ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ 2022.

У табели испод су приказани ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ из 2022. године. Табелу испод са документима можете претраживати по задатом критеријуму (нпр. датуму објављивања или броју предмета).

РЕДНИ БРОЈИНВЕСТИТОРВРСТА РАДОВАБРОЈ ПРЕДМЕТАДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА
1Владимир Стојановићизградња породично-стамбеног објекта41969-LOC-1/20212022-01-12
2Никодин ЈелисавчићИзградња стамбеног и помоћног објекта33241-LOC-1/20212022-01-12
3Весна ЦветковићИзградња стамбеног објекта12866-LOC-1/20212022-01-12
4СПВ МХЕ Паткова воденица доо БеоградРеконструкција објекта са променом намене22573-LOC-1/20212022-01-12
5Алекса КлинчевићИзградња стамбеног објекта16005-LOC-1/20212022-01-12
6Велибор АлександрићИзградња стамбеног објекта34257-LOC-1/20212022-01-12
7Невен ДобријевићИзградња помоћног објекта27246-LOC-1/20212022-01-13
8Бране НоваковићИзградња стамбеног објекта27419-LOC-1/20212022-01-13
9Љубодраг РадивојевићИзградња стамбеног и економског објекта15427-LOC-1/20212022-01-13
10Далибор ФилиповићИзградња стамбеног објекта18038-LOC-1/20212022-01-14
11Милијана РанковићИзградња стамбеног објекта19567-LOC-1/20212022-01-17
12Марија ТепшићИзградња стамбеног-викенд објекта20199-LOC-1/20212022-01-17
13Данијела СтефановићИзградња стамбеног објекта сопственика шума19206-LOC-1/20212022-01-17
14Предраг ЗарићРеконструкција и снација стамбеног објекта39445-LOC-1/20212022-01-17
15Иван Србиноскиизградња породично-стамбеног објекта44359-LOC-1/20212022-01-17
16Сузана ЈездићИзградња стамбеног објекта44837-LOC-1/20212022-01-17
17Ивана КопривицаИзградња стамбеног објекта за потребе сеоског домаћинства22726-LOC-1/20212022-01-18
18Предраг ВучетићИзградња пољопривредног објекта17977-LOC-1/20212022-01-18
19Општина Бајина БаштаИзградња некатегорисаног пута ,,Живановићи-Соколина,,32233-LOC-1/20212022-01-19
20Тамара МаринковићИзградња индивидуалног стамбеног монтажног објекта21618-LOC-1/20212022-01-19
21Јасна МаринковићИзградња стамбеног објекта21854-LOC-1/20212022-01-19
22Зоран ПавловићИзградња стамбеног и помоћног објекта41074-LOC-1/20212022-01-20
23Александар МаринковићИзградња стамбеног објекта30081-LOC-1/20212022-01-20
24ППУП Зарић доо Бајина БаштаИзградња стамбено-пословног објекта42423-LOC-1/20212022-01-21
25Милица ПантелићИзградња стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом33659-LOC-1/20212022-01-21
26Наташа ПетровићИзградња стамбеног објекта21778-LOC-1/20212022-01-21
27Милован ЈовановићИзградња стамбеног и помоћног објекта26981-LOC-1/20212022-01-21
28Зоран ПерићИзградња стамбеног објекта29160-LOC-1/20212022-01-21
29Драган ПетронијевићДоградња и реконструкција пословно-стамбеног објекта38745-LOC-1/20212022-01-21
30Бојана МелентијевићИзградња помоћног објекта-складиште за пољопривредне производе34591-LOC-1/20212022-01-21
31Јован ЗагорацИзградња стамбеног и помоћног објекта10232-LOC-1/20212022-01-25
32Јасмина Топаловићизградња породично-стамбеног објекта38259-LOC-1/20212022-01-25
33Никола МарковићИзградња стамбеног објекта са два стана9346-LOC-1/20212022-01-26
34Драгиша ЈелисавчићИзградња стамбеног објекта23145-LOC-1/20212022-01-27
35Марија ЈелисавчићИзградња стамбеног објекта36188-LOC-1/20212022-01-27
36Иван ПеченичићИзградња помоћног објекта-летње кухиње37278-LOC-1/20212022-01-27
37Горан СтанковићИзградња стамбеног објекта45816-LOC-1/20212022-01-28
38Драгутин КрњићИзградња стамбеног објекта29364-LOC-1/20212022-01-31
39Општина Бајина БаштаИзградња улице Михајла Пупина6656-LOC-1/20212022-02-02
40Дамњан РакићИзградња стамбеног објекта са једним станом37672-LOC-1/20212022-02-02
41Саша ЈовићИзградња помоћног објекта-бетонски шахт43913-LOC-1/20212022-02-02
42Александар СтаменићИзградња стамбеног објекта13797-LOC-1/20212022-02-03
43Стамена ЈовановићИзградња стамбеног објекта22019-LOC-1/20212022-02-03
44ЕПС Дистрибуција д.о.о. БеоградИзградња локалног електричног вода285-LOC-1/20222022-02-03
45Владимир ТирменштајнИзградња стамбеног објекта26945-LOC-1/20212022-02-04
46Милодраганка ЈелисавчићИзградња стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом8200-LOC-1/20212022-02-08
47Дарко РајаковићИзградња стамбеног објекта44334-LOC-1/20212022-02-09
48Душко ЈововићИзградња стамбеног објекта са два стана32549-LOC-1/20212022-02-10
49Радисав ВасиљевићИзградња стамбеног објекта40181-LOC-1/20212022-02-10
50Гроздан БиљићИзградња стамбеног објекта45333-LOC-1/20212022-02-18
51Зоран КојадиновићИзградња стамбеног објекта12592-LOC-1/20212022-02-18
52Љубомир ЈелисавчићИзградња стамбеног објекта25858-LOC-1-20212022-02-23
53Рајко МијатовићИзградња стамбеног објекта780-LOC-1/20222022-02-24
54Анчица ГардовићИзградња стамбеног објекта17194-LOC-1/20212022-03-01
55Општина Бајина БаштаИзградња јавног осветљења пута у Црвици3563-LOC-1/20212022-03-03
56Предраг ПетровићИзградња стамбеног објекта39596-LOC-1/20212022-03-03
57Марко ШашићИзградња стамбеног објекта33643-LOC-1/20212022-03-09
58Ружица ПајићИзградња стамбеног објекта44418-LOC-1/20212022-03-09
59Славко БлагојевићАдаптација стамбеног објекта34781-LOC-1/20212022-03-15
60Општина Бајина БаштаИзградња јавног осветљења Калуђерске Баре-Митровац-Заовине42799-LOC-1/20212022-03-15
61Ивана КарамарковићИзградња стамбеног и помоћног објекта2938-LOC-1/20212022-03-16
62Вукоје ГолубовићИзградња два бунгалова за одмор877-LOC-1/20222022-03-16
63Александар ВујићИзградња стамбеног објекта45728-LOC-1/20212022-03-18
64Горан ПајићИзградња стамбеног и помоћног објекта45425-LOC-1/20212022-03-21
65Предраг Попмијатовизградња породично-стамбеног објекта1696-LOC-1/20222022-03-22
66ЕПС Дистрибуција д.о.о. БеоградИзградња стубне трафостанице- Награмак32137-LOC-1/20212022-03-23
67Општина Бајина БаштаИзградња треће коморе резервоара водовода Глишино Брдо679-LOC-1/20222022-03-24
68Општина Бајина БаштаАутоматизација водоводне мреже7462-LOC-1/20212022-03-25
69Предраг КондићИзградња стамбеног објекта28740-LOC-1/20212022-03-25
70Никола НешовићИзградња стамбеног објекта46155-LOC-1/20212022-03-28
71Андреја МартиновићИзградња стамбеног објекта43000-LOC-1/20212022-03-28
72Бранко ЛукићИзградња стамбеног објекта43959-LOC-1/20212022-03-29
73Дарко Костовскиизградња породично-стамбеног објекта1814-LOC-1/20222022-03-30
74ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београдизградња подземног кабловског вода 1kV351002-LOC-1/20212022-04-01
75Општина Бајина Баштареконструкција и изградња пута Живановићи-Соколина32233-LOC-3/20222022-04-08
76ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београдизградња кабловског вода 1kV43770-LOC-1/20212022-04-12
77Општина Бајина БаштаИзградња дела Савске улице и улице С-66 бб32228-LOC-1/20212022-04-12
78Биљана Нешковићреконструкција и доградња пословно-стамбеног објекта45017-LOC-1/20222022-04-14
79Наташа Станићизградња стамбеног објекта са једним станом37364-LOC-1/20212022-04-14
80Бајиновац акционарско друштвореконструкција и адаптација пословног објекта са променом намене5006-LOC-1/20222022-04-15
81Bluuu Real Estate doo изградња хладњаче8453-LOC-1/20222022-04-18
82Гордана Микелић Вукићизградња стамбеног објекта за потребе пољопривредног газдинства3296-LOC-1/20222022-04-21
83Бранислав Јездићизградња стамбеног објекта10196-LOC-3/20212022-04-21
84Марија Миливојевићизградња стамбеног и помоћног објекта10781-LOC-1/20222022-04-26
85Тихомир ОпачићИзградња стамбеног-викенд објекта11139-LOC-1/20222022-04-26
