Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 4 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 38/15), člana 30 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13), Lokalnog Akcionog plana zapošljavanja Opštine Bajina Bašta za period 2022-2023.godina i  Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizacija programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2022.godini (broj:2240-101-3/2022 od 25.02.2022.godine)

OPŠTINA BAJINA BAŠTA I

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Raspisuju

 JAVNI KONKURS

ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2022. GODINI

I OSNOVNE INFORMACIJE

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koju organizuje Opština Bajina Bašta u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) uz finansiranje Opštine Bajina Bašta, u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja Opštine Bajina Bašta, u cilju radnog angažovanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Prioritet prilikom uključivanja u javne radove imaju sve kategorije teže zapošljivih  sa evidencije Nacionalne službe-filijala Užice-ispostava Bajina Bašta.

Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba za zapošljavnje uz predhodno pribavljeno mišljenje Opštine Bajina Bašta, na osnovu javnog konkursa. Maksimalna dužina trajanja javnog rada je do  šest meseci (odnosno 120 radnih dana), u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:

  • društvenih, kulturnih, socijalnih i humanitarnih delatnosti
  • održavanja i obnavljanja javne infrastrukture
  • održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Više pročitajte u tekstu konkursa…

Podelite ovu vest:
Veličina slova