Skupština Opštine Bajina Bašta broji 45 odbornika.

Mladen Lukić

Mladen Lukić

Predsednik Skupštine Opštine Bajina Bašta

Radina Rajaković

Radina Rajaković

Sekretar Skupštine Opštine Bajina Bašta

Jelena Filipović

Jelena Filipović

Zamenik Sekretara Skupštine Opštine Bajina Bašta

Odbornici Skupštine opštine Bajina Bašta su:

  1. Aksentijević Aleksandar
  2. Aleksić Dragana
  3. Biljić Petar
  4. Blagojević Rajka
  5. Bogdanović Adžić Slavica
  6. Božić Danijela
  7. Glišić Branka
  8. Davidović Slobodan
  9. Damljanović Miloš
  10. Đokić Uroš
  11. Đurić Ana
  12. Đurić Ljubica
  13. Đurović Olivera
  14. Jevtić Siniša
  15. Jovanović Boris
  16. Jovanović Željko
  17. Jovanović Nebojša
  18. Jugović Zoran
  19. Katanić Jovana
  20. Kovačević Ljubodrag
  21. Kosić Miloš
  22. Krivokapić Nenad
  23. Lekić Aleksandra
  24. Maksimović Radomir
  25. Marić Goran
  26. Marković Ivan
  27. Marković Mihajlo
  28. Milosavljević Ivan
  29. Mlađenović Dejan
  30. Petrović Ljubodrag
  31. Petrović Miljko
  32. Petrović Olgica
  33. Petrović Petar
  34. Savić Nataša
  35. Spasojević Siniša
  36. Stamenić Dragan
  37. Čanić Slaviša
  38. Marković Marko
  39. Nikolić Marijana
  40. Jelisavčić Krsta
  41. Baštovanović Gordana
  42. Tešić Branko
  43. Đurić Stojanka
  44. Lukić Mladen
  45. Milekić Duško
Kliknite OVDE  da saznate više o poslovima koje obavlja svaki zaposleni i opštini Bajina Bašta, kao i o sistematizaciji radnih mesta u opštini Bajina Bašta.
Veličina slova