86Милош Васићизградња стамбеног објекта38819-LOC-1/20212022-04-28
87Драган Лијескићизградња стамбеног објекта4805-LOC-1/20222022-05-04
88СПЦ изградња мермерно-бетонског крста6819-LOC-1/20222022-05-04
89Никола Недељковићизградња стамбеног објекта4662-LOC-1/20222022-05-05
90Тривун Вучетић реконструкција и доградња помоћног у стамбени објекат539-LOC-1/20222022-05-09
91Снежана Стојићизградња стамбеног објекта 7301-LOC-1/20222022-05-09
92Драгана Јовановић изградња помоћног објекта-бетонске шахте8858-LOC-1/20222022-05-09
93Весна Милосављевићреконструкција и доградња стамбеног објекта42940-LOC-1/20212022-05-09
94Милета Јањићизградња стамбеног објекта44023-LOC-1/20212022-05-09
95Љиљана Васиљевићизградња стамбеног објекза45954-LOC-1/20212022-05-10
96Даница Тадићизградња два стамбена објекта13458-LOC-1/20222022-05-11
97Бранкица Мишићизградња стамбеног објекта40898-LOC-120212021-05-11
98Милева Стојановићизградња стамбеног објекта44048-LOC-1/20212022-05-11
99Александар Златановићизградња стамбеног обекта46840-LOC-1/20212022-05-11
100Миодраг МиловановићДоградња и реконструкција пословно-стамбеног објекта9620-LOC-1/20222022-05-12
101 Газдинство Владимир Јовановићизградња стамбене зграде са једим станом460-LOC-1/20222022-05-18
102Саво Надеждинизградња стамбеног објекта45282-LOC-1/20222022-05-19
103Вера Аврамовићизградња стамбеног објекта4555-LOC-1/20222022-05-19
104Драган Лијескићизградња стамбеног објекта сопственика шума44338-LOC-1/20212022-05-19
105Општина Бајина Баштаизградња новог објекта-топловод1468-LOC-1/20222022-05-20
106Марија Стаменићизградња стамбеног објекта33398-LOC-1/20212022-05-20
107Младен Стојановићизградња помочћног објекта44268-LOC-1/20222022-05-20
108Слободанка Лазаревићизградња стамбеног објекта45772-LOC-1/20212022-05-23
109ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београдизградња кабловског вода 1kV9628-LOC-1/20222022-05-23
11Драгомир Живановићизградња стамбеног објекта са две стамбене јединице8644-LOC-1/20222022-05-23
111Општина Бајина Баштареконструкција и промена намене објекта бр.112476-LOC-1/20222022-05-24
112ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београдизградња кабловског вода 10 kV13752-LOC-1/20222022-05-25
113Невен Добријевићреконструкција и промена намене постојећег објекта у стамбени објекат са једим станом3132-LOC-1/20222022-05-26
114Општина Бајина Баштајавно осветљење пута Калуђерске Баре-Манастирски станови3557-LOC-1/20222022-05-27
115Општина Бајина Баштадоградња и реконструкција предшколске установе" Невен"10667-LOC-1/20212022-05-30
116Марко Мартићдоградња породичног стамбеног објекта са две стамбене јединице42483-LOC-1/20212022-06-01
117Милорад Мијатовићизградња стамбеног објекта са једним станом1733-LOC-1/20222022-06-02
118Иван Недељковићизградња помоћног објекта у оквиру пољопривредног газдинства13580-LOC-1/20222022-06-03
119Владе Борањацизградња стамбеног објекта са два стана21856-LOC-1/20212022-06-03
120Марко Давидовићизградња стамбеног објекта са четири стамбене јединице14668-LOC-1/20222022-06-06
121Милон Цвејићизградња стамбеног објекта и два помоћна објекта22968-LOC-1/20212022-06-06
122Светлана Перишићизградња стамбеног објекта са једним станом4759-LOC-1/20222022-06-09
123Мариа кулашевићизградња стамбеног објекта са једним станом15045-LOC-1/20222022-06-10
124Михаило Вукојичићизградња стамбеног објекта са једним станом8442-LOC-1/20222022-06-10
125Молош Петковићдоградња постојећег објекта9718-LOC-1/20222022-06-10
126Раде Јездићизградња складишта пољопривредних производа13200-LOC-1/20222022-06-13
127Мирослав Васићизградња стамбеног објекта и два помоћна објекта18092-LOC-1/20222022-06-15
128Јелене Батановић Исаковићизградња породично-стамбеног објекта11810-LOC-1/20222022-06-17
129Милан Максимовићизградња стамбеног објекта са једним станом15067-LOC-1/20212022-06-20
130Иван Гавриловићизградња стамбеног објекта13384-LOC-1/20212022-06-21
131Владан Милићевић изградња мини црпне станице са бунаром8275-LOC-1/20222022-06-21
132Милица Величковићизградња стамбеног објекта са једним станом4764-LOC-1/20222022-06-22
133Вида Богосављевићизградња стамбеног обекта25079-LOC-1/20212022-06-22
134Јасмина Раонићизградња стамбеног обекта11190-LOC-1/20222022-06-24
135ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београдизградња СТС 10,04 кВ "Рача"16825-LOC-1/20222022-06-24
136ЕМ маркетизградња визитарског центра сувенирница13885-LOC-1/20222022-06-28
137Слободан Симићизградња породично-стамбеног објекта са три стана4132-LOC-1/20222022-06-29
138Никола Сташевићизградња стамбеног објекта6177-LOC-1/20222022-07-01
139BLuuu Real Estate doo изградња стс са прикључним подземним водом16370-LOC-1/20222022-07-01
140Жарко Јовановићизградња стамбеног објекта16261-LOC-1/20212022-07-01
141Саво Ђурићдоградња и реконструкција стамбеног објекта42207-LOC-1/20212022-07-04
142Милан Биљићизградња стамбеног објекта34546-LOC-1/20212022-07-04
143Општина Бајина Баштаизградња водоводног крака "Баре-Јевтића поток"685-LOC-1/20222022-07-06
144Сенада Бибићизградња породично-стамбеног објекта6012-LOC-1/20222022-07-11
145Зорица и Зоран Јанковићизградња стамбеног објекта са једним станом11362-LOC-1/20222022-07-13
146Никола Губеринићизградња стамбеног објекта15545-LOC-1/20212022-07-13
147Мирослав Стојановићизградња стамбеног објекта са једним станом6980-LOC-1/20222022-07-14
148Лазар Митровићизградња стамбеног објекта24450-LOC-1/20212022-07-15
149Светлан Лазаревићизградња породично-стамбеног објекта14869-LOC-1/20222022-07-15
150Владимир Ивљанинизградња стамбеног објекта5131-LOC-1/20222022-07-21
151Јелена Ракићизградња стамбеног објекта10608-LOC-1/20222022-07-22
152Милета Јањићизградња стамбеног објекта са једним станом44023-LOC-1/20222022-07-22
153Горан Бајићизградња стамбеног и помоћног објекта16538-LOC-1/20222022-07-25
154Општина Бајина Баштаизградња улице П 42а-42а 6878-LOC-1/20222022-07-28
155Општина Бајина Баштаизградња улице Максима Горког9822-LOC-1/20222022-08-01
156Петар Зекавица
Изградња стамбеног објекта - нова градња
ROP-BBA-13919-LOC-1/2022
2022-08-03
157Славица Богдановић Аџић
Изградња стамбеног објекта - нова градња
ROP-BBA-9393-LOC-1/2022
2022-08-05
158Електродистрибуција Србије доо
Изградња вода 10kV од ТС "Перућац" за "Седаљку" Растиште
ROP-BBA-7538-LOC-1/2022
2022-08-08
159Горан Вујић
Изградња стамбеног објекта - нова градња
ROP-BBA-9937-LOC-1/2022
2022-08-09
160Лука Ђурић
Изградња стамбеног објекта - нова градња
ROP-BBA-14671-LOC-1/2022
2022-08-16
161Слободан Савовић
Изградња стамбеног објекта - нова градња
ROP-BBA-15810-LOC-1/2022
2022-08-18
162Слађан Тодоровић
Изградња стамбеног објекта - нова градња
ROP-BBA-16590-LOC-1/2022
2022-08-18
163Александар Гавовић
Изградња стамбеног објекта - нова градња
ROP-BBA-17333-LOC-1/2022
2022-08-18
164Електродистрибуција Србије доо
Изградња МБТС "Мијановићи" Луг
ROP-BBA-10907-LOC-1/2022
2022-08-22
165Општина Бајина Башта
Изградња дела улице Светолика Димитријевића
ROP-BBA-16543-LOC-1/2022
2022-08-22
166Никола Михаиловић
Изградња стамбеног објекта - нова градња
ROP-BBA-17236-LOC-1/2022
2022-08-26
167АСВ Дрина доо
Изградња постројења за сепарацију агрегата
ROP-BBA-20253-LOC-1/2022
2022-08-29
168Зорица Јелисавчић
Изградња стамбеног објекта - нова градња
ROP-BBA-11190-LOC-1/2022
2022-08-30
169Марија Јелисавчић
Изградња стамбеног објекта - нова градња
ROP-BBA-12867-LOC-1/2022
2022-08-30
170
Александар Вукајловић
Изградња стамбеног објекта - нова градња
ROP-BBA-13039-LOC-1/2022
2022-08-30
171Радован Стаменић

