Јавна набавка услуга 4/2017

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 04/2017

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка радова 04/2017

Јавна набавка радова  број ЈН бр. 04/2017

Извођење хитних интервенција на санацији оштећења насталих елементарним непогодама и интервенције по налозима надлежних органа

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка радова 05/2017

Јавна набавка радова  број ЈН бр. 05/2017

Извођење радова на летњем одржавању путева и улица на територији општине Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка радова 01/2017

Јавна набавка радова  број ЈН бр. 01/2017

Реконструкција светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсницама улица у Бајиној Башти (семафори)

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 3/2017

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 03/2017

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У ОПШТИНИ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара 01/2017

Јавна набавка добара мале вредности број ЈН бр. 01/2017

Набавка канцеларијског материјала за потребе ОУ Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка радова у отвореном поступку 06/2017

Јавна набавка радова у отвореном поступку број ЈН бр. 06/2017

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СТАЦИОНАРА СА ГИНЕКОЛОГИЈОМ У ОКВИРУ ДОМА ЗДРАВЉА У БАЈИНОЈ БАШТИ

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 2/2017

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 02/2017

Набавка горива

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга 1/2017

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 01/2017

Угоститељске услуге

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 6/2017

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 06/2017

Помоћ у кући старим и инвалидним лицима

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова