Otkrivanje spomen-ploče ruskoj bolničarki u Prvom svetskom ratu

U petak, 12. avgusta 2016.godine u Bačevcima, kod stare škole sa početkom u 11. časova, svečano će se  otkriti spomen-ploča nastradaloj ruskoj bolničarki u Prvom svetskom ratu Dariji Aleksandrovnoj Korobkinoj. Svečanom otkrivanju spomen-ploče prisustvovaće ambasador Ruske Federacije u Republici Srbiji Njegova ekselencija Aleksandar Čepurin i Ministar rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja u Vladi Republike Srbije Aleksandar Vulin.

Za sve zainteresovane sugrađane obezbeđen je besplatan prevoz sa dva autobusa sa polaskom u 09. časova sa autobuske stanice u Bajinoj Bašti.

Bioenergetska sela – održivi bioenergetski tržišni model – Kostojevići

U Bajinoj Bašti, dana 26. jula 2016. godine, svečano je potpisan Memorandum o saradnji za projekat “Bioenergetska sela“-održivi bioenergetski tržišni model-BioVil.

BioVil je trogodišnji projekat koji se realizuje uz podršku Programa Evropske unije Horizon 2020 za istraživanje i inovacije. Cilj BioVil projekta je da pokrene, promoviše i usmerava bioenergetska sela u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Makedoniji i Rumuniji do investicione faze. Projekat je započeo u martu 2016. godine u saradnji sa 9 partnera iz ciljnih zemalja, kao i iz Austrije i Nemačke.

Opština Bajina Bašta i selo Kostojevići dobija podršku projekta BioVil u razvoju bioenergetskog sela.

Na konferenciji prisutnima su se obratili Radomir Filipović, presednik opštine Bajina Bašta i Miodrag Gluščević, menadžer projekta Biovil.

Potpisnici su u obraćanju naglasili ključne ciljeve bioenergetskog sela: mogućnost da se zalihe biomase proizvode na lokalnom nivou na održiv način, snabdevanje strujom iz lokalnih obnovljivih izvora odgovara potražnji za energijom, kao i da poslovni model omogućava potrošačima, poljoprivrednim proizvođačima i vlasnicima šuma da postanu suvlasnici instalacija.

Oglas za rani javni uvid nacrt izmena i dopuna prostornog plana opštine Bajina Bašta

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, na osnovu čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09…132/14 i 145/14) i čl. 54. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br.64/15),

OGLAŠAVA

IZLAGANjE NA JAVNI UVID

NACRT IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPŠTINE BAJINA BAŠTA

 

Javni uvid trajaće 30 dana, od 01.08.2016.god. zaključno sa 30.08.2016.godine. Materijal je izložen u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Bajina Bašta (www.bajinabasta.rs).

Javna prezentacija izmena i dopuna Prostornog plana opštine Bajina Bašta održaće se dana 23.08.2016. godine u sali SO Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića br. 28 u 12,00 časova.

Primedbe i sugestije na izloženi materijal mogu se dostaviti tokom trajanja javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva, imovinsko pravne, inspekcijske i komunalne delatnosti Opštinske uprave opštine Bajina Bašta, lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa 30.08.2016.god.

Javna sednica Komisije za planove opštine Bajina Bašta održaće se dana 08.09.2016. godine u sali SO Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, sa početkom u 13,00 časova.

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva

imovinsko pravne, inspekcijske i komunalne delatnosti

Opštinske uprave opštine Bajina Bašta

Oglas za rani javni uvid nacrta druge izmene i dopune plana generalne regulacije Bajine Bašte

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, na osnovu čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09…132/14 i 145/14) i čl. 54. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br.64/15),

OGLAŠAVA

IZLAGANjE NA JAVNI UVID

NACRTA DRUGE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE BAJINE BAŠTE

Javni uvid trajaće 30 dana, od 01.08.2016.god. zaključno sa 30.08.2016.godine. Materijal je izložen u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Bajina Bašta (www.bajinabasta.rs).

Javna prezentacija druge izmene i dopune Plana generalne regulacije Bajine Bašte održaće se dana 23.08.2016. godine u sali SO Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića br. 28 u 12,00 časova.