Реконструкција и доградња вишепородичног објекта
ROP-BBA-20911-LOC-1/2022
2022-09-01
172Уна Спасенић

Изградња помоћног објекта - нова градња
ROP-BBA-34560-LOC-1/2022
2022-09-02
173
Тривун Вучетић
Реконструкција и доградња помоћног објекта
ROP-BBA-539-LOC-1/2022
2022-09-05
174
Електродистрибуција Србије доо
Изградња СТС "Рача2", надземног вода 1kV и подземног 10kV
ROP-BBA-24602-LOC-1/2022
2022-09-05
175Светлана Перишић

Изградња стамбеног објекта - нова градња
ROP-BBA-4759-LOC-1/2022
2022-09-06
176Весна Петровић

Изградња стамбеног објекта - нова градња
ROP-BBA-17600-LOC-1/2022
2022-09-12
177Стеван Василић

Изградња стамбеног објекта - нова градња
ROP-BBA-20253-LOC-1/2022
2022-09-12
178Електродистрибуција Србије доо

Изградња кабл.вода 1kV са ТС Бјелуша
ROP-BBA-20381-LOC-1/2022
2022-09-13
179ЕПС Огранак Дринско-Лимске ХЕ

Полагање оптичког кабла од ХЕ Бајина Башта до зграде поште
ROP-BBA-3573-LOC-3/2022
2022-09-13
180Општина Бајина Башта

Изградња дела ул. Цвијићеве и Саве Ковачевића
ROP-BBA-9649-LOC-1/2022
2022-09-15
181Електродистрибуција Србије доо

Изградња кабл.вода 1kV са ТС Бјелуша 1
ROP-BBA-20375-LOC-1/2022
2022-09-15
182Електродистрибуција Србије доо

Изградња нисконапонске подземне мреже, Заглавак
ROP-BBA-25570-LOC-1/2022
2022-09-16
183Електродистрибуција Србије доо

Изградња далековода 10kV - ТС Јакаљ
ROP-BBA-2927-LOC-1/2022
2022-09-16
184Алекса Клинчевић

Изградња стамбеног објекта - нова градња
ROP-BBA-18262-LOC-1/2022
2022-09-19
185Општина Бајина Башта

Изградња јавног осветљења са ТС Алексићи 2 у Овчињи
ROP-BBA-13791-LOC-1/2022
2022-09-20
186Општина Бајина Башта

Изградња јавног осветљења пута на Секулићу, НП Тара
ROP-BBA-24878-LOC-1/2022
2022-09-20
187Душко Тувић

Изградња стамбеног објекта - нова градња
ROP-BBA-4043-LOC-1/2022
2022-09-20
188Даница Тадић

Изградња стамбеног објекта - нова градња
ROP-BBA-13458-LOC-1/2022
2022-09-23
189Електродистрибуција Србије доо

Изградња нисконапонског надземногг вода, Јагоштица
ROP-BBA-27174-LOC-1/2022
2022-09-23
190Снежана Крњић
Изградња стамбеног објекта - нова градња
ROP-BBA-8752-LOC-1/2022
2022-10-06
191Општина Бајина Башта

Реконструкција улице К. Милана Обреновића
ROP-BBA-45079-LOC-2/2022
2022-10-08
192Миодраг Јовановић

Изградња стамбеног објекта - нова градња
ROP-BBA-16831-LOC-1/2022
2022-10-12
193Милан Димитријевић

Изградња помоћног објекта -кућица за хидрофор
ROP-BBA-20581-LOC-1/2022
2022-10-14
194Станојла Малинић

Изградња стамбеног објекта - нова градња
ROP-BBA-11384-LOC-1/2022
2022-10-19
195Катица Гагић

Изградња стамбеног објекта - нова градња
ROP-BBA-18749-LOC-1/2022
2022-10-21
196Милош Јоловић

Изградња стамбеног објекта - нова градња
ROP-BBA-29505-LOC-1/2022
2022-10-27
197Владислав Мијаиловић

Реконструкција и доградња стамбено-пословног објекта
ROP-BBA-20915-LOC-1/2022
2022-11-01
198Љубинка Јовановић

Изградња стамбеног објекта - нова градња
ROP-BBA-23578-LOC-1/2022
2022-11-03
199Бојана Вујић

Изградња стамбеног објекта - нова градња
ROP-BBA-10611-LOC-1/2022
2022-11-04
200Сенада Бибић

Изградња стамбеног објекта - нова градња
ROP-BBA-6012-LOC-1/2022
2022-11-07
201Нада Митровић

Изградња стамбеног објекта - нова градња
ROP-BBA-17632-LOC-1/2022
2022-11-07
202Општина Бајина Башта

Изградња дела ул. Шпанских бораца
ROP-BBA-6863-LOC-1/2022
2022-11-16
203Кристијан Ђујић

Изградња стамбеног објекта - нова градња
ROP-BBA-24257-LOC-1/2022
2022-11-18
204Елвис Андрић

Реконструкција и доградња радионице за обраду дрвета
ROP-BBA-31716-LOC-1/2022
2022-11-21
205
Стеван Брковић

Изградња стамбеног објекта - нова градња
ROP-BBA-25349-LOC-1/2022
2022-11-24
206
Електродистрибуција Србије доо

Изградња кабл.вода 1kV, Крња Јела, Коњска Река
ROP-BBA-30394-LOC-1/2022
2022-11-25
207
Електродистрибуција Србије доо

Изградња кабл.вода 10kV са ТС "К.Баре2" до нове ТС "ВИСИОН1"
ROP-BBA-29618-LOC-1/2022
2022-12-05
208
Радојка Јелисавчић

Изградња стамбеног објекта - нова градња
ROP-BBA-25430-LOC-1/2022
2022-12-06
209

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ 2021.

У табели испод су приказани ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ из 2021. године. Табелу испод са документима можете претраживати по задатом критеријуму (нпр. датуму објављивања или броју предмета).

