Захтеве за издавање докумената путем виртуелног матичара можете поднети искључиво ако сте сагласни да вам документа буду достављена на кућну адресу као вредносна пошиљка.

Што значи да приликом пријема тражених докумената платите таксе и птт услугу.

Напомена: ПТТ услуга се плаћа за сваки докуменат посебно.

Изводи ће Вам бити достављени поштом на кућну адресу у року од 7 дана.
Изводи се достављају као вредносна пошиљка са откупнином,
искључиво на подручју територије Републике Србије.

Трошкови за извод из матичне књиге умрлих су: 420,00 динара (Р.А.Т.) + 50,00 динара (накнада трошкова поступка) + 152,00 динара (ПТТ трошкови) + 60,00 динара износ поштарине за уплату налога.

Сва поља означена са * морају бити попуњена.

  Име умрлог(е)*

  Презиме умрлог(е)*

  Девојачко презиме

  Месец смрти*

  Дан смрти*

  Година смрти*

  Место смрти*

  Месец рођења*

  Дан рођења*

  Година рођења*

  Место рођења

  Име оца

  Име мајке

  Девојачко презиме мајке

  Сврха издавања*

  ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

  Име наручиоца*

  Презиме наручиоца*

  ЈМБГ наручиоца*

  Адреса испоруке*

  Место наручиоца*

  Поштански број*

  Телефон наручиоца*

  Електронска пошта *

  Докажите да нисте бот

  Величина слова