Primedbe i sugestije na izloženi materijal mogu se dostaviti tokom trajanja javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva, imovinsko pravne, inspekcijske i komunalne delatnosti Opštinske uprave opštine Bajina Bašta, lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa 30.08.2016.god.

Javna sednica Komisije za planove opštine Bajina Bašta održaće se dana 08.09.2016. godine u sali SO Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, sa početkom u 13,00 časova.

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva

imovinsko pravne, inspekcijske i komunalne delatnosti

   Opštinske uprave opštine Bajina Bašta

DAN OPŠTINE BAJINA BAŠTA 2016

Govor Predsednika Radomira Filipovića povodom dana opštine Bajina Bašta 25.07.2016. godine

 

Gospođo predsednice, dame i gospodo odbornici, dragi gosti,

Pre nego što počnem svoje zvanično obraćanje na našoj svečanoj sednici, sve nas želim da podsetim na vreme od pre četrdeset godina kada su se opštine Bajina Bašta i Krško zbratimili. Četiri decenije građani Krškog i Bajine Bašte čuvaju to pobratimstvo, organizuju se posete u oba smera, druže se i međusobno upoznaju naši sugrađani, mladi ljudi, studenti, učenici, sportisti, umetnici, privrednici i poljoprivrednici. Čuvaju se iskrena prijateljstva i rađaju nova. U čast četrdeset godina našeg prijateljstva, naš počasni građanin Ivan Urbanac sa svojim prijateljima ove godine zasadio je prvi vinograd kod nas i ja ovom prilikom želim da mu se zahvalim za ovaj čin. Takođe želim da se zahvalim svima koji su započeli, koji su čuvali i koji i danas čuvaju ovo naše prijateljstvo. Posebno želim da se zahvalim onima koji na žalost danas nisu sa nama, ali živi njihovo delo. Uz iskrene želje da ovo naše prijateljstvo večno traje, zahvaljujem se aktuelnom predsedniku bratske opštine Krško, gospodinu Miran Stanku na svesrdnom zalaganju da ovo naše pobratimstvo još više razvijeamo, čuvajući ga za buduće generacije.

Dame i gospodo odbornici, dragi sugrađani, godinu iza nas slobodno možemo nazvati godinom investicija.

Najveća investicija od 662 miliona dinara, projekat čija je realizacija u toku. Rekonstrukcija putnog pravca Bajina Bašta – Rogačica. Realizacijom ovog projekta biće rešen i problem prigradskog naselja Crvica, izgradnjom pešačke staze sa rasvetom i kolektorom sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda.

U prethodnom periodu uradili smo rekonstrukciju trotoara u ulici D.Višića, nov drvored, behaton ploče i prvu led rasvetu u našem gradu. Uz asfaltiranje ulica Savske i Hajduk Veljka, izgrađen je i prvi kružni tok u našem gradu. Posle dvadeset godina započeli smo rekonstrukciju gradske fontane i dvorišta Srednje škole. Asfaltirali smo dvorište Predškolske ustanove “Neven”. Centar Tare na Kaluđerskim barama je posle 30 godina konačno dobio novo ruho, dotrajala kocka zamenjena je asfaltom, a izgrađene su pešačke staze i rasveta. Takođe, počela je izgradnja puta Ledenice – manastirski stanovi, što je neophodno za dalji razvoj turizma na Tari. Vrednost ove investicije je oko 120 miliona dinara. Nastavili smo sa asfaltiranjem puteva po mesnim zajdenicama. Asfaltirane su ulice M. Crnjanskog i Trsta. Kada je u pitanju putna ifrastruktura, u pripremi je najveća investicija u samom gradu – rekonsturkcija tranzitne ulice Račanskih boraca ukupne vrednosti 76 miliona dinara.

Uz pomoć Dinsko-Limske HE nastavljeni su radovi na asfaltiranju putnog pravca Perućac – Rastište. Rekonstruisan je deo šetačke staze pored plaže na jezeru Perućac, urađena je šetačka staza pored perućačkog Vrela.

U prethodnoj godini završen je dalekovod Dub – Rogačica, odnet u poplavama 2014. godine. Izgrađeno je 7 km. novog dalekovoda u Zaovinama, umesto starog kojeg je uništilo nevreme u mesecu martu ove godine. Posle 14 godina konačno je završen dalekovod Bajina Bašta – Rogačica, sa potpuno novom trafo-stanicom. Ukupna vrednost svih investicija u elektro mreži je oko 160 miliona dinara.