РЕДНИ БРОЈИНВЕСТИТОРВРСТА РАДОВАБРОЈ ПРЕДМЕТАДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА
1ЕПС Дистрибуција д.о.о. БеоградЗа изградњу Стубне трафостанице и изводног кабловског вода35586-LOC-1/20202021-01-04 00:00:00
2Мирослав ЈелисавчићИзградња стамбеног објекта - нова градња25348-LOC-1/20202021-01-08 00:00:00
3Драган ВеселиновићИзградња стамбеног објекта - нова градња36670-LOC-1/20202021-01-12 00:00:00
4Драгош ЈездићИзградња стамбеног и помоћног објекта - нова градња38055-LOC-1/20202021-01-12 00:00:00
5Александра БуинацИзградња стамбеног објекта - нова градња38149-LOC-1/20202021-01-12 00:00:00
6Лука БошковићИзградња стамбеног објекта - нова градња31807-LOC-1/20202021-01-14 00:00:00
7Владимир СпасојевићИзградња стамбеног објекта - нова градња432-LOC-1/20212021-01-21 00:00:00
8Ана ТодоровићИзградња стамбеног објекта - викендице - нова градња444-LOC-1/20212021-01-21 00:00:00
9Ненад КрстићИзградња стамбеног објекта - нова градња36954-LOC-1/20202021-01-22 00:00:00
10Милорад ЖивановићИзградња стамбеног објекта - нова градња37130-LOC-1/20202021-01-27 00:00:00
11Душанка ЈездићИзградња стамбеног објекта - нова градња37307-LOC-1/20202021-01-27 00:00:00
12ЕПС Дистрибуција д.о.о. БеоградИзградња кабловског вода37410-LOC-1/20202021-01-27 00:00:00
13Миленко ПетровићИзградња стамбеног и помоћног објекта - нова градња31958-LOC-1/20202021-01-29 00:00:00
14Стефан ЛукићИзградња стамбеног објекта - нова градња33658-LOC-1/20202021-02-08 00:00:00
15Општина Бајина БаштаРеконструкција - енергетска санација О.Ш. Растиште813-LOC-1/20212021-02-12 00:00:00
16Милисав ЈанковићИзградња стамбеног објекта - нова градња1749-LOC-1/20212021-02-12 00:00:00
17Мирјана ЈосиповићИзградња породично - стамбеног објекта - нова градња38464-LOC-1/20202021-02-26 00:00:00
18Бобан СредојевићДоградња стамбеног објекта34156-LOC-3/20212021-03-03 00:00:00
19Богдан ЈовановићИзградња стамбеног објекта - нова градња33535-LOC-1/20202021-03-04 00:00:00
20Никодин ЈелисавчићИзградња стамбеног објекта - нова градња248-LOC-1/20212021-03-12 00:00:00
21Иван ИвановићИзградња стамбеног објекта апартманског типа4673-LOC-1/20212021-03-17 00:00:00
22Милош ВасићИзградња стамбеног - викенд објекта6460-LOC-1/20212021-03-18 00:00:00
23Радољуб КремићИзградња стамбеног објекта - нова градња128-LOC-1/20212021-03-19 00:00:00
24Милан ШукаИзградња викенд објекта - нова градња4818-LOC-1/20212021-03-19 00:00:00
25Марко ВидовићИзградња викенд објекта - нова градња7261-LOC-1/20212021-03-26 00:00:00
26Немања МакевићИзградња стамбеног објекта - нова градња1127-LOC-1/20212021-04-01 00:00:00
27Раде НиколићИзградња породично - стамбеног објекта - нова градња3913-LOC-1/20212021-04-01 00:00:00
28Жељко ЈагодићПретварање пословног и таванског простора у стамбени простор3971-LOC-1/20212021-04-06 00:00:00
29Зоран ПавловићИзградња стамбеног и помоћног објекта - нова градња6468-LOC-1/20212021-04-12 00:00:00
30Жељко ПетровићИзградња викенд објекта - нова градња8899-LOC-1/20212021-04-13 00:00:00
31Мирослав ЈосиповићИзградња стамбеног објекта - нова градња1412-LOC-1/20212021-04-13 00:00:00
32Бранкица МишићИзградња стамбеног објекта - нова градња2892-LOC-1/20212021-04-13 00:00:00
33Милета Митровић ПР трговина на велико и прерада воћа КостојевићиДоградња и реконструкција хладњаче3974-LOC-1/20212021-04-14 00:00:00
34Јован ЛазовићИзградња стамбеног објекта - нова градња36697-LOC-1/20202021-04-19 00:00:00
35Никола МиловановићПромена намене пословно - стамбеног објекта37127-LOC-1/20202021-04-20 00:00:00
36Марија НикитовићИзградња стамбеног објекта - нова градња4240-LOC-1/20212021-04-23 00:00:00
37Слободан МарковићИзградња стамбеног објекта - нова градња4536-LOC-1/20212021-04-23 00:00:00
38Душанка ИвановићИзградња стамбено - пословног објекта - нова градња5131-LOC-1/20212021-05-05 00:00:00
39Лела СимићИзградња стамбеног и помоћног објекта - отвореног базена6993-LOC-1/20212021-05-05 00:00:00
40Здравко СредојевићРеконструкција и доградња постојећих објеката са променом намене9972-LOC-1/20212021-05-05 00:00:00
41Лука ЈелисавчићРеконструкција и доградња породично - стамбеног објекта9710-LOC-1/20212021-05-13 00:00:00
42Јелена ДинићИзградња стамбеног објекта - нова градња2895-LOC-1/20212021-05-17 00:00:00
43Филип ЈевремовићИзградња стамбеног објекта - нова градња6449-LOC-1/20212021-05-17 00:00:00
44Веселинка ЗлопорубовићИзградња стамбеног објекта - нова градња4343-LOC-1/20212021-05-18 00:00:00
45Софија МилановићИзградња стамбеног објекта - нова градња9004-LOC-1/20212021-05-19 00:00:00
46Драгослав ЈелисавчићИзградња стамбеног објекта - нова градња1016-LOC-1/20212021-05-20 00:00:00
47Сања БошковићИзградња стамбеног и помоћног објекта - нова градња3738-LOC-1/20212021-05-20 00:00:00
48Милан СтојићИзградња стамбеног објекта - нова градња4542-LOC-1/20212021-05-20 00:00:00
49Марко ВукашиновићРеконструкција и доградња са променом намене објекта10045-LOC-2/20212021-05-24 00:00:00
50Благомир МандићИзградња стамбеног објекта - нова градња9003-LOC-1/20212021-05-31 00:00:00
51Стојанка МијаиловићИзградња стамбеног објекта - нова градња16643-LOC-1/20212021-06-08 00:00:00
52Јелена ПавловићИзградња стамбеног објекта - нова градња16641-LOC-1/20212021-06-08 00:00:00
53Стојанка МијаиловићИзградња стамбеног објекта - нова градња16642-LOC-1/20212021-06-10 00:00:00
54Јелена ПавловићИзградња стамбеног објекта - нова градња16639-LOC-1/20212021-06-10 00:00:00
55Снежана МрљешИзградња стамбеног објекта - нова градња2289-LOC-1/20212021-06-16 00:00:00
56Гордана СтанковићИзградња стамбеног објекта - нова градња2288-LOC-1/20212021-06-16 00:00:00
57Дејан БошковићИзградња стамбеног објекта - нова градња2574-LOC-1/20212021-06-16 00:00:00
58Александар СтанојчићИзградња стамбеног објекта - нова градња7047-LOC-1/20212021-06-16 00:00:00
59Александар ВасилићИзградња стамбеног објекта - нова градња4294-LOC-1/20212021-06-17 00:00:00
60Уна СпасенићИзградња две викенд куће11287-LOC-1/20212021-06-18 00:00:00
61Јовиша ЈовановићДоградња стамбеног објекта12584-LOC-1/20212021-06-18 00:00:00
62Владе БорањацИзградња стамбеног објекта - нова градња12682-LOC-1/20212021-06-20 00:00:00
