Objedinjena procedura jeste skup postupaka i aktivnosti koje sprovodi nadležna služba u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata, odnosno izvođenjem radova, a koji uključuju izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji, prijavu radova, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju, izdavanje upotrebne dozvole, pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole iz njihove nadležnosti, kao i obezbeđenje uslova za priključenje na infrastrukturnu mrežu, upis prava svojine na izgrađenom objektu, kao i izmenu akata koji se pribavljaju u ovoj proceduri.

10 NAJČEŠĆIH GREŠAKA PODNOSILACA ZAHTEVA U OBJEDINjENOJ PROCEDURI

Opštinska uprava SO Bajina Bašta

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva, imovinsko-pravne, inspekcijske i komunalne delatnosti
Ul. Dušana Višića 28, 31250 Bajina Bašta

031/862-366

objedinjenaprocedura@bajinabasta.rs

Veličina slova