Према подацима пописа становништва из 2011. године, општина Бајина Башта броји 26.022 становника, а сам град Бајина Башта 9.148 становника, што представља скоро 33% становништва општине Бајина Башта. Према истом попису, активно становништво износи 67% од укупног броја становника општине.

26022

УКУПАН БРОЈ СТАНОВНИКА

9148

БРОЈ СТАНОВНИКА У ГРАДУ

43

ГОДИНЕ ПРОСЕЧНА СТАРОСТ

Природни прираштај на 1000 становника је – 3,1. Што се тиче националне структуре, 98,5% чине Срби. Просечна старост становника у општини је 40,7 година и то 36,1 годину у самом граду, док је у сеоским срединама 42,9 годинаПрема последњем попису из 2011 године број становника се смањио на 26.043. Број становника у Бајиној Башти се смањивао од пописа урађеног 1953. године, а нарочито у сеоским насељима, који се за период од 1953 – 2002. смањио за 41,7%. Са друге стране, број становника самог града Бајине Баште повећао се за 6 пута у истом пописном периоду.
Становништво је највећим делом досељено, по ослобођењу ових простора од Турака тридесетих година XIX века и води порекло из Херцеговине, северозападних делова Црне Горе, Осата (Босна и Херцеговина), Далмације (Пепељ) и Кремана. Данас је осетна депопулација – опадање броја становника што је последица економских миграција према регионалним центрима Србије (Ужице, Ваљево, Чачак, Београд).
Градско насеље је сачувало архитектуру с краја XIX и прве половине XX века која се добро уклопила са модерним градским објектима. Сеоска насеља су углавном збијеног типа. Од сеоских насеља посебно се издвајају некадашње седиште Рачанског среза Рогачица, затим Костојевићи и Пилица.

Подаци пописа из 2011.године:

ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА

На територији општине Бајина Башта постоје 4 матичне Основне школe са 16 истурених оделења:

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“

Светосавска 7
031/862-753
Укупан број ученика: 853
Укупан број одељења: 30
Веб страница: www.ssavabb.rs

ОСНОВНА ШКОЛА „РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ“

Рајка Тадића 10
031/865-174
Укупан број ученика: 776
Е-пошта: osrpavicevicbb@ptt.rs
Веб страница: www.osrpavicevic.edu.rs

ОШ „СТЕВАН ЈОКСИМОВИЋ“

Село Рогачица бб, Бајина Башта
031/3850-440
Укупан број ученика: 288
Е-пошта: ossj_rogacica@open.talekom.rs
Веб страница: КЛИКНИТЕ

ОСНОВНА ШКОЛА „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“

Костојевићи
031/3860-081
Укупан број ученика: 109
Е-пошта: skola_kost@ptt.rs
Веб страница: www.osdjerkovic.edu.rs

У граду се налазе и 2 средње школе:

ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

Вука Караџића 32
031/865-665
Укупан број ученика: 320
Е-пошта: gjosifpancic@open.telekom.rs
Веб страница: www.gimnazijabb.edu.rs

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Вука Караџића 32
031/863-265
Укупан број ученика: 537
Е-пошта: sstehskobab1@ptt.rs
Веб страница: www.tehnickaskolabb.edu.rs

Величина слова