63Општина Бајина БаштаИзградња дела ул. Николе Тесле5369-LOC-1/20212021-06-22 00:00:00
64Душан ПетровићИзградња стамбеног објекта - нова градња3653-LOC-1/20212021-06-23 00:00:00
65Јелена ВилотијевићИзградња стамбеног објекта - нова градња3212-LOC-1/20212021-06-24 00:00:00
66Славољуб РакићИзградња стамбеног објекта - нова градња3524-LOC-1/20212021-06-25 00:00:00
67Михаило ЈелисавчићИзградња помоћног објекта - нова градња4697-LOC-1/20212021-06-25 00:00:00
68Небојша ТегелтијаИзградња стамбеног објекта - нова градња3076-LOC-1/20212021-06-25 00:00:00
69Мирослав ЈелисавчићДоградња стамбеног објекта13964-LOC-1/20212021-06-25 00:00:00
70Весна КрсмановићИзградња стамбеног објекта - нова градња7793-LOC-1/20212021-06-29 00:00:00
71Никола ПознићИзградња стамбеног објекта - нова градња3533-LOC-1/20212021-07-01 00:00:00
72Душан ЂурићИзградња стамбеног објекта - нова градња9583-LOC-1/20212021-07-01 00:00:00
73Драгица ЂорђевићИзградња стамбеног објекта - нова градња9798-LOC-1/20212021-07-01 00:00:00
74Предраг КлинчевићИзградња стамбеног објекта - нова градња10608-LOC-1/20212021-07-05 00:00:00
75Драган ПоповићИзградња стамбеног објекта - нова градња5760-LOC-1/20212021-07-06 00:00:00
76Драган БошковићИзградња помоћног објекта-полуукопан бетонски шахт8869-LOC-1/20212021-07-06 00:00:00
77Предраг ПјевићИзградња стамбеног објекта - нова градња8194-LOC-1/20212021-07-08 00:00:00
78Електродистрибуција Србије д.о.о. БеоградИзградња кабловског вода14145-LOC-1/20212021-07-09 00:00:00
79Јован ШукаИзградња стамбеног објекта - нова градња9576-LOC-1/20212021-07-13 00:00:00
80Кристина РанђеловићИзградња стамбеног објекта - нова градња12776-LOC-1/20212021-07-19 00:00:00
81Електродистрибуција Србије д.о.о. БеоградИзградња стубне трафостанице 10/04 kV са напојним подземним водом 10 kV17971-LOC-1/20212021-07-26 00:00:00
82Никола СекулићИзградња породично - стамбеног објекта24290-LOC-1/20212021-08-09 00:00:00
83Драган ЧукнићИзградња стамбеног објекта - нова градња12770-LOC-1/20212021-08-12 00:00:00
84Вера ЛукићИзградња стамбеног објекта - нова градња17967-LOC-1/20212021-08-12 00:00:00
85Петар ЗуберИзградња стамбеног и помоћног објекта24500-LOC-1/20212021-08-16 00:00:00
86Светлана ТришићИзградња стамбеног објекта са два стана - нова градња1653-LOC-1/20212021-08-17 00:00:00
87Невенка ВојновићИзградња стамбеног објекта - нова градња12100-LOC-1/20212021-08-18 00:00:00
88Милош БлагојевићИзградња стамбеног објекта - нова градња24098-LOC-1/20212021-08-18 00:00:00
89Електродистрибуција Србије д.о.о. БеоградИзградња подземног кабловског вода 1 кV24734-LOC-1/20212021-08-18 00:00:00
90Јован ПејићИзградња стамбеног објекта - нова градња5101-LOC-1/20212021-08-19 00:00:00
91Горан ЂунисијевићИзградња стамбено - пословне зграде22084-LOC-1/20212021-08-19 00:00:00
92Весна ПространИзградња стамбеног објекта - нова градња8217-LOC-1/20212021-08-23 00:00:00
93Цвета ФилиповићИзградња стамбеног објекта са једним станом - нова градња10391-LOC-1/20212021-08-24 00:00:00
94Милош ЈанковићИзградња једног стамбеног и два помоћна објекта13842-LOC-1/20212021-08-26 00:00:00
95Милован МаринковићИзградња викенд објекта - нова градња8901-LOC-1/20212021-08-31 00:00:00
96Весна СтаматовићИзградња стамбеног објекта - нова градња20981-LOC-1/20212021-09-01 00:00:00
97Недељко БожићИзградња стамбеног објекта са једним станом - нова градња18036-LOC-1/20212021-09-01 00:00:00
98Драган БлагојевићИзградња стамбеног објекта - нова градња20947-LOC-1/20212021-09-01 00:00:00
99Милан ШукаИзградња стамбеног објекта - нова градња10453-LOC-1/20212021-09-02 00:00:00
100Привредно друштво за производњу, трговину и услуге DB FOOD D.O.O РогачицаДоградња постојећег рибњака и одгајалишта14227-LOC-1/20212021-09-03 00:00:00
101Општина Бајина БаштаРеконструкција - енергетска санација предшколске установе ,,Невен'', објекта бр.125556-LOC-1/20212021-09-03 00:00:00
102Предраг ЖижовићИзградња стамбеног објекта - нова градња7296-LOC-1/20212021-09-06 00:00:00
103Милош АлексићИзградња стамбеног и помоћног објекта6112-LOC-1/20212021-09-08 00:00:00
104Милка ЈакшићИзградња стамбеног објекта19563-LOC-1/20212021-09-10 00:00:00
105Златко ТешићИзградња стамбеног објекта са два стана14550-LOC-1/20212021-09-13 00:00:00
106Алекса ТадићИзградња стамбеног објекта21607-LOC-1/20212021-09-13 00:00:00
107Општина Бајина БаштаРеконструкција топловода – дела улице Кнеза Милана Обреновића у Бајиној Башти22172-LOC-1/20212021-09-14 00:00:00
108Маја ЖивковићИзградња стамбеног објекта11038-LOC-1/20212021-09-14 00:00:00
109Сања МракићИзградња стамбеног објекта23288-LOC-1/20212021-09-15 00:00:00
110Миодраг ЈелисавчићИзградња стамбеног објекта23480-LOC-1/20212021-09-15 00:00:00
111Небојша НинковићИзградња стамбеног објекта23315-LOC-1/20212021-09-16 00:00:00
112Боград ЕрићИзградња стамбеног објекта12872-LOC-1/20212021-09-20 00:00:00
113Милисав ЈовановићИзградња стамбеног објекта11016-LOC-1/20212021-09-20 00:00:00
114Марија Гавровић - ЈанкуловићИзградња стамбеног објекта са једним станом23438-LOC-1/20212021-09-21 00:00:00
115Јавно предузеће Електропривреда Србије Београд (Стари град)Реконструкција постојећег канализационог система и постројења за пречишћавање воде11311-LOC-1/20212021-09-22 00:00:00
116Томислав НовчићИзградња стамбеног објекта8718-LOC-1/20212021-09-23 00:00:00
117Биљана Алексић ПР прерада воћа и поврћа и трговина на велико Вајина Башта - ОвчињаДоградња и реконструкција затвореног складишта пољопривредних производа - хладњаче27063-LOC-1/20212021-09-24 00:00:00
118Општина Бајина БаштаАдаптација постојећег објекта са променом намене – дом Месне заједнице27785-LOC-1/20212021-09-24 00:00:00
119Миодраг ЧворовићИзградња стамбеног објекта22963-LOC-1/20212021-09-27 00:00:00
120Предраг АнђићИзградња самоуслужне перионице9212-LOC-1/20212021-09-27 00:00:00
121Небојша НинковићИзградња стамбеног објекта за сопственике шума10356-LOC-1/20212021-10-01 00:00:00
122Видоје МалинићРеконструкција стамбеног објекта7660-LOC-1/20212021-10-01 00:00:00
123Sirogojno-Company DOOИзградња хладњаче за воће27482-LOC-1/20212021-10-06 00:00:00
124Општина Бајина БаштаРеконструкција и адаптација ЗГРАДЕ КУЛТУРЕ21185-LOC-1/20212021-10-06 00:00:00
