateće opreme.

Zbog svega prethodno navedenog, Javno komunalno preduzeće “12 septembar” apeluje na sve svoje sugrađane da čuvaju vodu, da je štede i racionalno koriste, jer nas i dalje očekuje period sa malo padavina i visokim temperaturama, kako ne bi morali da vršimo noćne i dnevne restrikcije u snabdevanju vodom, svih delova grada.

Obaveštenje se donosi šodno važećoj Odluci o komunalnim delatnostima na teritoriji opštine Bajina Bašta (“Službeni list SO” br.6/2009) i Odluci o gradskom vodovodu (“Službeni list SO” br.6/2001).

 

 

Veličina slova