Општина и град су повезани асфалтним путевима регионалног значаја, преко превоја Дебело Брдо (1090 м НВ), са Ваљевом и даље до Београда; долином Дрине према Љубовији и Шапцу; преко превоја Кадињача (880 м НВ) према Ужицу. Добро је развијена и углавном асфалтирана мрежалокалних сеоских путева.

Општина Бајина Башта се протеже уз реку Дрину. Удаљена је од Београда 240 км и налази се уз саму границу са Босном и Херцеговином, од које је одвојена реком Дрином. Ибарска магистрала се налази у близини општине, што је повезује друмским путем са Београдом и Војводином, који су значајна тржишта за пласма производа из овог краја.

Са јужне стране општина Бајина Башта се налази у близини Мокре Горе, Златибора и Златара и саобраћајно је повезана са њима, што омогућава стварање синергетских ефеката између ових подручја. Железнички саобраћај није развијен на подручју општине Бајина Башта и она се не налази на важним железничким трасама. Што се тиче ваздушног саобраћаја, општина Бајина Башта се налази у близини аеродрома Поникве, за који постоје могућност и пројекти да се оспособи за путнички саобраћај.

Поред Панчићеве оморике балканског ендемита који је преживео велико ледено доба на веома ограниченим стаништима у средњем току реке Дрине, и Панчићевог скакавца – локалног ендемита, коме је ово подручје једино станиште, ова планина је станиште за 53 врсте сисара, 153 врсте птица и 40-так врста риба (Орловић, Остојић, 2001). Од врста под посебном заштитом, истичу се: медвед, срна и дивокоза.

Величина слова