Na osnovu člana 3. pravilnik o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Bajina Bašta (Službeni list opštine Bajina Bašta broj 2/2019, 1/2020 i 5/2022) javni konkurs za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Bajina Bašta u 2022. godini, objavljen 23.04.2022. godine produžava se za još 15 dana.

Podelite ovu vest:
Veličina slova