Zahteve za izdavanje dokumenata putem virtuelnog matičara možete podneti isključivo ako ste saglasni da vam dokumenta budu dostavljena na kućnu adresu kao vrednosna pošiljka.

Što znači da prilikom prijema traženih dokumenata platite takse i ptt uslugu.

Napomena: PTT usluga se plaća za svaki dokumenat posebno.

Izvodi će Vam biti dostavljeni poštom na kućnu adresu u roku od 7 dana.
Izvodi se dostavljaju kao vrednosna pošiljka sa otkupninom,
isključivo na području teritorije Republike Srbije.

Troškovi za izvod iz matične knjige umrlih su: 420,00 dinara (R.A.T.) + 50,00 dinara (naknada troškova postupka) + 152,00 dinara (PTT troškovi) + 60,00 dinara iznos poštarine za uplatu naloga.

Sva polja označena sa * moraju biti popunjena.

Ime umrlog(e)*

Prezime umrlog(e)*

Devojačko prezime

Mesec smrti*

Dan smrti*

Godina smrti*

Mesto smrti*

Mesec rođenja*

Dan rođenja*

Godina rođenja*

Mesto rođenja

Ime oca

Ime majke

Devojačko prezime majke

Svrha izdavanja*

PODNOSILAC ZAHTEVA

Ime naručioca*

Prezime naručioca*

JMBG naručioca*

Adresa isporuke*

Mesto naručioca*

Poštanski broj*

Telefon naručioca*

Elektronska pošta *

Dokažite da niste bot

Veličina slova