Зорка Радоичић

Зорка Радоичић

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БАЈИНА БАШТА

Дипломирани правник
Tel: 031/865-281
Е-пошта: nacelnik@bajinabasta.rs

У оквиру Општинске управе образују се основне организационе јединице за вршење сродних послова и то:

 • Одељење за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове

  Матична служба
  Е-пошта: maticar@bajinabasta.rs

 • Одељење за послове финансија, буџета и рачуноводства

  Финансије,буџет и рачуноводство

  Тел: 031/865-581
  Е-пошта: budzet@bajinabasta.rs

  Локална пореска администрација

  Тел: 031/862-048
  Е-пошта: lpa@bajinabasta.rs

 • Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове

  Е-пошта: urbanizam@bajinabasta.rs

  Тим за локално економски развој

  Е-пошта: ler@bajinabasta.rs

   

  Инспектор заштите животне средине
  Тел: 069-82-59-814

  Просветни инспектор
  Тел: 069-82-59-813

  Саобраћајни инспектор
  Тел: 069-82-59-200

  Грађевински инспектор
  Тел: 069-82-59-216

  Комунални инспектор
  Тел: 069-82-59-810

 • Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности

  Саобраћајни инспектор
  Тел: 069-82-59-200

  Грађевински инспектор
  Тел: 069-82-59-216

  Комунални инспектор
  Тел: 069-82-59-810

 • Одељење за инвестиције и грађевинске послове

 • Кабинет председника општине

  Тел: 031-865-280
  Е-пошта: predsednik@bajinabasta.rs

  Или кликните ОВДЕ да попуните формулар и контактирате председника Општине Бајина Башта.

Кликните ОВДЕ да сазнате више о пословима које обавља сваки запослени и општини Бајина Башта, као и о систематизацији радних места у општини Бајина Башта.
Величина слова