У сусрет закону, усвојеном од стране Скупштине Републике Србије, о озакоњењу објеката и заједничком послу који он предвиђа а обавља се наредне године, Општинска управа Бајина Башта поставила је интернет страницу која служи нашим суграђанима да одговори на питања захтева,потребних докумената и цена у вези озакоњења незаконито израђених објеката.

Рачун за уплату таксе за озакоњење објеката

Рачун број: 840-742255843-04
Модел број: 97
Позив на број: 77-007

031/862-366

gradjevinska_inspekcija@bajinabasta.rs

Величина слова