125Електродистрибуција Србије д.о.о. БеоградИзградња подземног кабловског вода27330-LOC-1/20212021-10-08 00:00:00
126Мијановић ВелимирИзградња стамбеног објекта14389-LOC-1/20212021-10-13 00:00:00
127Јовановић ЗоранИзградња стамбеног објекта18867-LOC-1/20212021-10-13 00:00:00
128Добријевић НевенаИзградња стамбеног објекта11987-LOC-1/20212021-10-14 00:00:00
129Јеротијевић БојанИзградња стамбеног објекта12356-LOC-1/20212021-10-14 00:00:00
130Електродистрибуција Србије д.о.о. БеоградИзградња локалног електроенергетског вода од 1 кВ24732-LOC-1/20212021-10-15 00:00:00
131Ордагић НаташаИзградња породично-стамбеног објекта25269-LOC-1/20212021-10-15 00:00:00
132Мемедовић УрошИзградња стамбеног објекта17785-LOC-1/20212021-10-15 00:00:00
133ФРИГО БРАЋА МИТРОВИЋ ДООДоградња и реконструкција затвореног складишта пољопривредних производа - хладњаче31760-LOC-7/20212021-10-19 00:00:00
134ЈП ЕПС, Огранак „Дринско-Лимске ХЕ” Бајина БаштаИзградња водоводног крака Бјелуша- Гај28129-LOC-1/20212021-10-21 00:00:00
135Електродистрибуција Србије д.о.о. БеоградИзградња кабловског вода 10kV35820-LOC-1/20212021-10-25 00:00:00
136Михаиловић МилицаИзградња стамбеног и помоћног објекта32572-LOC-1/20212021-10-25 00:00:00
137Лазић ЉубишаИзградња стамбеног објекта29325-LOC-1/20212021-10-26 00:00:00
138Милош СавићИзградња стамбеног објекта са два стана22083-LOC-1/20212021-10-26 00:00:00
139Вујић СтанаИзградња помоћног објекта- Контејнера за смештај видео надзора14300-LOC-1/20212021-10-27 00:00:00
140Милош ДулановићИзградња стамбеног и помоћног објекта17635-LOC-1/20212021-10-27 00:00:00
141Електродистрибуција Србије д.о.о. БеоградИзградња подземног кабловског вода21385-LOC-1/20212021-10-27 00:00:00
142Мирковић ВераДоградња и реконструкција стамбеног објекта у пословно-стамбени објекат30489-LOC-1/20212021-10-28 00:00:00
143Марија МеничанинИзградња стамбеног и помоћног објекта20974-LOC-1/20212021-10-28 00:00:00
144Електродистрибуција Србије д.о.о. БеоградИзградња подземног кабловског вода26272-LOC-1/20212021-10-28 00:00:00
145Електродистрибуција Србије д.о.о. БеоградИзградња подземног кабловског вода17628-LOC-1/20212021-10-29 00:00:00
146Јелисавчић ВладимирИзградња стамбеног објекта27836-LOC-1/20212021-10-29 00:00:00
147Немања ЖивковићИзградња стамбеног објекта29117-LOC-1/20212021-10-29 00:00:00
148Јелисавчић ДраганаРеконструкција са променом намене постојећег помоћног објекта бр. 6 у породично-стамбени објекат31822-LOC-1/20212021-11-03 00:00:00
149Крунић ДејанДоградња стамбеног објекта29475-LOC-1/20212021-11-04 00:00:00
150Александра Ковачевић НедељковићИзградња стамбеног објекта са једним станом26191-LOC-1/20212021-11-05 00:00:00
151Сајић МиленаДоградња стамбеног објекта34936-LOC-1/20212021-11-08 00:00:00
152Електродистрибуција Србије д.о.о. БеоградИзградња подземног кабловског вода26247-LOC-1/20212021-11-09 00:00:00
153Општина Бајина БаштаИзградња инсталације јавног осветљења пута Џогази - Јеремичак20365-LOC-1/20212021-11-09 00:00:00
154Лукић СрђанИзградња стамбеног објекта са једним станом15428-LOC-1/20212021-11-09 00:00:00
155Горан РадовановићИзградња стамбеног објекта13319-LOC-1/20212021-11-10 00:00:00
156Ранко ЈаковљевићИзградња стамбеног објекта16431-LOC-1/20212021-11-10 00:00:00
157Нина МилошевићИзградња стамбеног објекта19657-LOC-1/20212021-11-15 00:00:00
158Општина Бајина БаштаИзградња локалног електроенергетског вода ул.Краља Драгутина21179-LOC-1/20212021-11-15 00:00:00
159Александар ДракулићИзградња помоћног објекта-бетонски шахт21323-LOC-1/20212021-11-15 00:00:00
160Радован ВасићИзградња помоћног објекта-бетонски шахт35236-LOC-1/20212021-11-15 00:00:00
161Небојша КривокућаИзградња стамбеног објекта19566-LOC-1/20212021-11-15 00:00:00
162EPSИзградња подземног вода 1kV на Митровцу27329-LOC-1/20212021-11-17 00:00:00
163Jована ТомкаИзградња стамбеног објекта25875-LOC-1/20212021-11-17 00:00:00
164Зорица ЂурићИзградња стамбеног објекта26323-LOC-1/20212021-11-18 00:00:00
165Сндра ЛескурИзградња стамбеног објекта за потребе сеоског домаћинства20660-LOC-1/20212021-11-19 00:00:00
166Татјана ЧолићИзградња стамбеног објекта22008-LOC-1/20212021-11-22 00:00:00
167Јока ЧолићИзградња стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом22135-LOC-1/20212021-11-22 00:00:00
168Татјана ТопићИзградња стамбеног објекта25387-LOC-1/20212021-11-23 00:00:00
169ЕПС Дистрибуција д.о.о. БеоградИзградња подземног вода 1kV 27148-LOC-1/20212021-11-24 00:00:00
170ЕПС Дистрибуција д.о.о. БеоградИзградња цевовода-Мала Река12619-LOC-1/20212021-11-25 00:00:00
171ЕПС Дистрибуција д.о.о. БеоградРеконструкција електронске телекомуникационе мреже3573-LOC-1/20212021-11-29 00:00:00
172Јелена ЛазићИзградња породично-стамбеног објекта31256-LOC-1/20212021-12-01 00:00:00
173Јасна МаринковићИзградња стамбеног објекта41856-LOC-1/20212021-12-01 00:00:00
174Божо ДерикравићИзградња стамбеног објекта са помоћним објектом32067-LOC-1/20212021-12-02 00:00:00
175Оливера ПердухИзградња стамбеног објекта26321-LOC-1/20212021-12-02 00:00:00
176Станислав АлткорнИзградња стамбеног објекта за потребе сеоског домаћинства34713-LOC-1/20212021-12-07 00:00:00
177Бранислав ЈездићИзградња стамбеног и помоћног објекта10196-LOC-1/20212021-12-07 00:00:00
178Александра БуинацИзградња стамбеног објекта38149-LOC-3/20212021-12-08 00:00:00
179Вук ХинићИзградња стамбеног објекта29287-LOC-1/20212021-12-09 00:00:00
180Младен СпасојевићИзградња стамбеног и помоћног објекта11276-LOC-1/20212021-12-10 00:00:00
181Родољуб ЧолаковићИзградња стамбеног објекта21579-LOC-1/20212021-12-10 00:00:00
182Бојан НиколићИзградња стамбеног објекта са једним станом40420-LOC-1/20212021-12-15 00:00:00
183Милован МилошевићИзградња пословно-стамбеног објекта19242-LOC-1/20212021-12-16 00:00:00
184Јања ВасићИзградња помоћних објеката19558-LOC-1/20212021-12-16 00:00:00
185Емилија ЖивановићИзградња стамбеног објекта А,Б,Ц апартманског типа са две стамбене јединице42581-LOC-1/20212021-12-21 00:00:00
186Александра ЂокићИзградња стамбеног објекта42267-LOC-1/20212021-12-21 00:00:00
187Општина Бајина БаштаРеконструкција улице Кнеза Милана Обреновића45079-LOC-1/20212021-12-28 00:00:00