Uz pomoć ambasade Kraljevine Norveške u iznosu od 11 miliona dinara izvršena je rekonstrukcija sportske hale. Ukupna vrednost ove investicije je 33 miliona dinara.

Uspešno smo, uz pomoć ambasade Kraljevine Švedske i njihove razvojne agencije SIDA, realizovali projekat izgradnje reciklažnog centra u krugu našeg komunalnog preduzeća. U okviru ovog projekta dobili smo novo vozilo sa pres-kontejnerom za odvoz komunalnog otpada. Vrednost ove investicije je 25 miliona dinara.

Opština Bajina Bašta postaće prva opština u Srbiji koja će sa mazuta i uglja preći na grejanje na biomasu iz drvne sečke. Sav novac za nabavku skupih energenata, koji je do sada išao van naše zemlje, ostaće u našoj opštini.

Naš dom zdravlja, uz pomoć opštine, dobio je novu rendegen salu i sanitetsko vozilo.

Nastavili smo sa finansiranjem narodne kuhinje i jednokratnim novčanim nadoknadama za najsiromašnije, kao i sa izdvajanjima za porodilje i nezaposlene majke.

Za razvoj poljoprivrede izdvojeno je 20 miliona dinara što je najviše do sada. Po prvi put subvencionišemo nabavku novih traktora.

Rezultati ulaganja u kulturne i sportko-turističke manifestacije ove godine prevazišli su sva naša očekivanja. Na samom početku letnje sezone najmlađi filmski festival u srbiji Bašta fest doveo nas je u centar kulturnih zbivanja u zemlji. Kruna svega, naša najveća manifestacija – čuvena Drinska regata oborila je sve rekorde posećenosti, kao jedna od najznačajnijih zabavnih manifestacija u zemlji, ona je nosilac razvoja turističkih potencijala naše opštine.

I na kraju, želim da čestitam svima koji će danas primiti nagrade i priznanja, da se zahvalim svim institucijama, preduzećima i ljudima koji su nesebično radili na unapređenju kvaliteta života svih bajinobaštana.

I da ne zaboravim, zaštitni znak naše opštine, kućica na Drini, po kojoj smo postali poznati širom sveta, konačno je osvetljena.

Želim nam puno uspeha, srećan nam Dan opštine.

Dan opštine 2016

Oglas za rani javni uvid povodom izrade prostornog plana

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14)

oglašava

RANI JAVNI UVID

povodom izrade

PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA INTERKONEKCIJA 2 X 400 KV REPUBLIKA SRBIJA (BAJINA BAŠTA) – GRANICA CRNE GORE – GRANICA BOSNE I HERCEGOVINE

Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda interkonekcija 2 x 400 kV Republika Srbija (Bajina Bašta) – granica Crne Gore – granica Bosne i Hercegovine, objavljena je u „Službenom glasniku RS”, broj 7/2016.

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 29. jula 2016. godine do 12. avgusta 2016. godine na internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja i jedinica lokalnih samouprava u obuhvatu planskog dokumenta, odnosno u zgradama skupština grada Užica i opština Bajina Bašta, Priboj, Prijepolje i Čajetina.

Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, kao nosilac izrade predmetnog prostornog plana organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja, i dr.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 12. avgustom 2016. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade predmetnog prostornog plana mogu uticati na planska rešenja.

Javni uvid u nacrt izmena i dopuna odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite

Na osnovu člana 52. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS” broj 129/07 i 83/2014-dr. zakon), načelnica Opštinske uprave opštine Bajina Bašta

OGLAŠAVA

J A V N I  U V I D

u nacrt izmena i dopuna odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine i  naredbe o pripremama, načinu formiranja i angažovanjajedinica civilne zaštite opšte namene opštine Bajina Bašta

I

            Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Bajina Bašta i Naredbe o pripremama, načinu formiranja i angažovanja jedinica civilne zaštite opšte namene opštine Bajina Bašta, održaće se u trajanju od 15 dana, počev od 15. jula 2016. godine do 01. avgusta 2016. godine.

