Na osnovu člana 42. stav 1. Statuta opštine Bajina Bašta (*Sl.list opštine Bajina Bašta*, br. 2/2019) i člana 101. stav 1. Poslovnika Skupštine (*Sl.list opštine Bajina Bašta*, br. 4/2019), s a z i v a m

  1. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BAJINA BAŠTA 

          Sednica će se održati dana  24. juna 2022. godine (petak), u sali opštine Bajina Bašta, sa početkom u 10,00 sati. 

          Za ovu sednicu predlaže se sledeći

D N E V N I   R E D

  1.Predlog Odluke o potvrđivanju mandata odbornicima:

-Radenki Lazić, sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ -Zajedno možemo sve,

-Marku Markoviću, sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ-Zajedno možemo sve,

-Marijani Nikolić, sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ-Zajedno možemo sve,

-Krsti Jelisavčiću, sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ-Zajedno možemo sve,

-Gordani Baštovanović, sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ-Zajedno možemo sve i

-Branku Tešiću, sa izborne liste UROŠ ĐOKIĆ-ujedinjeni za pobedu Bajine Bašte,

2.Zapisnik sa konstitutivne sednice Skupštine opštine Bajina Bašta,

3.Predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Bajina Bašta za 2021. godinu,

4.Predlog Odluke o zaključivanju sporazuma o ustupanju obavljanja komunalnih delatnosti,

5.Predlog Saglasnosti Mesnoj zajednici Pilica za izdavanje u zakup dela objekta doma u Pilici,

  1. Izbor:

-Normativnog odbora,

-Odbora za predstavke i pritužbe,

7.Predlog Rešenja o:

-konstatovanju prestanka dužnosti  predsednika Nadzornog odbora Ustanove *Kultura* Bajina Bašta,

-imenovanju predsednika Nadzornog odbora Ustanove *Kultura* Bajina Bašta,

  1. Predlog Rešenja o:

-razrešenju  predsednika Nadzornog odbora Turističke organizacije *Tara-Drina*Bajina Bašta,

-imenovanju predsednika Nadzornog odbora Turističke organizacije *Tara-Drina*Bajina Bašta,

  1. Predlog Rešenja o:

-razrešenju  člana  Upravnog odbora Turističke organizacije *Tara-Drina*Bajina Bašta,

-imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije *Tara-Drina*Bajina Bašta,

10.Predlog Rešenja o:

-razrešenju predsednika Nadzornog odbora Centra za socijalni rad *Bajina Bašta* Bajina Bašta,

-imenovanju predsednika Nadzornog odbora Centra za socijalni rad *Bajina Bašta* Bajina Bašta,

  1. Predlog Rešenja o:

-razrešenju zamenika komandanta i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bajina Bašta,

-imenovanju zamenika komandanta i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bajina Bašta

        12.Predlog  Rešenja o:

-razrešenju člana Skupštine Regionalne razvojne agencije *Zlatibor*DOO  Užice,

-imenovanju člana Skupštine Regionalne razvojne agencije *Zlatibor*DOO Užice,

13.Odbornička pitanja i predlozi.

NAPOMENA:Zbog obimnosti teksta Godišnjeg izveštaja o realizaciji programa, programskih aktivnosti i projekata, kao dela Završnog računa budžeta opštine Bajina Bašta za 2021. godinu, koji se, iz tehničkih razloga, ne može na ekonomičan i celishodan način umnožiti, isti se dostavlja u elektronskoj formi.

Potrebno je da sednici obavezno prisustvujete, a u slučaju opravdane sprečenosti, izvestite sekretara Skupštine, na telefon: 069 8259 202.

                                                                    PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE

                                                                                         Mladen Lukić

Podelite ovu vest:
Veličina slova