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ 2020.

У табели испод су приказани ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ из 2020. године. Табелу испод са документима можете претраживати по задатом критеријуму (нпр. датуму објављивања или броју предмета).

РЕДНИ БРОЈИНВЕСТИТОРВРСТА РАДОВАБРОЈ ПРЕДМЕТАДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА
1Марко МартићРеконструкција и доградња постојећег стамбеног објекта35902-LOC-1/20192020-01-06 00:00:00
2Гвозден РабасовићИзградња стамбеног објекта - нова градња33257-LOC-1/20192020-01-08 00:00:00
3Биљана СавићИзградња стамбеног објекта са два стана - нова градња35316-LOC-1/20192020-01-09 00:00:00
4Иван ТадићИзградња, односно доградња стамбеног објекта38362-LOC-1/20192020-01-09 00:00:00
5Алексеј ДокукинИзградња стамбеног објекта са три стана - нова градња38326-LOC-1/20192020-01-10 00:00:00
6Гимназија ,,Јосиф Панчић'' Бајина БаштаРеконструкција и доградња зграде средњег образовања36959-LOC-1/20192020-01-17 00:00:00
7ЈП Електропривреда Србије БеоградИзградња алармне станице система за обавештавање и јавно узбуњивање становништва39737-LOC-1/20192020-01-31 00:00:00
8Владимир ПоповићИзградња стамбеног објекта - нова градња45-LOC-1/20202020-01-31 00:00:00
9Миломир ЖивановићИзградња стамбеног објекта - нова градња5678-LOC-3/20192020-02-03 00:00:00
10Гвозден МарковићИзградња стамбеног објекта са два стана - нова градња72-LOC-1/20202020-02-04 00:00:00
11Општина Бајина БаштаРеконструкција Трга у Бајиној Башти1589-LOC-1/20202020-02-10 00:00:00
12Општина Бајина БаштаИзградња улице Михаила Пупина2571-LOC-1/20202020-02-10 00:00:00
13Производно, прометно и услужно предузеће ,,Млекара Спасојевић'' ДОО Бајина БаштаИзградња затвореног складишта-магацина, категорије Б29923-LOC-4/20192020-02-19 00:00:00
14Милош БожићИзградња стамбеног објекта са два стана - нова градња39890-LOC-1/20192020-02-21 00:00:00
15Општина Бајина БаштаРеконструкција и доградња котларнице4634-LOC-1/20202020-03-02 00:00:00
16Миломир ЖивановићИзградња стамбеног објекта - нова градња2830-LOC-1/20202020-03-06 00:00:00
17Драгица НоваковићИзградња стамбеног објекта са једним станом - нова градња69-LOC-1/20202020-03-11 00:00:00
18Иван СтефановићИзградња стамбеног објекта са два стана - нова градња3876-LOC-1/20202020-03-16 00:00:00
19Милутин ЈелисавчићИзградња стамбеног објекта са једним станом - нова градња2893-LOC-1/20202020-03-20 00:00:00
20Милош СавићИзградња стамбеног објекта са два стана - нова градња7567-LOC-1/20202020-03-27 00:00:00
21Предраг КремићИзградња стамбеног објекта - нова градња7584-LOC-1/20202020-03-27 00:00:00
22Славица ДимитријевићИзградња стамбеног објекта пољопрувредног домаћинства3593-LOC-1/20202020-03-27 00:00:00
23Немања СтанковићИзградња стамбеног објекта - нова градња6605-LOC-1/20202020-03-30 00:00:00
24Бранислав ВасићИзградња стамбеног објекта - нова градња6119-LOC-1/20202020-04-02 00:00:00
25Спр ,,Врата Радовановић'' Изградња пословног објекта5483-LOC-1/20202020-04-09 00:00:00
26Милутин ЂурићИзградња стамбеног објекта - нова градња3777-LOC-1/20202020-04-14 00:00:00
27Горан МаксимовићИзградња вишепородичног стамбено - пословног објекта8815-LOC-1/20202020-04-16 00:00:00
28Радољуб РадојевићИзградња стамбеног објекта - нова градња5200-LOC-1/20202020-04-22 00:00:00
29Бошко ЦветановићИзградња стамебо - пословног објекта7859-LOC-1/20202020-04-28 00:00:00
30Предузеће за производњу, промет и услуге ЗВЕМИЛ ДОО Бајина БаштаИзградња затвореног складишта8299-LOC-1/20202020-04-29 00:00:00
31Предраг АнђићИзградња стамбено - пословног објекта7566-LOC-1/20202020-05-06 00:00:00
32Предузеће ,,Млекара Спасојевић'' ДОО Бајина БаштаДоградња постројења за пречишћавање технолошких отпадних вода и изградња постројења за пречишћавање санитарно-фекалних отпадних вода7210-LOC-1/20202020-05-08 00:00:00
33Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. БеоградИзградња стубне трафостанице 10/0,4kV са напојним водом 10kV и изводним водовима 1kV, демонтажа и измештање постојећих напојних водова 10kV и 1kV7737-LOC-1/20202020-05-20 00:00:00
34Александар ЛаништанинИзградња помоћног објекта11127-LOC-1/20202020-05-28 00:00:00
35Светлана ТришићИзградња стамбеног објекта - нова градња11865-LOC-1/20202020-06-02 00:00:00
36Зорица НесторовићИзградња стамбеног објекта - нова градња12478-LOC-1/20202020-06-08 00:00:00
37Милан ТомићИзградња стамбеног објекта - нова градња10217-LOC-1/20202020-06-17 00:00:00
38Драган ТомићИзградња стамбеног објекта - нова градња11161-LOC-1/20202020-06-19 00:00:00
39Предраг СавићРеконструкција и доградња објекта бр.19773-LOC-1/20202020-06-22 00:00:00
40Општина Бајина БаштаРеконстукција дела главне улице14064-LOC-1/20202020-06-22 00:00:00
41Борис СавичевићИзградња помоћног објекта14110-LOC-1/20202020-06-30 00:00:00
42Владан СпасојевићИзградња стамбеног објекта - нова градња1279-LOC-2/20202020-07-02 00:00:00
43Далибор ФилиповићИзградња пословно - стамбеног објекта16085-LOC-1/20202020-07-03 00:00:00
44Општина Бајина БаштаИзградња дела ул. Јована Јовановића Змаја11149-LOC-1/20202020-07-06 00:00:00
45Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. БеоградИзградња локалних електричних водова10846-LOC-1/20202020-07-09 00:00:00
46Горан МаксимовићИзградња вишепородичног стамбено - пословног објекта8815-LOC-3/20202020-07-10 00:00:00
47Светлана ИлићИзградња стамбеног објекта са два стана13556-LOC-1/20202020-07-13 00:00:00
48Славиша ДеспотовићИзградња зграде за трговину на велико и мало11999-LOC-1/20202020-07-16 00:00:00
49Предузеће ,,Млекара Спасојевић'' ДОО Бајина БаштаДоградња постројења за пречишћевање технолошких отпадних вода (изградња објекта секундарног пречишћавања ) и изградња постројења за пречишћавање санитарно- фекалних отпадних вода13952-LOC-1/20202020-07-17 00:00:00
50Снежана ПантелићИзградња стамбеног објекта - нова градња16377-LOC-1/20202020-07-17 00:00:00
51Јанко ВуловићИзградња самоуслужне аутоперионице- објекта намењеног за прање аутомобила15793-LOC-1/20202020-07-21 00:00:00
52Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. БеоградИзградња дуплог кабловског вода 10kV ТС 35/10кV „Бајина Башта“ – ТС 10/0,4кV „Екмешчићи“13809-LOC-1/20202020-07-31 00:00:00
53Општина Бајина БаштаРеконструкција дела главне улице (шеталишта)15257-LOC-1/20202020-07-31 00:00:00
54Александар БожићИзградња породично - стамбеног објекта18204-LOC-1/20202020-08-10 00:00:00
55Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. БеоградИзградња кабловског вода 10kV за СБТС 10/0,4 kV „Бјелуша 2“15144-LOC-1/20202020-08-12 00:00:00
56Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. БеоградИзградња Стубне трафостанице СБТС 10/0,4кV „Балаче“15147-LOC-1/20202020-08-12 00:00:00
57Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. БеоградИзградња Стубне трафостанице СБТС 10/0,4кV „Криви Вир“15151-LOC-1/20202020-08-13 00:00:00
58Милија ТомићИзградња стамбеног објекта - нова градња15220-LOC-1/20202020-08-13 00:00:00
59Драган ТешићИзградња стамбеног објекта - нова градња16689-LOC-1/20202020-08-13 00:00:00
