Javna nabavka 9/2014

Javna nabavka male vrednosti broj 9/2014

Nabavka usluga istraživanja i razvoja u cilju realizacije studijsko-istraživačkog projekta „Efikasnije očuvanje i iskorišćavanje zemljišta kroz gajenje odgovarajućih krmnih vrsta i smeša i korišćenje naprednih tehnologija u cilju zaštite zemljišta i unapređenja proizvodnje mesa i mleka na teritoriji opštine Bajina Bašta“

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Javna nabavka 6/2014

Javna nabavka  broj 6/2014

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – KONTEJNERA ZA OTPAD
U OTVORENOM POSTUPKU

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Veličina slova