Obaveštenje o suzbijanju larvi komaraca na teritoriji lokalne samouprave Bajina Bašta

Obaveštavamo Vas da će u utorak, 15.10.2019. godine, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće VISAN d.o.o. iz Beograda Zemun, Jerneja Kopitara bb, početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji lokalne samouprave, u skladu sa Ugovorom br. 404-02-51/2019-02/11 od 06.05.2019. godine.

Radovi će se izvoditi u periodu od 09 do 18 časova.

Planirano je da radovi traju 3 dana.

Tretman će se vršiti preparatom za suzbijanje larvi komaraca LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG.

Koordinaciju rada sprovešće šef stručno operativnog tima izvođača, uz punu saradnju sa nadzorom tretmana ispred lokalne samouprave.

 

 

Obaveštenje o otpočinjanju rada na opštinskim odlukama

    Članom 68. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi(„Sl.glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018), članom 113. Statuta opštine Bajina Bašta („Službeni list opštine Bajine Bašte“ broj 2/019), propisano je da je nadležni organ opštine dužan da na internet prezentaciji opštine, odnosno na drugi primeren način obavesti javnost da je otpočeo rad n apripremi propisa koje donosu skupština.

U skladu sa navedenom obavezom, Oipštinska uprava opštine Bajina Bašta, obaveštava javnost da je otpočeo rad na pripremi sledećih odluka:

-Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Bajina Bašta

-Odluke o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretmosti obveznnika koji vode poslovne knjige sa prosečnim cenama odgovarajućih nepokretnosti u 2018. godini na teritoriji opštine Bajina Bašta.

 

 

Načelnik Opštinske uprave

Jelena Filipović

Poseta đaka trećeg razreda OŠ „Rajak Pavićević“

U okviru Dečije nedelje, danas su opštinu Bajina Bašta posetili đaci trećeg razreda Osnovne škole „Rajak Pavićević“ iz Bajine Bašte. Đake su u Skupštinskoj sali pozdravili zaposleni, koji su im svojim izlaganjima opisali svoje poslove, a nakon toga su i zajedno obišli prostorije opštine. Đake, je pozdravio i predsednik opštine Radomir Filipović i zamenik predsednika opštine Petar Petrović, kao i članovi Opštinskog veća, čija sednica je bila u toku posete đaka.

Obaveštenje o sistematskoj deratizaciji opštine Bajina Bašta

Na osnovu odluke br.404-80-5/2019 od 28.08.2019 godine Zavod za javno zdravlje Užice će izvšiti postavljanje otrovanih mamaka za uništavanje miševa i pacova

U vremenu od 09.10.2019. do 18.10.2019

Upozorenje

  1. Mamci su postavljeni u podrumima , pomoćnim prostorijama, radnim organizacijama,ustanovama
  2. Otrovane mamke ne dirati i ne premeštati
  3. Onemogućiti pristup maloletnoj deci na mestima gde su izloženi otrovni mamci
  4. Onemogućiti pristup domaćim životinjama na mestima gde su izloženi otrovni mamci
  5. Za sve informacije obratiti se na telefon 031/563-150 Zavod za javno zdravlje Užice

Plan održive urbane mobilnosti Bajine Bašte

Poštovani sugrađani/sugrađanke,
Opština Bajina Bašta planira izradu Plana održive urbane mobilnosti (POUM). Cilj izrade POUM-a je da se unaprede uslovi za kretanje svih stanovnika našeg grada, bez obzira na godine starosti, pol, zdravstveno i materijalno stanje.
Ovaj strateški dokument treba da ponudi rešenja za neke od problema saobraćaja u gradu (sve veći broj putničkih automobila, nedovoljno regulisano parkiranje, nedostajuća infrastruktura za bicikliste i sl). Želimo da u našem gradu udišemo čistiji vazduh, da imamo više zelenih površina za šetanje i rekreaciju, da ulice i trotoari budu bezbedniji i da se svi krećemo gradom sa što manje prepreka.

Vaše mišljenje nam je važno! Zajedno možemo da doprinesemo budućem razvoju grada!

Ova anketa je anonimna i doprineće izradi strateškog dokumenta. Nakon obrade, rezultati ankete biće objavljeni na zvaničnom sajtu opštine.

Link za popunjavanje ankete:

https://forms.gle/F7zRTVwcMEDY3gTw7

Veličina slova