Nacrt gore pomenutih dokumenata biće izložen na javni uvid svakog radnog dana u kancelarijama br. 22 i 18. Odeljenja za poslove urbanizma, građevinarstva, imovinsko pravne, ispekcijske i komunalne delatnosti Opštinske uprave opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28, radnim danima, u vremenu od 10 do 15 časova.

Sva zainteresovana fizička i pravna lica svoje primedbe i predloge na nacrte mogu dostaviti:

–  usmeno, dolaskom u gore navede kancelarije;

– u pisanoj formi Opštinskoj upravi opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28., sa naznakom: “primedbe i predlozi na Nacrt izmena i dopuna Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Bajina Bašta i Naredbe o pripremama, načinu formiranja i angažovanja jedinica civilne zaštite opšte namene opštine Bajina Bašta”;

– u elektronskoj formi na e-mail adresu: sobb@mts.rs;

– pozivom na brojeve telefona: 031/862-366, lokal 202 i 103; tokom trajanja javnog uvida.

II

            Javna sednica Komisije sa javnom raspravom, na kojoj će biti razmatrane primedbe i predlozi fizičkih i pravnih lica dospele tokom javnog uvida, biće održana po završetku javnog uvida, u ponedeljak 01.avgusta.2016. godine, u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28, sa početkom u 11 časova.

Javnoj sednici i javnoj raspravi će prisustvovati predstavnici obrađivača, Opštinska uprava opštine Bajina Bašta. Javnoj sednici i javnoj raspravi mogu prisustvovati fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe i predloge tokom javnog uvida. O svakoj podnetoj primedbi  i predlogu obrađivač planskog dokumenta će javno izneti svoj stav.

III

            Nakon javne sednice i javne rasprave, Komisija će dati stručno mišljenje o eventualnim izmenama i dopunama predloženih nacrta.

Načelnica Opštinske uprave

Jelena Filipović

Gradimo partnerstvo za otporniju Bajinu Baštu

Udruženje građana Arhus centar Južne i Istočne Srbije, u okviru projekta „ Gradimo partnerstvo za otporniju Bajinu Baštu”, koji je podržan od strane Misije OEBS u Srbiji i opštine Bajina Bašta, organizovalo je radionicu, koja je održana 27 i 28.06.2016. godine u Bajinoj Bašti.

Radionici su, pored projektnog tima Arhus centra JIS prisustvovali i članovi Radne grupe za realizaciju aktivnosti na unapređenju otpornosti zajednice radi smanjenja rizika od nepogoda na teritoriji opštine Bajina Bašta, koju je imenovao predsednik opštine Radomir Filipović. Radnu grupu čine eksperti iz Opštinske uprave opštine Bajina Bašta, Odeljenja za vanredne situacije Užice, vatrogasno spasilačke jedinice Bajina Bašta, MUP-a, javnih preduzeća, poverenika civilne zaštite iz ugroženih mesnih zajednica, EPS HE Bajina Bašta, TV Prima, NP Tara, Doma zdravlja.

Radionica je imala za cilj da analizira, preispita i revidira postojeće opštinske odluke, planove i strategije vazane za reagovanje u vanrednim situacijama i smanjenja rizika od nepogoda, a da nakon toga radi na reviziji postojećih i izradi nacrta novih dokumenata čiji je cilj unapređenje bezbednosti zajednice i usaglašavanje sa smerniciama EU koje definišu ovu oblast.

U okviru radionice urađen je Nacrt o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Bajina Bašta i Nacrt Naredbe o pripremama, načinu formiranja i angažovanja jedinica civilne zaštite opšte namene opštine Bajina Bašta koji će biti stavljeni na javni uvid od 15.07.2016. godine u prostorijama Opštinske uprave opštine Bajina Bašta.

JAVNI KONKURS za javne radove u 2016 godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE I OPŠTINA BAJINA BAŠTA

Raspisuju

JAVNI KONKURS

ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA I NEZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM U 2016. GODINI

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja. Poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je do 25.07.2015. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u organizacionoj jedinici Nacionalne službe-ispostava Bajina Bašta tel: 031/861-495, putem Pozivnog centra Nacionalne službe: 0800/300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Veličina slova