60Александар ЛаништанинИзградња помоћног објекта14584-LOC-1/20202020-08-14 00:00:00
61Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. БеоградИзградња монтажно бетонске трафостанице МБТС 10/0,4кV „Језера“15794-LOC-1/20202020-08-17 00:00:00
62Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. БеоградИзградња локалне трансформаторске станице ТС 10/0,4 кV17285-LOC-1/20202020-08-17 00:00:00
63Боривој МатићИзградња стамбеног објекта са једним станом21303-LOC-1/20202020-08-19 00:00:00
64Дарко МилићевићИзградња стамбеног објекта - нова градња21393-LOC-1/20202020-08-20 00:00:00
65Драган ЂурићИзградња стамбеног објекта са једним станом17006-LOC-1/20202020-08-21 00:00:00
66Александар БајићИзградња викенд објектата бр. 1 и бр. 2 за повремено становање18513-LOC-1/20202020-08-21 00:00:00
67Предузеће за производњу, инжењеринг, промет и услуге РОЛОМАТИК ДОО Бајина БаштаИзградња спортско – рекреативног објекта17050-LOC-1/20202020-09-03 00:00:00
68Милица ПауновићИзградња стамбеног објекта - нова градња19218-LOC-1/20202020-09-03 00:00:00
69Мирослав ЈелисавчићИзградња стамбеног објекта - нова градња22714-LOC-1/20202020-09-03 00:00:00
70Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. БеоградИзградња СБТС 10/0,4 kV „Бјелуша 2“15149-LOC-1/20202020-09-07 00:00:00
71Живана МатићИзградња стамбеног објекта - нова градња24623-LOC-1/20202020-09-16 00:00:00
72Миломир ЖивановићИзградња стамбеног објекта (апартманског типа)24502-LOC-1/20202020-09-18 00:00:00
73Привредно друштво за производњу, трговину и услуге DB FOOD DOO РогачицаДоградња постројења за доградњу постојећег рибњака, одгајалишта и регулацију реке Рогачице11982-LOC-1/20202020-09-20 00:00:00
74Владимир ЖигићИзградња стамбеног објекта - нова градња20497-LOC-1/20202020-09-23 00:00:00
75Марија БрковићИзградња стамбеног објекта - нова градња21723-LOC-1/20202020-09-23 00:00:00
76Далибор ФилиповићИзградња породично - стамбеног објекта22959-LOC-1/20202020-10-01 00:00:00
77Марија МарјановићИзградња стамбеног објекта - нова градња24606-LOC-1/20202020-10-01 00:00:00
78Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. БеоградИзградња кабловског вода 10kv од ТС 10/0,4 „Брана Лазићи“ до стуба надземног вода 10kv за Вежању у Заовинама26585-LOC-1/20202020-10-02 00:00:00
79Стронг инвест ДОО ПријепољеИзградња 4 викенд куће за повремени одмор27724-LOC-1/20202020-10-02 00:00:00
80Мирољуб СтојановићИзградња помоћних објеката (летње кухиње, радионице и винског подрума)28017-LOC-1/20202020-10-16 00:00:00
81Милош КосићРеконструкција и доградња постојећег објекта бр. 2- пословни објекат за технички преглед моторних возила15212-LOC-1/20202020-10-18 00:00:00
82Милош БосићИзградња викенд објекта15893-LOC-1/20202020-10-20 00:00:00
83Дејан ДодићИзградња пољопривредне зграде – свињца28504-LOC-1/20202020-10-21 00:00:00
84Љубиша ПетковићИзградња стамбеног објекта - нова градња28796-LOC-1/20202020-10-21 00:00:00
85Јелена ЈаковиљевићИзградња стамбеног објекта - нова градња28989-LOC-1/20202020-10-21 00:00:00
86Немања ВеселиновићИзградња стамбеног објекта са два стана29016-LOC-1/20202020-10-22 00:00:00
87Милан ТадићИзградња стамбеног објекта - нова градња27237-LOC-1/20202020-10-22 00:00:00
88Стојанка МијаиловићИзградња стамбеног објекта са једним станом25363-LOC-1/20202020-10-23 00:00:00
89Јелена ПавловићИзградња стамбеног објекта са једним станом25384-LOC-1/20202020-10-23 00:00:00
90Јелена ПавловићИзградња стамбеног објекта са једним станом25373-LOC-1/20202020-10-29 00:00:00
91Стојанка МијаиловићИзградња стамбеног објекта са једним станом25339-LOC-1/20202020-10-30 00:00:00
92Вјера ДимитријевићИзградња стамбеног објекта - нова градња21720-LOC-1/20202020-10-30 00:00:00
93Радојица МилановићИзградња стамбеног објекта - нова градња27294-LOC-1/20202020-11-02 00:00:00
94Општина Бајина БаштаИзградња улице Михајила Пупина, општина Бајина Башта12499-LOC-1/20202020-11-05 00:00:00
95Милојко МандићИзградња пољопривредне зграде- оставе19994-LOC-1/20202020-11-05 00:00:00
96Снежана СтанићАдаптација стамбеног простора у стамбено – пословној згради31778-LOC-1/20202020-11-06 00:00:00
97Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. БеоградИзградња Монтажно бетонске трафостанице МБТС 10/0,4 Кv "Луг 3"15145-LOC-1/20202020-11-09 00:00:00
98Љиљана ЂурићИзградња помоћног објекта32381-LOC-1/20202020-11-10 00:00:00
99Саша МилошевићИзградња стамбеног и помоћног објекта - нова градња28378-LOC-1/20202020-11-10 00:00:00
100Радан ЈокићИзградња стамбеног објекта - нова градња24623-LOC-3/20202020-11-17 00:00:00
101Горан ВучковићИзградња стамбеног објекта - нова градња32609-LOC-1/20202020-11-19 00:00:00
102Милован ЛукићИзградња стамбеног објекта - нова градња21833-LOC-1/20202020-11-19 00:00:00
103Марко ШашићИзградња стамбеног објекта са једним станом33643-LOC-1/20202020-11-20 00:00:00
104Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. БеоградРеконструкција постојећег објекта (дела далековода 10Кв "ТС Башта – ТС Дрина")- локални електрични вод17494-LOC-1/20202020-11-24 00:00:00
105Милијана ИмшировићИзградња стамбеног објекта - нова градња21734-LOC-1/20202020-11-24 00:00:00
106Бобан СредојевићИзградња стамбеног објекта - нова градња34156-LOC-1/20202020-11-25 00:00:00
107Миодраг ЈовановићИзградња стамбеног објекта - нова градња29257-LOC-1/20202020-11-26 00:00:00
108Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. БеоградИзградња новог ДВ 10 kV од ТС 10/0.4 kV „Екмешчићи“ до ТС 35/10 kV „Злодол“31136-LOC-1/20202020-11-26 00:00:00
109Милорад СимићИзградња помоћног објекта34517-LOC-1/20202020-11-26 00:00:00
110Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. БеоградРеконструкција дела нисконапонског вода 1 kV18044-LOC-1/20202020-11-27 00:00:00
111Радан МарковићИзградња стамбеног објекта - нова градња25635-LOC-1/20202020-11-27 00:00:00
112Светлана ТришићИзградња стамбеног објекта са два апартмана23379-LOC-1/20202020-12-03 00:00:00
113Иван ИвановићИзградња стамбеног објекта- апартманског типа28578-LOC-1/20202020-12-04 00:00:00
114Богдан ЕрићИзградња стамбеног објекта - нова градња22047-LOC-1/20202020-12-07 00:00:00
115Ненад СтанимировићИзградња стамбеног- викенд објекта22557-LOC-1/20202020-12-07 00:00:00
116Милисав ЈанковићИзградња стамбеног објекта - нова градња22940-LOC-1/20202020-12-07 00:00:00
117Дејан СупуровићИзградња стамбеног објекта - нова градња28889-LOC-1/20202020-12-07 00:00:00
118Милан МатијашевићИзградња стамбеног објекта - нова градња36841-LOC-1/20202020-12-21 00:00:00
119Ненад КрстићИзградња стамбеног објекта са једним станом36955-LOC-1/20202020-12-21 00:00:00
120RB GLOBAL NETWORK OF BUSINESS DOO UŽICEРеконструкција и надоградња објекта бр.1- гостионице са собама27117-LOC-1/20202020-12-23 00:00:00
121Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. БеоградИзградња дуплог кабловског вода 10kV ТС 35/10кV „Бајина Башта“ – ТС 10/0,4кV „Екмешчићи“34408-LOC-1/20202020-12-29 00:00:00
122Иван ЈелисавчићИзградња стамбеног објекта - нова градња29400-LOC-1/20202020-12-31 00:00:00
Величина слова